logo

Изготвяне на

Дигитална стратегия

Чертаем ясна и ефектива дългосрочна стратегия за успеха на Вашия проект. Планираме ресурсите и оптимизираме разходите.

направете запитване
reason

Проучване и анализ

Проучваме задълбочено Вашия пазар, конкуренти и целева аудитория и даваме точни оценки.

От първата стъпка към върха

Цялостна стратегия

В основата на всеки печеливш уеб проект стои една добре изградена дигитална стратегия. Това е факт, правило, дори бихме казали закон. Чрез изготвянето на цялостна стратегия бизнесът планира своите ресурси и ги разпределя правилно във времето. С надеждно бюджетиране и ясни графици постигате ефективност и конкурентоспособност в динамичната онлайн среда.

Защо да изберете

дигитална стратегия от Whiz

reason

Проучване и анализ

Проучваме задълбочено Вашия пазар, конкуренти и целева аудитория и даваме точни оценки.

reason

Стратегически подход

Определяме целите, тестваме различни решения на база ефективност и изграждаме най-добрия бизнес модел за Вашия бизнес.

reason

Ясен и структуриран план

Предоставяме план за действие с коректни финансови параметри и времеви измерения.

От първата стъпка към върха

Цялостна стратегия

В основата на всеки печеливш уеб проект стои една добре изградена дигитална стратегия. Това е факт, правило, дори бихме казали закон. Чрез изготвянето на цялостна стратегия бизнесът планира своите ресурси и ги разпределя правилно във времето. С надеждно бюджетиране и ясни графици постигате ефективност и конкурентоспособност в динамичната онлайн среда.

preview

Обстойно проучване

подготовка

В началната фаза изясняваме бизнес модела, който е най-подходящ за бизнеса, имайки предвид неговата дейност и външна среда, като стъпваме на детайлен конкурентен и пазарен анализ. Определяме начина на монетизация на уеб проекта. Дефинираме таргет групите според характеристиките на потенциалните клиенти. Изготвяме на план-график и разпределяме отговорностите и задачите.

preview preview
preview

Изготвяне на

концептуален модел

Опирайки се на проучването и анализа, генерираме различни идеи. Превръщаме най-добрите в концептуални решения, за които създаваме интерактивни прототипни модели. Подлагаме прототипите на а/b тестове (алтернативни тестове) и други експериментални изпитвания. Тези симулации с реални потребители ни дават конкретен отговор какво точно ще работи най-добре за Вашия бизнес, имайки предвид характеристиките на Вашата целева аудитория. Използвайки събраните данни, изготвяме най-ефективното концептуално предложение, изпипано до най-малкия детайл и притежаващо надеждна финансова и времева оценка.

Първокласен план за

онлайн маркетинг

Създаваме екшън план за онлайн маркетинга на клиента. Подбираме най-доходоносните канали за реклама и промотиране, като отчитаме таргет аудиториите, времевите рамки и бюджетното разпределение. Изграждаме точна система за измерване на резултатите, която осигурява необходимата гъвкавост за оптимизиране на процесите. Целта е ясна - най-висока възвращаемост от всеки инвестиран лев.

preview

Какво казват

клиентите за нас

quote Съвместната ни работата с Whiz стартира с проекта за дизайн на мобилното приложение и дизайн на уебсайта на електронното банкиране на Първа инвестиционна банка АД. Проектът се характеризираше с много специфични дейности и предизвикателства.

Лъчезар Венков

Директор „Електронно банкиране“

вече изградихме дигитална стратегия за тези

невероятни компании

ИСКАТЕ ДА ГРАБНЕТЕ НЕОБЯТНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ОНЛАЙН?ДА ЗАПОЧВАМЕ