Ролята на прототипа в проекта за изработка на уеб сайт

Какво мениджърите, поръчващи сайт за своя бизнес, трябва да знаят за този вид инструмент, използван при създаването на концептуалния дизайн.

Повечето хора си представят, че екипът на разработчика просто сяда на компютрите и прави уеб сайта, според нуждите и изискванията на клиента. Всъщност, процесът на изработка е много по-детайлен. Той започва с проучването на таргет аудиторията от потребители и продължава със създаването на концептуалния дизайн, който въплъщава идеята на екипа с подробности. Едва след прецизирането на концепцията, може да започне същинската работа по дизайна и програмирането. Прототипът е сред основните инструменти, използвани от разработчиците, при изграждането на концептуалния дизайн. Научете повече за мястото и функциите му тук.

Дефиниция
Прототипът е основен визуален инструмент, използван за представянето на оформлението на основните елементи на уеб интерфейса. По време на изработката на концепцията за уеб сайта, той помага на всички от екипа да се координират и организират. Благодарение на него, разработчиците имат ясна представа за елементите, които след това ще трябва да изработят. Тук могат да се направят множество паралели с други области. В архитектурата например се използват планове на сградите, а при бизнес анализа, се разчита на модели с променливи, за да се види как определена идея ще работи на практика.

Как се използват прототипите?
Погрешно е да се смята, че прототипите са загуба на време, а напротив. Те спестяват както време, така и пари. Да видим как става това. Прототипът реално е планът, скицата за изработката на уеб сайт. Неговата основна цел е да покаже на клиента как ще бъде структуриран сайтът преди да започне работата по изработката му. Това го прави не само технически инструмент за „вътрешна употреба“, но и основно средство за продуктивна колаборация между разработчика и бизнеса.

Както членовете на екипа на разработчика, така и клиентът може да предлагат промени и подобрения, след като се запознае с прототипа. Те се правят сравнително лесно и бързо от технологична гледна точка. Не е такъв случая, когато самият уеб сайт вече е изработен. Ето как използването на прототип пести време, усилия и пари, като същевременно гарантира, че крайният уеб продукт ще има перфектен потребителски интерфейс, отговарящ на изискванията на бизнеса и представите на целевата аудитория.

Разликите между прототипа, интерактивния прототип и статичния модел
Понякога трите термина се използват като синоними, но мениджърите, които поръчват уеб сайт за своя бизнес, трябва да имат поне основна представа за разликите между тях. Да ги разгледаме в детайли:

Прототип - Той представлява представяне на уеб страници с ниско ниво на прецизност, като основната му цел е да покаже главните им елементи. Той не е интерактивен и не показва особено много детайли. Той практически е дизайн, който се използва за разработката на страниците, като позволява правенето на промени, за да се включат и синхронизират най-добрите идеи.
Интерактивен прототип - Той е по-подробен и показва как уеб сайтът ще е структуриран и как ще работи. Реално това е моделът на сайта, който ще се изгради. Върху него се извършват редица тестове, често дори с участието на потребители, за да се постигне най-висока сигурност за използваемостта и полезността на бъдещия уеб сайт.
Статичен модел - Това е представяне на концепцията за уеб сайта с компонентите, характеризиращи бранда, за който се изработва. Те включват специално подбрани цветова палитра, типография и графичен стил. Тези подробности липсват при обикновените прототипи. Статичният модел дава по-добра визуална представа как ще изглежда уеб сайта.

Какво се включва в прототипа на уеб сайт и какво не
За да се създаде прототипът, първо трябва да се определят елементите, които ще присъстват на страниците на сайта. Основните включват header и footer, които представляват ленти в началото и края на уеб страницата, като те обикновено са еднакви по размер и съдържание на всички страници на сайта. Към тях можем да добавим и пространства, в които ще се помести съдържанието. Допълнителните елементи включват менюта и бутони. При организацията на елементите се вземат под внимание следните фактори:
- Съдържание – Определя се какво ще е съдържанието на всяка страница и как ще се организира в зависимост от вида и размера му.
- Структура – Намира се най-добрата подредба на елементите на всяка уеб страница.
- Йерархия - Конкретизират се позицията, размерът и формата на елементите на страницата.
- Функционалност- Определя се как елементите ще работят заедно.
- Поведение - Тук се дава отговор на въпроса какво ще бъде взаимодействието на потребителя с елементите на уеб сайта.

За да добиете по-ясна представа са това какво представлява прототипа, ще разгледаме по-подробно и какво не се включва в него:
- Графични елементи – Те не се добавят, за да не се отклони вниманието от същността на прототипа - представянето на структурата и работата на изработвания уеб сайт. Както вече споменахме, цветовете, типографията и изображенията се слагат в статичните модели.
- Бутафорен текст - В прототипите не се слага така нареченият запълващ текст, lorem ipsum, а истински, за да се разбере по-добре предназначението на елементите на концептуалния дизайн на сайта.

Създаване на прототип
Разграничават се два вида прототипи, в зависимост от начина, по който се изграждат. Скицираните прототипи могат да се правят и със софтуерни програми, но те реално представляват компонентите на сайта скицирани на бял лист. Те обикновено изглеждат като „драснати набързо“ и не са особено атрактивни от визуална гледна точка, но в много случаи клиентите предпочитат да разглеждат тях, защото се чувстват по комфортно да предлагат промени и нови идеи за дизайна, когато е представен по този „по-неформален“ начин.

Дигиталните прототипи имат по-официален и изискан вид. При тях елементите на дизайна са направени прецизно и са перфектно подредени. Те дават по-пълна представа за структурата, работата и дори визията на бъдещия уеб сайт. Не се изисква почти никакво усилие човек да си представи реалния сайт. Затова са по-често представяни на клиентите.

Има множество видове инструменти за създаването на прототипи на уеб сайтове. Чрез тях могат да се прилагат различни техники, от създаването на скици до прототипи с висока прецизност. Някои от софтуерните програми включват инструменти за рисуване и за изграждане на оформлението на уеб страниците. Други позволяват изработката на прототипи и статични модели, което спестяват време и стимулират креативността.

Много често екипът на разработчика използва HTML и CSS за писането на код и свързването на изображенията. В тази си роля, те също се считат за инструменти за създаване на прототипи, като предлагат широк набор от възможности. Използването на HTML прототипи може да изисква малко повече време, но от друга страна, може да направи комуникацията и работата по-ефективни, тъй като планът за изработката на уеб сайта вече ще е готов.

Заключение
Изграждането на прототип е важна част от проекта по изработката на уеб сайт. Когато клиентът получи ясна визуална представа за сайта в самото начало, това дава възможност дизайнът да се усъвършенства още на етап концепция и на практика да се елиминира рискът от неразбирателство. Спестява се време, като екипът се концентрира върху създаването на същинския дизайн и програмирането. Резултатът е перфектно изглеждащ и работещ уеб сайт, които предлага чудесно потребителско преживяване и носи реални дивиденти.
Ако искате уеб сайт за Вашата фирма, но нямате ясна идея за него, ние предлагаме пълна консултация, разработка на концепция и реализация. Свържете с нас, като изпратете запитване сега.
Споделете в: