Ролята на скиците в уеб дизайна

Научете най-важното за скицирането като основен инструмент при създаването на концептуалния дизайн на уеб сайтовете.

При изработката на уеб сайт пред екипа на разработчика стоят важни въпроси като как да се представят идеите по ефективен начин и как да се създаде високо ниво на гъвкавост, за да могат те да се изпробват и инкорпорират. Скицирането е доказано полезен инструмент за създаването на концептуалния дизайн на сайтове, а и на мобилни приложения и други софтуерни продукти. Чрез него екипът може да достигне по-лесно до най-добрите решения за изграждането на проекта.

Скицирането е уникална форма на рисуване, която уеб дизайнерите използват, за да предлагат, изучават, обсъждат и усъвършенстват своите идеи. То е изключително широко използвано и за решаването на конкретни проблеми по най-добрия начин за максимално кратко време.

Ползите от скиците
Те подпомагат процеса на изработка на уеб сайтове по няколко начина:
- Стимулират творчеството;
- Спомагат за пресъздаване на много идеи по бърз и удобен начин;
- Дизайнерите веднага могат да „запечатат на хартия“ идея, която им е хрумнала току-що;
- Дават възможност за подробно изучаване и обсъждане на алтернативни решения за сайта още на ранен етап от проекта;
- Улесняват и съкращават процеса на вземане на решения;

Какво представляват скиците?
Те за рисунки, които се създават с ясно определени цели - предлагане, изучаване, комуникиране и усъвършенстване на идеи, както вече споменахме. Те имат следните характеристики:
- Бързина - Не се изисква много време да се създадат.
- Навременност - Могат да се нарисуват веднага, когато възникне нужда от тях.
- Полезност - Те са ценен инструмент за разработчиците на уеб сайтове, като същевременно използването им не оскъпява проекта.
- Яснота - Всяка идея се представя самостоятелно с помощта на една или няколко скици.
- Изобилие - Могат да се нарисуват толкова скици, колкото са необходими, за да се пресъздадат всички елементи от дизайна на сайта и всички аспекти от взаимодействието между него и потребителите.

Разликата между скиците и прототипите
Важно е да се направи разграничение между ролята на скиците и тази на прототипите с ниска прецизност при процеса на изработката на концептуалния дизайн на уеб сайтове. Те са използвани на различни етапи от него. Скиците се рисуват, когато се генерират идеи по време на така нареченият проучвателен етап. По този начин всяко добро хрумване на членовете на екипа се материализира - може да се види и от останалите и да се обсъди. На малко по-късен етап се създават прототипите с ниска прецизност и се използват с цел да се тестват цялостната концепция за сайта и неговите функционалности.

Двата инструмента реално се допълват, а не са взаимно заменими. Те имат коренно различно предназначение. Докато чрез скиците се правят предложения, задават се въпроси и дори се провокират останалите членове на екипа, чрез прототипите се правят описания и тестове на идеите и се дават отговори. Могат да се произведат множество на брой скици за да се изучи една идея, но това не е ефективно при прототипите, тъй като при тях реално има симулация на функционалности.

Използването на скици
Те спомагат за изучаването на алтернативни идеи за дизайна на уеб сайта, които се конкурират по между си. Така се намират тези, които дават решение на зададените въпроси и отговарят на визията за сайта. На този етап не се изработват прототипи от какъвто и да е било вид. Колкото по-подробни са изучаването и оценяването на скиците, представящи всяка идея, толкова по-голям е шансът да се направи верният избор.

Фокусирането само върху една идея на ранните етапи на изграждането на концептуалния дизайн може да доведе до свиване на набора от възможности, които могат да донесат конкретни ползи. Когато се разглеждат различни алтернативи, може да се впрегне потенциалът на целия екип, така че всички да помогнат за усъвършенстването на идеите с критики и предложения и за вземането на окончателното решение. Обсъждането служи и за вдъхновение на участниците в проекта.

Усъвършенстване на дизайна
Когато изборът се стесни до една идея, скиците за нея се използват за правенето на промени и подобрения. След всеки етап на оценяване, броят на промените намалява докато не се сведе до минимум. След това идва времето за създаването на прототипи, чрез които да се оцени реално ползваемостта и полезността на предложения концептуален дизайн. Тук е мястото да отбележим, че докато скиците традиционно се използват само от екипа на разработчика, прототипите са инструмент, с който в проекта се въвличат активно и специалистите по маркетинг и отговорните мениджъри от страна на клиента, които дават своето мнение за концепцията.

Основни правила на скицирането
Линиите и геометричните фигури са градивните елементи на всяка скица. Те могат да се нарисуват с различна степен на прецизност. Дизайнерите експериментират с дебелината на линиите и с щриховането, за да направяте елементите по-изразителни. Изобразяването на дребни детайли не е необходимо за целите на представянето на идеята. От друга страна е възможно да се рисуват човечета в различни пози заедно с щрихи, създаващи усещане за движение, както при комиксите, за да се пресъздадат действия. За пресъздаването на емоции се рисуват личица, приличащи много на добре познатите емотикони.

Добра разбираемост чрез анотации, стрелки и бележки
При скиците се използва писмена информация, за да може идеята да се предаде цялостно и да бъде напълно разбираема за останалите участници от екипа на разработчика. Елементите, които се използват за даване на обяснения и за по-точното дефиниране на обекти, действия и емоции включват:

Анотации - Това са имена, етикети и обяснения, които се слагат до определени компоненти от една скица, за да се изясни значението на тези елементи. За яснота те могат да се сложат в скоби, а към тях могат да се насочат стрелки. Шрифтът им може да е в различен цвят от този на графичните елементи.

Стрелки - Те се използват за илюстриране на взаимодействия, пътя на потребителя, серии от събития, движения и посоки.

Бележки - Всеки текст, който се използва за допълнително вникване в скицата се счита за бележка, независимо колко дълъг е той. Бележките се използват за даването на подробни обяснения за представени действия и серия от събития, за правенето на списък с въпроси за решаване, за проучване на елементи, които не са включени в скицата, за изясняване на целта на всеки компонент и за записването на всичко важно, което хрумва на уеб дизайнера по време на скицирането.

Методи за скициране
Много често скиците са израз на внезапното вдъхновение на уеб дизайнерите, които ги рисуват веднага. Те също така могат да използват скици, представени от техните колеги от екипа, за да преодолеят препятствия и намерят най-добрите решения. Тук ще разгледаме двата най-популярни подхода за скициране на идеи за дизайна на уеб сайт.

Бързото нахвърляне включва представянето на същността на елементите, като не се цели нито детайлност, нито прецизност. Тук обикновено се включват анотации, но не и бележки. Много уеб дизайнери носят тетрадка със себе си навсякъде, за да са сигурни, че няма да пропуснат момент на вдъхновение, а ще го запечатат в скица.

Събирането на образци е техника, която набира все повече популярност. Уеб дизайнерите могат да се вдъхновят не само от съществуващи уеб сайтове, но и от материалния свят, като правят снимки на предмети, природни забележителности и дори ситуации, които могат да им помогнат в работата им. Понякога креативността се събужда при най-неочаквани обстоятелства.

Изводите
Първоначалните идеи на дизайнерите за изработката на даден уеб сайт се претворяват в скици, които се обсъждат се екипа и се доусъвършенстват. При изработката на даден проект обикновено има множество скици, особено когато професионалистите преливат от вдъхновение. Те са ефективен и евтин инструмент, който се използва на първоначалния етап от изграждането на концептуалния дизайн на сайта. Като клиент, Вие ще видите готовия прототип, за който ще можете да дадете мнението си. Въпреки това е полезно да знаете какво се случва „зад кулисите“ и как се ражда концепцията за един уеб сайт.
Споделете Вашите идеи за нов уеб сайт за Вашия бизнес с нашия креативен екип, като направите запитване тук.
Споделете в: