Създаване на интуитивно управление с жестове чрез докосване за мобилни приложения

Най-добрите практики и главните рискове, свързани с изграждането на този вид управление, характерен за мобилните апликации.

Сензорните екрани на смарт устройствата налагат ползването на жестове с докосване за управлението на мобилните приложения. Задачата на разработчиците е да изградят интерфейси, които са интуитивни за ползване от потребителите. Въпреки че управлението с жестове съществува от началото на 80-те години на 20-ти век, едва сега то се превръща в масов феномен, който тепърва ще се изучава и усъвършенства. Как то може да се използва максимално ефективно за създаването на пълноценно потребителско преживяване? Да разберем.

Широко използвани жестове
Видовете жестове, с които може да се управлява апликация на сензорен екран, са разнообразни, но естествено най-широко използваните се считат и за най-интуитивни. Те включват:
- Докосване (чукване)
- Двойно докосване
- Плъзгане
- Влачене
- Събиране на палеца и показалеца (щипване)
- Раздалечаване на палеца и показалеца

- Натискане
- Въртене


Скорошно проучване показва, че има много сходства в представите на хората за интерфейсите на мобилни приложения. Участници от девет страни били помолени да създадат 28 действия, използвайки интерфейс, който се управлява чрез жестове. Резултатите били поразяващо близки. Повечето хора очаквали определени действия да се извършват по еднакъв начин. За изтриване например най-често посочваният жест бил влачене на елемента извън екрана. Логично идва въпросът: има ли ограничения при изграждането на управление с жестове за мобилни приложения и може ли да има баланс между креативността и ефективността?

Най-добри практики при изграждане на мобилен интерфейс за управление чрез жестове
Смарт устройствата буквално превзеха живота ни и логично конкуренцията между мобилните приложения непрекъснато нараства. В тази ситуация е от огромна важност интерфейсът на апликацията да е лесен за използване и максимално интуитивен. Ето как се постига това.

Жестове, които се научават лесно
Интерфейсите за устройства със сензорен екран се усещат като интуитивни само когато са близки до взаимодействието с физически обект. Това означава, че използването на елементите на потребителския интерфейс трябва да е абстракция на работата с реален предмет, за да бъде истински интуитивно.

Повечето хора пропускат наличния tutorial, който е част от процеса на запознаване с мобилните приложения, за да ги „разцъкат“ веднага след като ги инсталират и могат да се ориентират сравнително бързо, дори когато интерфейсът не е перфектен. Ако няма елегантно неусетно „водене за ръка“, създадено от разработчика обаче, потребителското преживяване може да не е особено задоволително. Въпросът е как разработчиците „учат“ потребителите да използват жестове на тяхното мобилно приложение, без да ги разсейват от съдържанието.

Най-добрият подход при създаването на управление с жестове за мобилно приложение е така нареченият процес на прогресивно разкриване. При него на потребителя се представят жестовете за управление докато той следва своя естествен път в рамките на апликацията.

Започва се с представянето само на най-важните опции за взаимодействие с мобилното приложение. За целта могат да се използват визуални подсказки или опознавателен процес, който показва как се използва главните функционалности първият път когато потребителят отвори приложението. Първият вариант се ползва с по-голяма популярност сред потребителите. Леки визуалните подсказки като бледи стрелки например и анимация, която служи за индикатор, че зададената команда е приета, са идеални инструменти за изграждането на мобилен интерфейс с прогресивно разкриване.

Този процес често е по-добре възприет от потребителите от класическия tutorial, тъй като показва „уважение“ към техните способности да използват собствените си мобилни смарт устройства. Той създава удовлетвореност и навици у потребителите, което им дава възможност по-лесно да научат как се извършват по-сложни операции в рамките на мобилното приложение. След като моделът на минимално насочване е установен и хората са го възприели, той просто трябва да се повтори по отношение на функциите от по-високо ниво.

Елегантното и ефективно „обучение“ на потребителите как да използват интерфейса се базира на трите етапа на формирането на навика, а именно:
- Задействане
- Действие
- Обратна връзка

Задействането е поканата да се извърши действието като например изпращането на push известие, напомнящо на потребителя да отвори мобилното приложение. На мястото на действието се слага леката подсказка какъв жест трябва да използва потребителя, за да постигне желаната от него цел. Накрая идва обратната връзка, която реално е награда за добре свършената работа. Това е резултатът от извършеното действие в рамките на апликацията.

Жестове, които освобождават място на екрана
Разработчиците на мобилни приложения буквално водят борба за всеки квадратен сантиметър на екраните най-вече на смартфоните, имайки предвид ограничената площ. Едно от най-често използваните решения е да се скрие менюто за навигация. Използването на жестове също помага за постигането на елегантен минималистичен дизайн, който позволява на потребителите да се възползват максимално от функционалностите и съдържанието без да се разсейват.

Жестове за удовлетворение на потребителите
Хората се наслаждават искрено на мобилно приложение, което е приятно за окото и лесно за ползване. Това се постига и чрез жестовете, особено когато потребителите получават „обратна връзка“ под формата на анимиран и/или звуков сигнал. След като този вид управление на интерфейса е създаден така, че да е напълно функционален, може да се помисли за усъвършенстването му с цел по-силно ангажиране на потребителите. Например в момента се разработват технологии, които да дадат триизмерна осезаемост на жестовете с докосване.

Откривателски подход
Следването на най-добрите практики при създаването на управление с жестове за мобилни приложения не бива да е за сметка на креативността. Само с прилагането на нови идеи може да се достигне до трайна конкурентоспособност. Дори и управлението да не е революционно, то ще спечели хората, ако е по-добро.

Рискове, които да се избегнат при изграждането на мобилен интерфейс с жестове за управление
При използването на всяка технология винаги има „подводни камъни“, за които трябва да се внимава. Да видим кои са те в случая с жестовете за управление на мобилно приложение.

Безсмислена жестикулация
Този проблем може да бъде избегнат, когато най-добрите практики в изграждането на управление с жестове се прилага в унисон с правилата на дизайна на потребителското преживяване. Една от сферите, в които разработчиците на мобилни приложения трябва да са най-внимателни, е използването на икони и бутони с неконвенционален дизайн и без текст. Ако те не са достатъчно добре познати и/или очевидни, потребителите лесно могат да се объркат и да не знаят изобщо какъв жест да използват за извършването на определено действие.

Непознати жестове, които будят недоволство
Тъй като управлението с жестове винаги е скрито, разработчиците разчитат най-вече на общите познания на потребителите в тази сфера. За това е изключително важно да се избегне объркване. Основно правило е с един жест да се извършва само един тип действие в рамките на мобилното приложение. На управлението трябва да се обърне особено внимание и при тестването с реални потребители. Също така когато апликацията се оптимизира и има промяна в интерфейса и съответно в управлението с жестове, тя трябва да бъде добре обяснена и максимално интуитивна. Визуалните подсказки и „награди“ и най-вече анимираните такива са основни инструменти, които се използват за целта, както вече посочихме.

Какъв е изводът?
Интерфейсът, управляван чрез жестове с докосване, е тук и ще остане. Това се гарантира от факта, че е гъвкав и лесен за работа. Задачата на разработчиците на мобилни приложения е да направят така, че той да служи възможно най-ефективно на потребителите. Най-добрият подход е придържането към най-простите и добре познати жестове и задълбоченото тестване на апликацията. Когато трябва да се въведат нови жестове на управление, на първо място трябва да се мисли за удобството на потребителите с цел въвеждането им да бъде гладко и те да станат истински полезни.
Споделете в: