Знаете ли какво искате от Вашия нов уеб сайт? Дефинирайте проекта стратегически

Разберете какво представлява и как се използва проектният бриф при изработка на уеб сайт.

Ролята на съвременния бизнес уеб сайт е да действа като инструмент за постигането на целите на компанията. Същевременно повечето фирми нямат ясна визия и конкретни изисквания за своя сайт. Фактори като красиви графични елементи, добре написан програмен код и надеждна система за управление на съдържанието са важни за успеха, но те могат да се окажат без реална полза, ако на са замислени стратегически. Логичният въпрос тук е как да начертаете стратегия за проекта по изработка на Вашия уеб сайт. Инструментът, който се използва за това, се нарича проектен бриф (project brief). Тук ще научите всичко най-важно за него.

Какво е проектен бриф?
Това е документ за управление на проекта по изработката на уеб сайта. Документът определя целите, обхвата и мащаба на проекта, както и основните детайли по реализацията му. Той може да се разглежда и като подробна и организирана дефиниция на изискванията на фирмата, поръчваща сайта. От гледна точка на разработчика, това е инструмент, който определя цялостната насока на работата по проекта и на който се опират решенията за дизайна и функционалностите на уеб сайта.

Кой създава проектния бриф?
Вашата фирма може да представи бриф за изграждането на уеб сайта директно на разработчика. За съставянето на този документ можете да използвате услугите на дигитален консултант, специализиран в тази сфера. Това обикновено е специалист или екип с дългогодишен опит в изработката на уеб сайтове. Идеята е да работите заедно с експерт или експерти, които да Ви насочат към вземането на най-правилните стратегически решения относно Вашия бъдещ сайт.

Тази колаборация е изключително продуктивна особено за компании, които не са използвали активно и/или ефективно мрежата за постигането не своите цели до този момент. Тя може да прерасне в по-задълбочено партньорство, ако Вашата компания реши да наеме фирмата-консултант за изработката на уеб сайта. В много случаи това е най-ефективният вариант що се отнася до оптимизирането на разходите и спазването на сроковете по изпълнението на проекта, както и до цялостното качество на изработката на сайта.

Основни ползи от използването на бриф?
Фигуративно казано, започването на проект по изграждането на уеб сайт без наличието на стратегически план е като да се строи сграда без инженерна скица. Този инструмент се счита за задължителен и носи конкретни ползи:
- Предлага пълна и подробна картина на изискванията и очакванията на бизнеса.
- Води до по-висока продуктивност при изработката на сайта.
- Помага да се спазват стриктно зададените срокове и бюджета на проекта.
- Дава активна роля на клиента по отношение на изработката на сайта.
- Улеснява комуникацията между клиента и разработчика.


Съставните части на проектния бриф
Няма една единствена конкретна формула или шаблон за съставянето на бриф за проект по изработка на уеб сайт. Този инструмент е максимално гъвкав и може лесно се напасне към индивидуалните нужди на Вашия бизнес. Тук ще разгледаме основните секции, които един полезен бриф трябва да притежава.

1. Профил на фирмата
Разработчикът трябва да познава максимално добре Вашия бизнес, за да може да създаде уеб сайт, който съответства напълно на нуждите му. Главните елементи, които трябва включите в представянето на фирмата са:
- Основни данни - Тук се включват името и адресът на фирмата, пазарите, на които е активна, и продуктови ѝ линии.
- Характеристики на бранда - Важно е да се посочи какво го отличава от конкурентите.
- Мисия, визия и ценности на компанията
- Конкурентен анализ - Може да се представи и само списък с основните конкуренти на бранда.
- Екип, отговорен за проекта - Отбележете имената на хората, които ще работят по проекта от Ваша страна, тяхната роля и информацията за връзка с тях. В случай че фирмата е малка, може да има един единствен отговорник.

2. Общ преглед на проекта
Тук трябва да се даде подробен отговор на два фундаментални въпроса: какво ще се прави и защо? Един бизнес може да има много разнообразни изисквания по отношение на изработката на уеб сайт. Може например да иска да пренесе данни от стария си сайт или към новия да се направи система за управление на връзките с клиенти под формата на уеб софтуер. Когато работите с опитен консултант, ще можете да дефинирате вида и обема на работата, която трябва да се свърши, с голяма точност.

Отговорът на въпроса защо е по-сложен. Вашата задача е да определите нуждите си възможно най-ясно. Добрите консултанти помагат за дефинирането на конкретни проблеми, които трябва да се решат чрез проекта, както и за намирането на най-добрите решения.

3. Стратегически и конкретни цели
Стратегическите цели са главните неща, които искате да постигнете чрез Вашия нов уеб сайт, а конкретните, отразяват начините, по които това ще стане. Тук ще дадем пример, който илюстрира разликите, и може да Ви е полезен при определянето на целите за Вашия проект:

Стратегическа цел: Повишаване приходите от клиенти, които са спечелени чрез сайта;
Конкретни цели:
- Увеличаване на броя на разгледаните страници в сайта с Х%;
- Нарастване на средното време за разглеждане на страница с У%;
- Намаляване на нормата на отскачане (bounce rate) със Z%.


4. Целева аудитория
Потребителят е в центъра на всеки проект за изработка на уеб сайт. Ако сайтът не отговаря на очакванията и търсенията на хората, за които е предназначен, тогава той би бил безполезен. Поради това дефинирането на таргет аудиторията на сайта е от изключителна важност за успеха му. Това обикновено са клиентите на бизнеса, но към тях могат да се прибавят и партньори и акционери, когато става въпрос за корпоративен уеб сайт.

Най-важната стъпка е анализът на целевата аудитория. Трябва да използвате подробни демографски данни за бъдещите потребители на уеб сайта, като възраст, пол, местоположение, семейно положение, образование и така нататък. Препоръчително е да съберете и допълнителни данни, които са с особена тежест за Вашата фирма, като например интереси, доходи и онлайн активност. Обикновено фирмите могат да разчитат на консултанта по проекта за анализа на таргет аудиторията.

Анализираните данни се използват за изграждането на потребителски персони. Те представляват виртуални модели на потребители, имащи обобщените характеристики на целевата аудитория. Чрез тях се определят най-точно визуалните характеристики, функционалностите и навигацията на бъдещия уеб сайт.

5. Изисквания по отношение на дизайна и изработката
Поставянето на точни технически изисквания е полезно при изработката на проекта. Това практически ще елиминира риска от преработка на вече готовия дизайн, за да отговари на определени спецификации. Техническите изисквания варират, но най-често обхващат следните основни категории:
- Резолюции на дигиталните активи
- Файлови формати
- Цветова палитра
- Какви изображения да се използват
- Документация


6. Бюджет
Необходимо е да определите реалистичен бюджет за изграждането на Вашия уеб сайт, като вземете предвид поставените цели и изисквания по проекта. Ролята на консултанта е особено важна при бюджетирането, тъй като специалистът ще Ви даде реалистичен поглед върху стойността на този тип услуги. Оптимизацията на разходите е основен приоритет, но тя не бива да е за сметка на фактори като качество на изработката и надеждна поддръжка след пускането на уеб сайта. За по-голяма ефективност, можете да разбиете разходите по пера, като първоначално проучване, изграждане на концептуален дизайн, уеб дизайн и програмиране и създаване на съдържание.

7. Срокове
Като клиент, поръчващ изработката на уеб сайт, Вие можете да определите времевата рамка на проекта, като ползвате съветите на консултанта. За целта трябва да вземете предвид два главни аспекта - бюджета, с който разполагате, и сложността на проекта. Ако зададената времева рамка има определена гъвкавост, това ще е полезно както за разработчика, така и за Вас, тъй като ще имате по-голяма възможност да правите промени. Например ако решите, че искате към администраторския панел да се добави функционалност за имейл маркетинг по време на изработката на концептуалния дизайн, това ще може да стане без да се нарушат Вашите фирмени планове. Времевата рамка може да се раздели на части за допълнителна гъвкавост. За целта трябва да се определят реалистични срокове за завършването на всяка фаза от проекта.

Заключение
Проектният бриф е ценен инструмент за управлението на проект за изграждането на уеб сайт, както за разработчика, така и за фирмата-клиент. Когато двете страни се координират перфектно и установят продуктивна колаборация, резултатът ще е отличен - сайт, който отговаря на всички зададени изисквания, и работи ефективно за постигане на поставените цели.
Ако планирате изграждането на нов уеб сайт за Вашия бизнес, разчитайте на нас за консултация и за изработката му. За да обсъдим Вашата визия, направете онлайн запитване тук.
Споделете в: