Готови ли сте да спечелите от икономиката на споделянето? 5 успешни примера, включително и от България

Запознайте се с основните принципи на този икономически модел, как той работи на практика и какво Ви е необходимо, за да спечелите от него.

Защо да плащате значителна сума за нещо, когато можете да го наемете изгодно онлайн? Това е главният принцип на икономиката на споделянето - една от най-горещите тенденции в света на бизнеса, която тепърва ще търпи развитие. Научете какво представлява тя, как се формира, какво прави компаниите, участващи в нея, успешни и как Вие можете да спечелите от нея.

Основният принцип
Икономиката на споделянето представлява икономически модел, при който потребителите могат да наемат вещи, притежавани от други потребители, и/или да отдават под наем свои. Той се използва най-често когато цената на съответната вещ, или казано на икономически език материален актив, е сравнително висока и същевременно въпросната вещ не се използва пълно през цялото време. Важно е да отбележим, че принципът важи със същата сила и за услугите. Физически лица могат да предлагат директно своите услуги на потребители и фирми.

От гледна точна на икономическата теория, икономиката на споделянето има всички предпоставки за растеж. Търсенето е високо, защото цените са ниски, или поне по-ниски от тези на подобни продукти и услуги, предоставяни от традиционните играчи, и потребителите искат да спестят. Предлагането също е високо, защото всеки иска да спечели допълнителен доход по сравнително лесен начин, а в един момент този доход може да се превърне и в главен. Търсенето и предлагането се срещат в дигиталното пространство. Ето как.

Основните двигатели на икономиката на споделянето са компаниите, които играят ролята на посредници между потребителите, търсещи и предлагащи вещи и услуги. Те буквално свързват търсещите и предлагащите, чрез специални онлайн платформи, изградени в зависимост от спецификите на предлаганите наемни вещи или услуги. Те могат да са под формата на уеб сайт и/или мобилно приложение, като най-често включват и двете.

Как печелят посредниците в икономиката на споделянето? Печалбата идва от вземането на такса върху наемната цена, както от наемателите (ползвателите на услуги), така и от наемодателите (предоставящите услуги). Има различни разновидности на този основен бизнес модел, които се базират на спецификите на предлаганите вещи и услуги.

Тук е мястото да подчертаем, че от икономиката на споделянето могат да спечелят не само посредници, свързващи потребителите, които търсят и предлагат вещи под наем и услуги съответно, но и фирми, които са „традиционни“ производители и търговци. Те могат да направят това като предложат своите продукти под наем, както ще видим и в примерите по-нататък.

Фактори за бума на икономиката на споделянето
Защо този икономически модел се появи точно във второто десетилетие на 21ви век и набира все по-голяма скорост? Да разгледаме главните причини, някои от които на практика се явяват стълбовете на този икономически модел.

Дигитализацията - Спомняте ли си времето, когато в домовете имаше огромни лавици с книги, видео и аудио касети и дори плочи? Сега всичката информация от тези носители се намира на Вашия смартфон, таблет и компютър, и можете да добавите още заглавия към колекцията си само с няколко докосвания на екрана. В дигиталната ера покупката и продажбата стават по-бързи, по-лесни и по-евтини, от което печелят всички.

Мобилните технологии - Благодарение на интернет и GPS, можете да намерите търсените от Вас продукти и услуги в района за секунди, използвайки Вашия смартфон. Това е най-лесният начин да откриете апартамент или кола под наем, когато се намирате в непознат град. Така мобилните технологии свързват търсенето и предлагането в икономиката на споделянето.

Социалните мрежи - Благодарение на тях общуването е все повече виртуално, а и ставаме все по-близки с по-далечни хора. Социалният елемент е ключов за икономиката на споделянето, тъй като търсещите, а много често и предлагащите, разчитат на мнението на останалите дали да станат наематели и/или наемодатели съответно. Оценките (ревютата) от потребители, които са характерни за онлайн магазините, играят огромна роля при вземането на решения. Интеграцията със социалните мрежи, и най-вече с Facebook, позволява и на двете страни да видят дали имат общи приятели и познати, което създава допълнително доверие.

Онлайн и мобилните плащания - Чрез тях потребителите на вещите и услугите под наем плащат лесно и сигурно на момента, чрез своето приложение за мобилно банкиране, услуга за онлайн банкиране или система като PayPal. Доставчиците също толкова бързо и сигурно получават парите си. Всички печелят.

Скорошната глобална икономическа криза - Голяма част от водещите в момента компании в сферата на икономиката на споделянето са създадени между 2008 и 2010 по време на пика на кризата и това не е случайно. Модерното консуматорско общество става все „по-пестеливо“ и това се очертава като траен тренд.

Опазването на околната среда - Вече всички живеем не само здравословно, но и с мисъл за околната среда. Новите технологии, като IoT, стимулират така наречения феномен green living и икономиката на споделянето се вписва добре в него - споделянето на вещи, в това число и на коли, теоретично намалява замърсяването и използването на невъзобновими природни ресурси.

5 примера
Как реално работи икономиката на споделянето? Тя вече има значимо присъствие в много браншове - туризъм, транспорт, мода (дизайнерски дрехи и аксесоари под наем), финанси (заеми от физически лица - peer-to-peer lending) и професионални услуги (всяка фирма може да наеме freelancer за конкретен проект). Да разгледаме няколко интересни примера от света и у нас.

Airbnb - Тази услуга е може би най-известният представител на икономиката на споделянето. Всеки може да отдаде свой частен имот под наем за конкретен период от време или да наеме такъв. Airbnb свързват търсещите и предлагащите, които често разменят местата си, чрез своята онлайн платформа, включваща уеб сайт и мобилно приложение, на които има подробни ревюта. При наем на имот компанията взема процентна такса, чиито размер намалява с увеличаването на стойността на резервацията.

Threeding - Глобалната онлайн платформа (online marketplace) дава възможност на дизайнери на 3D модели да продават своите продукти на клиенти, като има и услуга за принтирането и доставката на готовите модели на адрес. Бизнес моделът тук също се базира на такси за успешно направените сделки. Основателите на Threeding са от България, като сред тях е и Whiz. Ние изработихме онлайн платформата, както и мобилното приложение за Android, iOS и Amazon на бранда, в рамките на цялостен проект.

Turo - Позната преди като RileyRides, компанията дава възможност на всеки да наеме кола от частно лице, което е много удобно когато сте в друг град за един-два дни. Печалбите идват от таксите, които фирмата взема за предоставянето на услугата по свързването на търсещите и предлагащите.

KufarPodNaem - Всеки може да наеме луксозен куфар за своето пътуване онлайн и да го върне след като го ползва, като доставката е от врата до врата. KufarPodNaem, spin-off на Whiz, е първата услуга от този тип в България и набира все по-широка популярност. Специалното при проекта е, че наемодателят не е частно лице и бизнес моделът е подобен на този за наем на други вещи, като ценообразуването се базира на вида на куфара и срока, за който се наема. Това е реален пример как „традиционни“ търговци могат да генерират печалба от икономиката на споделянето.

DogVacay - Това е много интересен пример - предлаганата услуга е гледане на кучета в домашни условия, когато собствениците им пътуват. Търсенето е високо, тъй като питомците получават грижи в домашна среда, а цените обикновено са по-изгодни от тези на хотелите за кучета и котки. И тук печалбата на компанията идва от процентните такси, плащани от двете страни при успешна сделка.

Как да създадете успешен бизнес, базиран на икономиката на споделянето
Както вече се уверихме, този икономически модел е благодатен както за start-up фирми, така и за такива с развит бизнес. Въпросът е какво е необходимо за реализацията на един бизнес проект, базиран на икономиката на споделянето. Тук ще разгледаме главните предизвикателства и как те могат да се посрещнат.

Бизнес модел - Той трябва да се базира на солидно пазарно проучване, отчитащо потенциалното търсене и предлагане. Тъй като споделянето е сравнително нов икономически феномен, трябва да се вземат предвид и културните фактори, които биха оказали влияние. Що се отнася до ценообразуването, то зависи до голяма степен от стойността на споделяните вещи или предлаганите услуги, както и от разходите на фирмата.

Технологична инфраструктура - За реализацията на бизнес проект, базиран на споделяне, уеб сайтът с responsive design е задължителен. Имайки предвид посоченото дотук, мобилно приложение само би дало допълнителен тласък на проекта. Интеграцията със социалните мрежи както на сайта, така и на приложението, е задължителна. Независимо дали бизнесът ще е базиран на платформа, свързваща търсещи и предлагащи, или сам ще отдава вещи под наем, трябва да има надежден уеб софтуер за обработка на поръчките, както и за плащанията, маркетинга и обслужването на клиенти.

Сигурност - Бизнесът трябва да предостави надеждна защита не само на ниво онлайн трансакции и плащания и защита на личните данни, но и на наемателите и наемодателите. Това обикновено става чрез специални гаранции и застраховки. Хората, отдаващи своите имоти под наем чрез Airbnb например, получават имуществена застраховка за съответния период.

Законодателство - При започването на бизнес в сферата на икономиката на споделянето, фирмите трябва да се съобразят с националното законодателство - търговско, данъчно и това за защита на конкуренцията, като се има предвид, че те самите тепърва ще се съобразяват с този икономически модел.

В заключение, с иновативна идея и правилните инструменти можете да създадете печеливш бизнес в сферата на икономиката на споделянето.
Разчитайте на нас да помогнем на Вашия бизнес чрез консултация и реализация на проект за уеб сайт и мобилно приложение. Разкажете ни за проекта, като изпратите запитване тук.
Споделете в: