Как пирамидата на потребностите на Маслоу може да се използва за изграждането на мобилно приложение

Научете по какъв начин теорията, създадена от известния психолог, може да се приложи при изработката на приложения за смартфони и таблети.

Установено е, че потребителите са по-склонни да изберат продукт, който отговаря на потребностите им, отколкото такъв, който отговаря на желанията им. Американският психолог Ейбрахам Маслоу създава своята теория за йерархията на потребностите в средата на 40-те години на 20-ти век и тя все още е актуална. Както добре знаем, пирамидата на Маслоу има практическо приложение в бизнеса, а както ще видим тук, и в дигиталната сфера. Разработчиците на мобилни приложения могат да използват йерархията на потребностите, за да създадат потребителско преживяване, което ангажира хората и стимулира лоялност.

Според Маслоу човешките потребности са подредени по йерархичен принцип - от най-основните към най-сложните. За да е щастлив един човек, всички негови потребности трябва да са задоволени. За да са удовлетворят потребностите от по-високо ниво обаче, първо това трябва да стане с тези от по-ниските нива. Казано по друг начин, удовлетворяването на потребностите може да се движи само последователно - от основните към по-сложните. Можем да си представим това като една къща (или пирамида) - ако няма достатъчно тухли в основата, тя ще е нестабилна и ще се клати.

Как този принцип може да се приложи при изработката на мобилно приложение? Идеята е, че за да бъде успешно, то трябва да отговаря първо на основните потребности на потребителите преди да удовлетвори тези от по-високо ниво. Преди да ги накара да ахнат, то трябва да работи, както се очаква. Как се постига това?

Йерархията на потребностите, създадена от Маслоу
Да разгледаме пирамидата, като започнем от най-ниското ниво с най-основните потребности и вървим към по-сложните.

Физиологични потребности - Те са необходими за човешкото оцеляване и включват въздух, вода, храна, сън, секс, физическа активност и хомеостаза.

Сигурност - Тя може да се разглежда като фактор, позволяващ на хората да удовлетворят физиологичните си нужди в утрешния ден. Тук се включват потребности като здраве, подслон, обществен ред и сигурност и финансова сигурност.

Любов и принадлежност - На това ниво в пирамидата се включват потребности като приятелство, интимност, принадлежност към семейство и към общност и личните връзки с другите хора като цяло.

Уважение и самоуважение - Важно е да уважаваме себе си, да получаваме уважение от другите и да им даваме такова. Тук можем да отбележим потребности като независимост, отговорност, майсторство, постижение, признание и престиж.

Самоусъвършенстване - Всеки има потребност да се самоусъвършенства. Тя се изразява в неща като вътрешен мир, усещане за лично удовлетворение, реализация на индивидуалния потенциал и личностно израстване.

Изработка на мобилно приложение според йерархията на потребностите
Пирамидата на Маслоу може да се отнесе към изграждането на мобилно приложение, като на всяко ниво отговаря важно условие за успеха на апликацията. Да разгледаме условията в йерархичен ред, започвайки от най-основното.

Функционалност
На първо място мобилното приложение трябва да работи, което се изразява във видимо простички неща като бързо и пълно зареждане на екраните и надеждно функциониране на бутоните. Ако това условие не е налице, никой няма да оцени красивия дизайн или други характеристики. То обаче е необходимо, но не и достатъчно условие за удовлетворяване на потребностите на потребителите и съответно за успеха на апликацията.

Надеждност
След като приложението удовлетворява функционалните нужди, то може да се придвижи на следващото ниво в йерархията на изработката. За целта то трябва да има стабилно и последователно представяне, или казано другояче, да работи еднакво добре във всеки един момент. Да вземем пример с новинарско мобилно приложение. Ако вчера то е показвало видео с гол на Меси с перфектно качество на картината и звука, то и днес качеството трябва да е същото. Ако се добавят нови функционалности, те трябва да работят толкова добре, колкото всички останали. Тук не трябва да се пренебрегва и сигурността на данните на потребителите и на приложението като цяло, тъй като тя е изключително важна за стабилното му представяне.

Използваемост
Основният въпрос тук е колко лесно потребителят може да изпълнява основни задачи. Вземайки примера с новинарското мобилно приложение, можем да попитаме: Колко лесно е за потребителя да намери и да използва менюто и бутоните и да се ориентира в категориите със статии? Оформлението на екраните със статии прави ли ги удобни за четене и за извършване на други действия като преглед на свързани материали например? Това са основни потребности, свързани с използваемостта.

Друг аспект на използваемостта е „милостта“. Идеята е, че потребителите не бива да бъдат наказвани за грешки, които могат да направят без да искат при използването на мобилното приложение. Да вземем за пример форма за въвеждане на данни. Неволното натискане на бутона на смартфона за връщане обратно към главния му екран докато се попълва формата не бива да води до изтриването на вече въведената информация.

Използваемостта съответства на третото ниво в йерархията на потребностите, създадена от Маслоу. Тя дава значителна ценност на мобилното приложение, но не го кара да се отличава сред главните конкуренти. Това се постига на следващото ниво.

Експертност
Тук въпросът, на който разработчикът на мобилното приложение трябва да отговори, е как то ще дава възможност на потребителя да свърши повече неща по-добре. Това се свързва със създаването на функционалности, които не са задължителни, но са желателни и ще подобрят потребителското преживяване. По този начин цялостното представяне на апликацията на пазара ще бъде по-добро - тя ще бъде по-конкурентоспособна. Ако пак се върнем на примера с новинарското мобилно приложение, желателни функционалности могат да бъдат опция за споделяна на статии в социалните мрежи, по имейл и чрез чат апликациите като Viber, възможност за четене на статия в offline режим и използването на гласово търсене за намиране на материали по дадена тема.

Мобилно приложение, което позволява на потребителите да правят неща, които преди са били труднодостъпни или не са били достъпни изобщо, се счита за отлично. Това е много ценно за популяризацията на апликацията. Когато тя се приема за „готина“ и полезна, тя печели повече добри оценки в Google Play и/или App Store, рейтингът ѝ се покачва и хората я споделят повече в социалните мрежи.

Творчество
Когато едно мобилно приложение работи надеждно през цялото време, удобно е за ползване и предлага вълнуващи функционалности, какво още му липсва, за да е успешно? Отговорът е: иновативност. За да се добави тази „вълшебна съставка“, екипът на разработчика трябва да прояви творчество, като това не непременно се свежда до измислянето и реализацията на функционалности, които нито едно друго приложение на пазара няма.

Една ефективна стратегия по отношение както на бюджетните и времевите ограничения за конкретния проект, така и на техническите рамки, е да се използват познати функционалности по уникален творчески начин, базиран на контекста на апликацията. Може би най-добре познатата от всички тактики, обслужващи тази стратегия, е персонализацията. Новинарското native мобилно приложение например може да използва функционалността за локализация на смартфоните и таблетите, за да генерира новинарски материали за събития, случили се в мястото, на което отделният потребител се намира.

Изводите
Оригиналната йерархия на потребностите, създадена от Маслоу, може да не се прилага едно към едно при изработката на мобилни приложения, но тя може да служи за основа на определянето на главните насоки при този вид проекти. Както вече видяхме, тези насоки са конкретни и ясни. Когато те са спазени, апликациите дават максимална ценност на потребителите, ангажират ги и ги правят лоялни на брандовете.
Ако искате мобилно приложение, отговарящо на всички потребности на потребителите, чрез което да печелите клиенти за Вашия бизнес, обърнете се към нашия екип със запитване сега.
Споделете в: