Как мобилните приложения се тестват от потребители преди да се пуснат - 6 иновативни метода

Тестовете с реални потребители могат да превърнат едно мобилно приложение от добро в страхотно. Методите за тестване се усъвършенстват непрекъснато и разработчиците използват нестандартни подходи все повече.

Тестването е основна част от всеки проект за изработка на мобилно приложение или друг софтуерен продукт. То може да покаже несъвършенства, за които разработчикът не е имал представа, или елементи от дизайна, които не са нужни, но същевременно натоварват системата. Тестването на интерактивни прототипи още преди да е изградено приложението вече се превръща в закономерност, поради простата причина, че е 100 пъти по-скъпо да се променя програмния код на една функционалност, отколкото един прототип.

Има чудесно работещи и изключително ефективни софтуерни инструменти за тестване, но никога не трябва да се подценява важността от комбинирането им с тестове, в които участват реални потребители. В крайна смета, мобилните приложения се изработват за хора и този тип тестове дават ценни данни за това как те използват апликациите и какво ги привлича и ангажира.

Повечето разработчици използват модерирани тестове и A/B тестове за потребителското преживяване, но има и нестандартни методи, които притежават огромен потенциал, въпреки че все още прохождат. Един по-творчески подход при тестването на интерактивни прототипи на мобилни приложения може да спести много време и пари. Ето 6 начина.

Участие в дизайна
Ако при изработката на мобилно приложение се използва подход, концентриран върху потребителите, те могат да участват в проекта още по време на изграждането на концептуалния дизайн, работейки заедно с екипа от разработчици. Вместо дизайнерите да се поставят на мястото на потребителите става обратното. Разбира се, за използването на този метод се изисква добра организация, както и привличането на потребители с характеристиките на таргет аудиторията на клиента.

Тестване в реална среда
Преди десетилетие беше логично тестовете на софтуерни продукти с реални потребители да се извършват в една „стерилна“ офис среда, но с навлизането на смарт устройствата, начина, по който хората използват софтуера, вече „има крака и може да излезе навън“. Мобилните приложения се използват най-често извън офиса или дома. В такъв случай, защо тестовете с реални потребители да не стават навън?

Интересен е примерът с мобилно приложение за споделяне на файлове между различни устройства, чиито разработчици го тествали в бар с потребители, които били „по-отпуснати“. Тестът показал няколко важни несъвършенства, дължащи се на допуснати предположения относно количеството мисловна енергия, което потребителите били готови да вложат в изучаването на приложението и как то се използва.

Идеята тук е разработчиците и потребителите, тестващи апликацията, да се поставят в реални условия, където многообразие от фактори оказват влияние върху начина на използване и цялостното преживяване на приложението. Това може да донесе изключително ползотворна информация, чрез която приложението да стане невероятно.

Тестване на прототипи с ниска прецизност от потребителите
Интерактивните прототипи наистина революционизираха тестването от реални хора, но какво може да се каже за тестването на статичните такива, които имат по-ниска прецизност? Опасенията са, че може потребителите да не са достатъчно ефективни на този етап от концептуалния дизайн, но вече има софтуерни инструменти, които представят на хората този тип прототипи по по-разбираем и достъпен начин. С потребителски тестове на този ранен етап могат да се установят потенциални проблеми с навигацията или елементи от потребителския интерфейс, които биха попречили на интуитивното използване на апликацията. Това позволява създаването на прототипи с ниска прецизност, които показват ясно пътя на потребителя и реалистични навигационни модели.

Този принцип може да се приложи и при правенето на естетически промени в дизайна на вече съществуващо приложение. Тестването на тези промени с потребители на ниво прототипи с ниска прецизност ще помогне тестващите да се концентрират върху основните елементи, а не върху незначителни детайли.
Като цяло, прототипите позволяват тестване с реални потребители на различни фази от процеса по изграждане на концептуалния дизайн, с което се повишава ефективността на изпитванията без да се увеличава бюджета и без да има забавяне от план-графика.

По-дълбок анализ на повече варианти
Вместо потребителите да избират между два варианта, идеята е да се сравнят повече на брой алтернативи по-подробно, за да се изучат реакциите и емоциите на хората. Обикновено методологията включва оценка и сравнение на 3 различаващи се прототипа. Въпросите от анкетата, която потребителите попълват, трябва да се изчерпателни, но не и да водят в определена желана посока. Може например да се пита какво, според тестващите, отличава един от трите прототипа и защо това е важно. Целта е въпросите да стават все по-конкретни, за да може разработчиците да стигнат до решението, което търсят. Неочакваните резултати от теста в много случаи дават основата за намиране на най-доброто решение.

Самите потребители създават тестовете
Данните за активността на потребителите на едно мобилно приложение, директната обратна връзка от тях и споделеното от тях в социалните мрежи и форумите са изключително ценни за неговото оптимизиране и развитие. Цялата тази информация може да се използва за създаването на по-прецизни тестове, когато се разработва нова функционалност или услуга, която да се добави. Дори могат да се дадат различни опции, които да позволяват на потребителите да персонализират преживяването си на приложението и после събраните данни да се използват за надграждане и по-нататъшно развитие.

Анкетни карти с реакции
Методът, при който се използват анкетни карти с написани на тях прилагателни, за да се разберат най-дълбоките емоции и желания на потребителите, не е нов, но е изключително ефективен. След като потребителите са си „поиграли“ с прототипа на мобилното приложение, им се дава списък от 118 прилагателни, от които са помолени да изберат 3 или 5 и да обяснят избора си. Този метод може да помогне за усъвършенстването на нематериалните аспекти от дизайна на потребителското преживяване, като удоволствие и желание за повече например, за постигане на още по-голямо въздействие и ангажираност.

Поуката
Тестването на мобилни приложения с реални потребители става все по-важно за успеха им. Обогатяването на подхода с по-нестандартни методи и техники позволява да се достигне до ценни прозрения отвъд основните, отнасящи се до полезността на апликациите. В резултат се изработват приложения, с които потребителите изграждат връзка и използват активно в краткосрочен и дългосрочен план.
Ако искате мобилно приложение, което да е ефективен канал за маркетинг и комуникация с клиентите на Вашия бизнес, обърнете се към нашия екип, като отправите запитване.
Споделете в: