Как да водите успешни имейл кампании за изграждане на връзки с потенциални клиенти

Научете петте стъпки за създаването им и как да ги приложите по най-добрия начин

В онлайн пространството конкуренцията се разраства непрекъснато и това налага използването на все по-прецизни и креативни решения. Имейл маркетингът е основно средство за изграждане и поддържане на връзките с клиенти. Можете да създадете специални имейл кампании, чиято цел е да заинтригувате потенциални клиенти, да ги ангажирате и да ги превърнете в щастливи купувачи. Тук Ви предлагаме надеждна тактика, която можете да приложите и която е изградена върху следните пет стъпки:
- Таргетиране
- Персонализиране
- Навременност
- Проследяване
- Тестване

Основи на концепцията
Какво представляват имейл кампаниите за изграждане на връзки с потенциални клиенти? Те са инструменти, чрез които бизнесът установява връзка с потребители или фирми, които се интересуват от неговите продукти или услуги, създава комуникация с тях и накрая прави продажба. Това е директен начин за увеличаване на приходите и печалбите.

За начало ще разгледаме същността на трите основни нива в този вид кампании:
Потенциални клиенти - Това са хора (потребители или мениджъри), които отговарят на профила на купувача на стоките или услугите на фирмата по отношение на демографски и други характеристики и са показали интерес към предлаганото чрез определено действие, като разглеждане на уеб сайта на бранда например.

Квалифицирани потенциални клиенти по отношение на маркетинга - Те са се придвижили по-напред в процеса на покупка. Фирмата вече има малко информация за тях и знае как нейните продукти или услуги ще могат да им помогнат в решаването на проблеми или преодоляването на препятствия. Има по-голяма вероятност те да се превърнат в плащащи клиенти, но още не са готови за конкретно предложение.

Квалифицирани потенциални клиенти по отношение на продажбите - Те вече са добре познати на фирмата и са показали намерение за покупка. Нужно е да се свържете с тях, да отговорите на въпросите им и да направите продажбата.

Базирайте кампаниите си на тези три нива. Връзката с потенциалните клиенти може да се развие чрез придвижването им към по-високо ниво, като се изпращат имейли със съдържание, съответстващо на готовността им да направят покупка, на определени интервали от време. Автоматизацията на кампаниите е в основата на тяхната ефективност, като Ви позволява да постигнете по-добри резултати с влагането на оптимални ресурси. За целта можете да използвате уеб софтуер, създаден специално за Вашата фирма, който включва и CRM система. Имейл кампаниите за изграждане на връзки с потенциални клиенти могат да доведат до увеличение на възможностите за продажба с 20%. Сега да се концентрираме върху петте стъпки, водещи към успеха.

Ефективно таргетиране чрез имейли
Целта е да накарате потенциалните Ви клиенти да чувстват, че получават лично внимание и че Вие разбирате техните нужди. Сегментирането е основен инструмент за постигането ѝ. Чрез него разделяте целевата аудитория на сегменти, базиращи се на определени критерии, като възраст, местоположение и интереси например, за по-точно определяне на това какво търсят те. Използвайте максимално данните от Вашата CRM система. С по-точно насочени имейли можете да увеличите приходите си от продажби 18 пъти повече в сравнение с използването на по-общи такива.

Персонализираното съдържание е водещо
Не трябва просто да създадете чудесно съдържание, а такова, което Вашите потенциални клиенти ще използват. Когато то е персонализирано, имате гаранция за това. Създайте съдържание, което е полезно и насочва потребителите към решаването на техните проблеми. То трябва да е ценно за тях и по възможност трудно за намиране от други източници.

Изпращане на имейлите в правилното време
Уцелването на точното време, когато шансът потребителят да отвори изпратения имейл е най-голям, е също толкова важно колкото темата и встъпителните редове. Специалисти, обработили данните от десет различни проучвания по този въпрос, са установили, че най-подходящият ден за пращане на имейли е вторник следван от четвъртък и сряда, а най-доброто време е между 10 и 11, следвано от интервалите от 20 до 24 и от 2 до 6 сутринта. Последните два интервала не бива да Ви изненадват, имайки предвид, че повечето хора държат смартфона си на нощното си шкафче и проверяват съобщенията си преди да си легнат и веднага, когато станат.

За да изградите връзка с Вашите потенциални клиенти, трябва да им изпратите серия от имейли и тук възниква въпросът какъв да е интервалът между тях - ден, седмица, месец? Докато в повечето случаи седмичният интервал е оптимален, е препоръчително да тествате честотата на имейлите, за да установите коя точно работи най-добре при Вашата таргет аудитория.

Проследяване на данните за ефективността на имейл кампанията
Следенето на показателите, които са пряко свързани с кампанията, Ви дава възможност да установите несъвършенства, ако има такива, и да ги премахнете. Също така можете да разберете кои похвати дават най-добри резултати и да ги развиете допълнително. При имейл кампаниите за изграждане на връзки с потенциални клиенти е важно да вземете под внимание следните показатели:
- Брой отворени имейли
- Брой кликвания на линкове в имейлите
- Брой на имейли, по които не е предприето никакво действие
- Брой на потребителите, които са се отказали да получават имейли от Вас
- Брой на потенциалните клиенти, които са се превърнали в реални

Освен проследяването на тези основни показатели, трябва да използвате и Вашата CRM система, чрез която можете да научите повече за интересите и желанията на всеки потенциален клиент. Да разгледаме пример. Ако потенциален клиент на фирма, предлагаща софтуер по поръчка, кликне на линк в имейл, в който се говори за сложни концепции, това означава, че той има интерес към система с по-напреднали и широки възможности. В последващ имейл от компанията могат да му разкажат за тях. Така се постига ефективна комуникация и по-голяма ангажираност.

Тестване по целия път към успеха
Влагате значително време и усилие в подготовката на кампанията, създавайки полезно съдържание и прецизирайки времето на изпращането на имейлите. Когато всичко е готово, е време да си починете, нали? Нищо подобно! Вашата работа едва сега започва, защото с усъвършенстване можете да постигнете много повече. Всеки аспект от имейл кампанията за изграждане на връзки с потенциални клиенти може да се оптимизира. За целта е необходимо да приложите тестове.

Ако един имейл има много отваряния, но малко кликвания на линка в него, значи трябва да подобрите съдържанието. Ако друг има малко отваряния, можете да тествате различни варианти на темата, за да откриете най-добрия. Ето основните елементи на имейл кампанията, които да подложите на тестване:
- Ден и време на изплащане
- Тема
- Име на подателя
- Интервал между имейлите
- Вид съдържание
- Представяне на линковете

Можете да добавите още толкова елементи, колкото е нужно. Всеки от тях трябва да е оптимизиран така, че да е в синхрон с останалите и да се вписва отлично в цялата кампания, правейки я по-силна и по-ефективна.

Започнете да изграждате връзки с потенциални клиенти
Снабдете се с необходимия уеб софтуер и данни, за Вашата имейл кампания, и я изградете като следвате стъпките, представени тук. Докато те очертават пътя, който трябва да извървите, само Вие можете да измислите и приложите детайли, които са уникални за Вашия бизнес и чрез които ще таргетирате най-ефективно Вашата целева аудитория. Не забравяйте, че постоянната оптимизация може само да доведе до по-добри резултати.
Ако искате уеб софтуер за управление на Вашата онлайн дейност и връзките Ви с клиенти, изграден по специален проект, обърнете се към нас, като изпратите запитване сега.
Споделете в: