Клиент

Пътят пред нас

Предизвикателството

От „Първа инвестиционна банка” АД искаха да реновират и подобрят мобилното си приложение за банкиране и възложиха задачата на екипа на Whiz, вземайки предвид нашия разностранен опит в тази сфера. Трябваше да направим експертна оценка на съществуващата платформа и да предложим свежи и иновативни идеи за по-качествено потребителско преживяване. Беше необходим подход, който е изцяло ориентиран към ползвателя на апликацията. Приложението за мобилно банкиране се нуждаеше от по-модерна визия и от добавянето на нови функционалности. Едно от основните предизвикателства бе изискването за максимално опростяване на процеса за извършване на банкови преводи.
Мобилно приложение

Изработка на мобилно приложение за

Fibank

Имаме водещо участие в създаването и развитието на най-иновативното и надеждно мобилно приложение за онлайн банкиране и безконтактно плащане.

Вижте в APP STOREВижте в GOOGLE PLAY
Споделете проекта

Стратегически цели

Какво създадохме

Нашето творение

Солидната подготовка е в основата на всеки успешен проект, особено от такъв мащаб. Започнахме работата по обновяването на мобилното приложение на Fibank с проучване и анализ. Целта ни беше да добием ясна представа какво искат потребителите и как това да им се предложи по-най добрия начин. Разгледахме и анализирахме множество приложения за финансови и банкови услуги, като се концентрирахме върху водещите в световен мащаб, както и върху тези на локално ниво. Генерирахме разнообразни идеи и отбелязахме слабости, които трябваше да избегнем при създаването на нашия проект.

За проучването на потребителското поведение създадохме специални персони, които да имат специфичните характеристики на различните групи клиенти на банката. Това ни даде точна представа към кого ще е насочено смартфон приложението. Анализът на профила на крайния потребител ни даде конкретните насоки за създаването на интуитивен дизайн. Имахме страхотни идеи как да направим мобилното приложение по-лесно, ефективно и приятно за ползване.

Детайлно планиране
Добрата организация на работата беше ключов фактор за успеха на проекта. Сформирахме работни групи с членове от екипите на Whiz и „Първа инвестиционна банка“ АД, като начело бяха проектови мениджъри с богат опит зад гърба си. Набелязахме конкретните цели на проекта, свързани с изграждането на дигиталния имидж на банката и увеличаването на клиентското удовлетворение и доверие. Пред нас стоеше отговорната задача да направим мобилното банкиране интуитивно, бързо и удобно за стотици хиляди потребители. Изготвихме детайлен план-график за изпълнението на проекта и разпределихме отговорностите и задачите. Започна да кипи усилен труд.

Надеждна основа
Приложението трябваше да стъпи на двете водещи мобилни платформи в света и в България - iOS и Android. За всяка една се изискваше native разработка, съобразена с всички конкретни изисквания на съответната платформа, за да може апликацията да работи бързо и без засечки, като същевременно се възползва от всички функционалности на смартфоните. Анализът на статистическите данни и бизнес целите на банката определиха iOS разработката да бъде водеща.

Създадохме отличен концептуален дизайн за приложението, въпреки времевите ограничения. Обсъдихме всичко до най-малките подробности в работните групи. Комуникацията бе отлична и това направи работата ни още по продуктивна. Бяхме на верния път и това ни мотивира допълнително.

Елегантна визия и перфектно работещи функционалности
Вложихме огромно количество талант, умения и труд в създаването на мобилното приложение на Fibank. Изпълнението беше според най-високите стандарти, поставени от iOS и Android. Съобразихме всеки елемент от дизайна с размерите на екраните на смартфоните, за да осигурим наслада за окото и за да направим ползването на различните услуги освен полезно и приятно занимание. Функционалностите, които изградихме, работят безупречно във всеки един момент.

Направихме изчистен екран за вход в мобилното приложение, който да дава достъп както до виртуалния банков клон e-Fibank, така и до услугата Моята Fibank за пасивно банкиране (преглед на сметки, трансакции и отчети). Потребителят просто трябва да въведе своето потребителско име и парола и да натисне съответния бутон. Единният вход в системата прави приложението по-удобно за ползване от по-голям брой потребители, като същевременно улеснява управлението му от страна на банката.

Изградихме менюто с функционалности, така че да е напълно интуитивно за потребителя. Подредихме всичко в ясно обособени секции. За всяка функционалност направихме стилизирана икона, позволяваща на потребителя да се ориентира само с един кратък поглед. За да управлява менюто, той просто трябва да го плъзва нагоре и надолу по екрана - лесно като детска игра. Резултатът от нашата работа бе бърз достъп до цялата информация и всички предлагани услуги, подредени в ясна логическа структура:
 • Профил и дата - Най-горе в менюто се изписват името на потребителя и счетоводната дата, за да има той пълно спокойствие и добра ориентация при работата с приложението. Точността е основна характеристика на всяка банкова услуга.
 • Бутон „Направете Превод“ - Бързината е от изключителна важност при мобилното банкиране и за да я осигурим на клиентите на Fibank, сложихме този бутон в ярко червен цвят над опциите в менюто. Потребителят може да започне процеса на плащане по сметка само с едно докосване на екрана.
 • Табло - Тази секция дава бърз достъп до цялата банкова информация на клиента. За допълнително удобство разделихме видовете финансови продукти, използвани от потребителя, в отделни подсекции - „Сметки“, „Депозити“ и „Карти“. Всичко нужно за управлението на личните финанси на потребителя в банката е достъпно с едно докосване. На началния екран на таблото той може да проследи как се движат общите му парични потоци по всички сметки във времето. Информацията е представена графично чрез криви и кръгови диаграми (пити) за максимално улеснение. За първия екран от всяка подсекция в таблото създадохме и специален бутон за филтриране, с който може да се зададе кои сметки, депозити и карти да се показват. Опциите за филтриране, които сложихме, са по валути, времеви диапазони и типове преводи.
 • Сметки - За всяка своя разплащателна сметка потребителят може да разгледа баланса, отчетите и оборотите. Направихме дизайна, така че движенията, както и салдата за деня, да се представят чрез лентови диаграми, които дават пълна визуална представа за вида, посоката и големината на паричните потоци и наличностите. За месечните и годишните обороти създадохме кръгови диаграми. Какъв по-добър начин за ориентация в подробната банкова информация? Отчетите съдържат данни за всички постъпления по сметката и плащания от нея, като са посочени конкретните дати и суми. При докосване на трансакция се появява пълната информация за нея.
 • Депозити - Приходите, разходите и салдата по депозитите са представени по същия удобен начин както и по сметките. Тук добавихме и специални секции с важна информация - дата на падеж и натрупана лихва. Потребителят вижда всички детайли заедно, като те са изключително добре подредени логически. Отчетите са също толкова подробни.
 • Карти - Управлението на дебитни и най-вече на кредитни карти чрез приложението също е безкрайно лесно. За всяка своя кредитна карта потребителят получава актуална информация относно наличността, задължението и минималната вноска. Детайлните отчети и справките за картови оторизации правят управлението на този вид банкови продукти още по-ефективно. Представихме всеки вид карта с нейното лого, за да може потребителят да направи справка максимално бързо, без риск от объркване. Той може да погаси всяко свое задължение по карта пълно или частично директно чрез приложението.
 • Наредени документи - В тази секция потребителят може да намери подробности за извършените от него трансакции чрез мобилното приложение, като сам зададе периода, който се обхваща. Този директен преглед спестява много време и усилия.
Нов превод е една от изцяло обновените функционалности. Една от основните ни задачи бе да опростим правенето на превод и да съкратим времето, необходимо за това, и ние се справихме великолепно. Оптимизирахме процеса на плащането от сметка към сметка и го сведохме до пет лесни стъпки, посредством имплементирането на step-by-step подход - Wizard. Потребителят избира сметка, от която да направи плащането, а след това въвежда сметката на получателя. Има опция за избор от списък със сметки, които клиентът е запаметил в приложението. Той просто трябва да докосне tab-чето „Бенефициенти“. Към този списък лесно могат да се добавят имена и сметки на частни лица, фирми и институции.
На следващата стъпка се въвежда сумата за плащане, както и в коя валута да бъде тя. След въвеждането на основанието за превод, на екрана се появява списък с всички детайли по трансакцията за подробен преглед, като има възможност всеки от тях да се редактира. Когато се увери в точността на данните, потребителят просто трябва да докосне бутона „Подпиши“ и да въведе своята парола. Другата опция е да запази данните за трансакцията, за да я извърши на по-късен етап. Докато потребителят извършва стъпките за правене на превод, на екрана има лента, чрез която той може да следи колко напред в процеса е стигнал.

Този уникален подход към банковите трансакции спечели още повече фенове на мобилното банкиране - процесът е скоростен и приятен, без объркване, нерви и чакане. Спечелихме множество овации с нашето иновативно решение за плащане от сметка в сметка.

Потребителят получава и още едно допълнително улеснение при правенето на преводи, а именно макетите. Има опция за създаване на макет на всяка една трансакция, която е с фиксирана сума и се прави регулярно като плащане на такса за интернет услуги например. С ползването на макета се елиминират всички стъпки по въвеждане на информация за трансакцията - тя само се оторизира. Само сравнете скоростта на това плащане с ходенето до каса и чакането на опашка!

Други важни елементи на мобилното приложение включват:
 • Преводи за подпис - В тази секция са всички запазени ненаправени преводи от сметка в сметка. Плащането може да се извърши чрез едно докосване на бутона и съответната оторизация. Управлението на личните финанси става все по-удобно.
 • Съобщения - Тук потребителят получава системни съобщения и може директно да се свърже с отдела на банката, отговорен за функционирането на приложението. Осигурява се сигурност и бърз достъп до надеждна професионална помощ по всяко време.
 • Клонове - Намирането на най-близкия клон на Fibank става за секунди, когато мобилното приложение използва функцията за локализация на смартфона. На екрана се появява списък с най-близките клонове и техните адреси. За всеки клон е обозначено дали е отворен в момента или не. В секцията „Повече“ има пълна информация за работното време, както и телефон за контакти. Потребителят може да види местоположението на клона на картата, която включихме в приложението, както и да получи указания как да стигне до там от мястото, на което се намира, като натисне специалния зелен бутон със стрелка. Той също така може да прегледа всички клонове на банката в цялата страна по списък и да ги види на картата. Намирането на банков клон никога не е било по-надеждно и удобно.
 • Банкомати - Независимо от локацията си потребителят може да разбере къде е най-близкият банкомат на банката веднага и да получи насоки как да стигне до него. Процесът е същият както при банковите клонове. Добавихме и карта и списък с всички банкомати.
 • Валутни курсове - В тази секция клиентът може да види курсовете на банката за различни валути спрямо българския лев за деня. Информацията е незаменима при правене на преводи във валута и поради това направихме достъпа до нея моментален - само с едно докосване.
 • Промоции - Тази секция е в основата на рекламния канал, който се отваря чрез приложението. В нея потребителят може да намери всички актуални оферти на Fibank. За най-новите и атрактивните запазихме място на началния екран на приложението. Те се задават изключително лесно от отговорните служители, а това допринася за още по-голяма ефективност на маркетинга.
 • Помощ - Направихме кратък наръчник как се работи с мобилното приложение, който е достъпен от тази секция и също така може да се „извика“ с жеста shake. Той съдържа кратки инструкции за навигация в приложението и за използването на различните бутони. Те се допълват от изображения, така че всичко става кристално ясно веднага.
 • Настройки - Потребителят може да избере езика, на който да работи приложението, както и да зададе важни настройки за сигурност - политиката на потвърждаване на трансакциите (оторизация) и времетраенето на една сесия. Всичко става само с няколко докосвания на екрана.
 • Вид банкиране - Изпълнихме успешно и задачата за интегриране на активно и пасивно банкиране в една система. Потребителят може да избере дали да използва e-Fibank или Моята Fibank директно през приложението. При избор на активно банкиране могат да се ползват всички функционалности, а при избор на пасивно - всички, които не са свързани с правенето на плащания чрез приложението. И при двете опции визията и надеждността на функционалностите са едни и същи. Клиентите получават перфектно обслужване на своя смартфон.
 • Авторизация на устройства - В тази секция потребителят може да види пълен списък на своите мобилни устройства, на които е инсталирал приложението и които е регистрирал в клон на банката, както и техния статус. Опциите за филтрирането на устройствата в листата се появяват с едно докосване на иконата в горния десен ъгъл. Клиентът може да поиска авторизация на всяко едно неоторизирано или блокирано устройство директно.
Направихме мобилното приложение на Fibank гъвкаво, като създадохме опция за превключване между отделните акаунти, които управлява конкретен потребител. Така един собственик на бизнес например може да управлява личните си сметки и тези на фирмата от един смартфон. Всичко става бързо и лесно, докато рискът от случайни грешки при преводите е сведен до минимум. Това е едно допълнително удобство за модерните професионалисти, които имат изключително забързано ежедневие.

Новите потребители на приложението за мобилно банкиране могат да се възползват от интерактивното Демо, което създадохме специално за тях. Чрез него те се запознават с екраните и основните функционалности на приложението в рамките на няколко минути. Това е чудесен старт на едно ново начало в ползването на банкови услуги.

Високи резултати и дългосрочно развитие
Обновеното и подобрено мобилно приложение на „Първа инвестиционна банка” АД е вече в Google Play и App Store. Има стотици хиляди сваляния и се радва на висок рейтинг и множество положителни оценки. Потребителите се наслаждават на бързия достъп до информация и възможността да правят плащания от сметка в сметка само с няколко докосвания на екрана.

Нашето сътрудничество с банката продължава и в момента. Винаги сме на разположение да окажем техническо съдействие и да решим конкретен проблем. Работим активно и по развитието на приложението - към разработката за Android добавихме и опция за плащане с безконтактна карта чрез NFC. Горди сме от факта, че Whiz е сред новаторите в сферата на мобилните апликации.

Ако още не използвате мобилното приложение на Fibank на Вашия смартфон, то можете да го свалите и инсталирате директно от Google Play или App Store. Време е за още по-лесно, по-бързо и по-сигурно мобилно банкиране навсякъде и по всяко време.

интересни моменти

И Вие искате Вашият бизнес да е сред лидерите на пазара с качествено и професионално изработено мобилно приложение? Да започваме
Уеб сайтът www.whiz.bg използва „бисквитки“. С ползването му Вие се съгласявате с Политика за поверителност и Политика за бисквитките. Научете повече за „бисквитките“.      Настройки   ПРИЕМАМ     
Настройки на бисквитките
Използваме „бисквитки“, за да предоставим възможно най-доброто потребителско преживяване на нашия уеб сайт. От тук може да включвате или изключвате бисквитките, които сайтът използва.
Категория
НеобходимиЗаписват данни, които са необходими за основни функции на сайта, пр. записване съгласието на посетителя с Политиката за бисквитките.
СтатистическиСъбират статистически данни за посетителите, пр. използват се от Google Analytics за оптимизиране обмяната на данни, разпознаване на посетителя и др.
РекламниИзползват се за провеждане на рекламни кампании в мрежата на Google, Facebook и др., пр. използват се за проследяване на посещенията от рекламни кампании.
Изключи бисквитките