Как се изгражда визията на един уеб сайт - основи на визуалния дизайн

Поглед върху главните елементи и принципи, които уеб дизайнерите използват, за да създадат красота и полезност.

Целта на визуалния дизайн е да постигне естетика, базирана на последователност, при изграждането на уеб сайт. Дизайнерите работят с набор от елементи, като ги подреждат съгласно установени принципи. Тук ще разгледаме двата аспекта на визията на един сайт.

Елементи на визуалния дизайн
Всеки уеб сайт и по-конкретно всяка страница на него е съставена от елементи на визуалния дизайн. Те се основните инструменти, които дизайнерите използват, не за да направят сайта елегантен и атрактивен, а също така и лесен и приятен за ползване. Ето кои са те.

Линии
Както знаем от училище, те свързват две точки. Те са най-просите елементи на визуалния дизайн. От тях се създават форми, а когато се повтарят в определена последователност, могат да дадат плътност на даден елемент. Най-добре познатият пример за това е защриховането. Най-често при дизайна на уеб сайт, линиите се използват самостоятелно за разделение на секции или свързване на два или повече компонента на страницата.

Линиите се важни изразни средства. Дебелите линии създават усещане, че даден елемент от уеб дизайна е важен. Така наречените органични линии, тези които приличат на рисувани на ръка, придават допълнителна естетика на страниците.

Форми
Те се дефинират като самостоятелни пространства, които могат да са оформени от линии, цвят или щриховка. Формите имат две измерения - дължина и ширина. Хората разпознават предмети въз основа на техните форми и се концентрират в детайлите само при по-задълбочен поглед. За това формите служат за бърза и ефективна комуникация в рамките на уеб сайта.

Негативни пространства
Известни също така и като бели пространства, те представляват празните полета около формите (позитивните елементи) на уеб страниците. Те са също толкова важни в уеб дизайна, тъй като дефинират границите на елементите и им позволяват да се откроят, като същевременно се постига баланс на композицията. Понякога негативните пространства се използват и за създаването на интересни визуални ефекти.

Обем
Той се отнася към триизмерните елементи, които имат дължина, ширина и дълбочина. В уеб дизайна те се използват най-вече за атрактивно представяне на продукти и концепции. Това е логично, като се има предвид, че екраните са двуизмерни.

Стойност
Тя просто описва светлото и тъмното. Уеб дизайн с голям контраст на стойностите (тоест такъв, който се възползва от светли и тъмни стойности) създава усещане за изчистеност, докато такъв с близки стойности създава усещане за финес. Стойността се използва за придаване на обем на двуизмерни обекти, като например се използват по-светли стойности за местата, където обектът е осветен, и по-тъмни за сенките.

Цвят
Цветът е елемент на светлината. Цветовата теория се концентрира върху миксирането и използването на различни цветове. В уеб дизайна цветовете се смесват чрез добавяне, тъй като екранът излъчва светлина и цветовете се добавят един към друг в съответствие с това. Те се използват за пресъздаването на емоции, за привличането на вниманието и за изграждането на уникална визия.

Консистенция
Това на практика е качеството на повърхността на даден обект. В уеб дизайна се използва косвена консистенция - такава, която може да се види, но не и да се почувства (да се пипне). Има различни похвати за създаването ѝ, като защриховането и отразяването на светлината са сред най-популярните. С все по-широкото навлизане на материалния дизайн обаче използването на консистенцията намалява. Въпреки това, тя все още може да е полезна за създаването на приятни визуални ефекти, особено когато е необходимо да се подчертаят физическите качества на даден продукт.

Принципи на дизайна
Елементите на визуалния дизайн са „строителните блокчета“ на визията на уеб сайта. Принципите, от друга страна, указват как тези елементи трябва да се използват заедно за постигането на възможно най-добрите резултати. Тези принципи са взаимосвързани и се допълват. Могат ли тези принципи да се нарушават? Уеб дизайнерите го правят понякога, но само ако са сигурни, че ползата надвишава „цената“, която трябва да платят. Да разгледаме принципите подробно.

Единство
Този принцип се използва за създаване на хармония между елементите на уеб страниците. Страница с елементи, които са визуално и/или концептуално подредени заедно, дава такова усещане. Ако е обратното, се създава хаос и объркване.

При изработката на уеб сайт за постигането на единство се използва решетка, като елементите организирани чрез нея, следват логическа последователност, която се изразява в размерите и формите им. Въпреки високото ниво на организираност, има и креативност, която прави всеки сайт уникален и спомага за многообразието.

Общност
Тук става въпрос за склонността на хората да възприемат сбора от всички части, отколкото индивидуалните елементи. Например първо виждаме формата на един елемент на уеб страницата, а след това можем да забележим подробностите като линии и други. Независимо дали линията е цяла или пунктирана, ние се концентрираме върху обекта - кръг, триъгълник, квадрат и така нататък.

Този принцип има разнообразни приложения в уеб дизайна. Елементи, които са близо един до друг, се допълват. Тези, които са с еднаква форма, имат едно и също значение. Например всички бутони на сайта могат да са с правоъгълна форма. Отделните секции на страницата се разграничават с по-широко негативно пространство. Както можем да видим, този принцип има директно отношение към полезността на дизайна и качеството на потребителското преживяване на сайта.

Йерархия
Тя показва разликата във важността на елементите на дизайна. Размерът и цветът са най-използваните инструменти за създаването на йерархия. Главният бутон на една уеб страница например е по-голям и с по-ярък цвят от останалите. Оформлението, разбира се, е водещо за постигането на йерархия. Елементите в най-горната част на страницата са най-важните.

Баланс
Този принцип определя разпределението на елементите на уеб страницата. Уеб сайтовете с балансирана визия създават усещане за стабилност и доверие. Страниците буквално карат потребителите да се чувстват спокойни.

Баланс се постига главно чрез симетрия. Тя най-често се изразява в уеб страници, които имат централизирано оформление на текста и изображенията. Може да се постигне и асиметричен баланс, като се подредят елементи с различна големина в група, така че да има единство. При този подход се определя център и останалите елементи се подреждат спрямо него.

Контраст
Той се използва, за да изпъкнат едни елементи на уеб страницата сред останалите. Това се постига чрез разлики в цветовете, стойността, размера и други фактори. Зеленото например се използва за насърчаване, като кара хората да продължат напред (да предприемат действие). Поради това най-често се използва за бутони. Удебеленият шрифт показва най-важният текст -есенцията.

Мащаб
При този принцип фокусът е върху относителните размери на елементите на уеб страниците. Когато един елемент е по-голям от останалите, той изпъква. Така мащабът се използва за изграждането на йерархия. Чрез този принцип се създава и чувство за дълбочина, тъй като по-близките обекти изглеждат по-големи. Също така преувеличаването на размерите на даден елемент създава интерес към него, като може да му придаде и артистичност.

Доминация
Чрез този принцип се създава фокус върху един единствен елемент. За целта могат да се използват цвят, форма, контраст, мащаб и/или позициониране. Например болшинството модерни сайтове имат главен банер в най-горната част на началната страница, който е атрактивен и привлича посетителите. Доминацията не трябва обаче да е за сметка на единството и баланса на сайта.

Обобщение
Чрез елементите на визуалния дизайн се създава визията не целия уеб сайт. Не е необходимо всеки елемент да се разглежда и оценява в детайли само по себе си, но е от изключителна важност да се следват принципите на дизайна - как елементите да се оформят и да се подреждат заедно, за да се получат елегантни, атрактивни и удобни за ползване уеб страници. Това е пътят към успеха.
Ако искате перфектно работещ уеб сайт с прекрасна визия и модерни функционалности, обърнете се към нашия опитен екип чрез запитване тук.
Споделете в: