Политика за поверителност на WHIZ

1. Общи положения

1.1. WHIZ отдава голямо значение на защитата на личните данни на своите клиенти. WHIZ е надлежно регистрирано като администратор на лични данни към Комисията за защита на личните данни под номер 383665 / 31.07.2013 и всички данни за клиенти са събирани, прехвърляни, обработвани и поддържани в съответствие с принципите, заложени в Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Директива ЕО 95/46 относно защитата на личните данни. Личните данни, предоставени, както от Клиента, така и от трети лица, като например държавни и международни органи, компетентни за превенцията от измами, относно Клиента, са съхранявани в електронна форма в регистри на лични данни с висока степен на осигуреност на комуникациите, сигурност и контрол на достъпа.

1.2. Клиентът трябва да прочете тази Политика за поверителност внимателно, за да се запознае с възгледите и практиките на WHIZ относно личните данни на Клиента, как се използват те и как се отнася към тях WHIZ. Ако Клиентът не е съгласен с тази Политика за поверителност, Клиентът не трябва да използва услугите, предоставяни от WHIZ. Предоставяйки лична информация на WHIZ и поддържайки отношения с WHIZ, след като Клиентът се е запознал вече с тази Политика за поверителност, WHIZ ще смята, че Клиентът се е съгласил със събирането, ползването и разкриването на личната информация относно Клиента в съответствие с условията, установени в тази Политика за поверителност, освен ако Клиентът изрично не уведоми WHIZ за обратното.

1.3. Тази Политика на поверителност може да бъде периодично преработвана в резултат от добавянето на нови характеристики към продуктите на WHIZ, законодателни промени или други правни причини. WHIZ може да измени тази Политика на поверителност по всяко време, като публикува преработената версия на Уебсайта. Преработената версия ще се смята за влезнала в сила от момента на публикуване. Ако Клиентът не е съгласен с условията в Политиката за поверителност, Клиентът може по всяко време да прекрати ползването на Услугата.

2. Събиране на информация

2.1. За да ползва Услугата на WHIZ, Клиентът трябва да предостави корпоративни данни, както и лични данни на своя представител. Изисканата информация е необходима на WHIZ за идентифициране на Клиента и правния му статус, надлежно предоставяне на услугите, счетоводни и статистически цели, както и за целите на маркетинга и рекламата на подобрения в услугата или създаването на нови услуги.

2.2. В случай, че Клиентът изпрати на WHIZ кореспонденция, включително имейли, WHIZ ще запази тази информация в досието на Клиента. WHIZ ще съхранява също и кореспонденция относно услугата, предоставяна на Клиента, както и друга кореспонденция, произтичаща от WHIZ към Клиента. WHIZ ще съхранява тези данни с цел оценяване и подобряване на услугата, предоставяна на Клиента, както и за да разследва евентуални нарушения на условия за ползване на услугата. В допълнение, телефонните обаждания на Клиента към WHIZ и обажданията на WHIZ към Клиента могат да бъдат следени и/или записвани за целите на подобряването на качеството на услугата, както и за целите на сигурността.

2.3. С цел да изпълни правните си задължения за предотвратяване на закононарушения, включително, но не само, нарушаване на чужди авторски права и/или да защити всичките си Клиенти от вреди, WHIZ може да придобива информация за Клиента от трети лица, включително данни относно корпоративната и финансовата история, съдебни решения и несъстоятелност, от кредитни справки и от органи за предотвратяване на закононарушения.

2.4. В допълнение към личната информация, предоставена от Клиента или придобита от трети лица, Уебсайтът на WHIZ може да използва технологии, които позволяват на WHIZ да събира определена техническа информация като например IP адреси; операционната система, инсталирана на компютъра на Клиента; видът на интернет браузера, който Клиентът използва; данни за трансфера на информацията; местоположение, влизане в мрежата; и други комуникационни данни, отнасящи се за Клиента, когато това се изисква от WHIZ за целите на контрол на риска и сигурността, изпълнение на регулаторни задължения, инвентаризация или за други законни цели.

2.5. Тук може да прочетете Политиката за бисквитките на WHIZ.

3. Предоставяне на информацията и съгласия на Клиента

3.1. С потвърждението на заявката си за ползване на услугата Клиентът изрично се съгласява по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД с обработването от WHIZ на всички предоставени от него и/или законосъобразно придобити от WHIZ данни за описаните по-горе цели и използването й по начина, описан в настоящата Политика за поверителност и изискванията на действащото законодателство на Република България.

3.2. С предоставянето на адрес за електронна поща и/или телефон Клиентът изрично дава своето предварително съгласие по смисъла на чл. 6 от Закона за електронната търговия да получава от WHIZ търговски съобщения, свързани с услугата и/или други услуги, предоставяни от WHIZ и/или негови партньори.

4. Разкриване на информация

4.1. WHIZ няма да продава или да предоставя каквато и да е лична информация на трети лица в нарушение на законовите си задължения. WHIZ ще предоставя достъп до личните данни на Клиента само на онези служители, на които им е нужна, за да могат да извършват предоставяне на услугите на WHIZ. WHIZ може да разкрие личната информация на Клиента на всеки член от групата на WHIZ, което значи всяко дъщерно или друго свързано дружество с WHIZ, компанията-майка и свързаните с нея дъщерни дружества, установени в държави от Европейското Икономическо Пространство. Това може да е необходимо на WHIZ, освен за други цели, и за да изпълни искания на Клиента, да предостави услуги по поддръжка и да наблюдава за нарушения на условията.

4.2. WHIZ ще разкрие информация за Клиента в случай, че WHIZ има задължение да стори това, произтичащо от закон, който е в сила. Такова разкритие включва, но не само, лична информация и съдържанието на кореспонденцията към: съда; полицията; службите за сигурност; компетентните държавни и междуправителствени или наднационални органи; компетентните агенции (различни от данъчните органи), министерства и регулаторни органи. В случай, че грешна или неточна информация е предоставена от Клиента и е установено закононарушение, WHIZ ще предаде данни към органите за предотвратяване на измами и правоохранителните органи ще имат достъп до тази информация и ще ползват тази информация. WHIZ и други организации могат да имат достъп до тази информация и да я използват (включително информация от други държави), за да предотвратят измама или пране на пари.

5. Сигурност и защита на информацията

WHIZ поема отговорността да осигури сигурност на данните на Клиента. За да предотврати непозволен достъп до информация или разкриване на информация, WHIZ поддържа физически, електронни и процедурни предпазни мерки, които са в съответствие с приложимите разпоредби за пазене на лична информация. WHIZ ограничава достъпа до информацията, чрез която може да се установи самоличността на Клиента, само за служителите, на които е нужна тази информация, за да може WHIZ да предостави продуктите и услугите на Клиента.

6. Достъп и промяна на данните от страна на Клиента

6.1. Клиентът може да получи достъп до личните данни, които е предоставил на WHIZ и да извършва желаните от Клиента промени на тези данни по всяко време, като отправи писмено искане до Координатора по защита на личните данни на посочения в т. 6.2. по-долу имейл адрес.

6.2. Координатор по защитата на личните данни:
WHIZ, адрес за кореспонденция: град София, п.к. 1715, Младост 4, ул. „Арх. Богдан Томалевски“ №10, електронен адрес за кореспонденция: dpo@whiz.bg
Длъжностно лице по защита на данните/ Data Protection Officer: Филип Филипов; email: dpo@whiz.bg

6.3. Надзорен орган:
Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)
София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Последна актуализация: 06.06.2018 г.

Уеб сайтът www.whiz.bg използва „бисквитки“. С ползването му Вие се съгласявате с Политика за поверителност и Политика за бисквитките. Научете повече за „бисквитките“.      Настройки   ПРИЕМАМ     
Настройки на бисквитките
Използваме „бисквитки“, за да предоставим възможно най-доброто потребителско преживяване на нашия уеб сайт. От тук може да включвате или изключвате бисквитките, които сайтът използва.
Категория
НеобходимиЗаписват данни, които са необходими за основни функции на сайта, пр. записване съгласието на посетителя с Политиката за бисквитките.
СтатистическиСъбират статистически данни за посетителите, пр. използват се от Google Analytics за оптимизиране обмяната на данни, разпознаване на посетителя и др.
РекламниИзползват се за провеждане на рекламни кампании в мрежата на Google, Facebook и др., пр. използват се за проследяване на посещенията от рекламни кампании.
Изключи бисквитките