Най-добри практики при създаването на форми за мобилни приложения и сайтове

Научете как чрез дизайна на формите можете да ангажирате повече потребители по-добре.

Вече почти десетилетие разработчиците изграждат форми за мобилни приложения и сайтове, но с напредването на технологиите и все по-задълбоченото разбиране на нуждите на потребителите дизайнът им непрекъснато еволюира. Тук ще разгледаме най-добрите практики при създаването на тези форми към 2017.

Като начало трябва да отбележим основните предизвикателства пред изработката на така наречените мобилни форми. Те включват сравнително малкия размер на екраните на смартфоните, усилието, което потребителите трябва да положат, за да въведат данните, и непредвидимите контексти на използването на мобилното приложение или сайт. Ползите от преодоляването на тези предизвикателства и създаването на по-добри форми са огромни. Показателен е примерът с гиганта eBay, чиито приходи са се увеличи с 500 милиона долара само благодарение на подобряването на бутон на техните мобилни форми, според специалисти в областта на дизайна и маркетинга. Ето ги и най-ефективните решения за създаването на мобилни форми.

Разговорен стил в разумни граници
Идеалната мобилна форма създава разговор между потребителя и бранда, като помага да се изгради връзка между тях по естествен начин. Това е изключително важно, тъй като все повече хора използват своите смартфони и таблети за работа и за лични нужди едновременно. Потребителите очакват взаимодействието им с мобилните приложения и сайтове да е все по-малко формално и тази тенденция ще се засилва - в не толкова далечното бъдеще мобилните форми се очаква да преливат в директни разговори с чат роботи.

Ето няколко съвета и идеи за създаване на разговорни мобилни форми. Те трябва да са базирани на профила на целевия потребител. Също така е добре да има автоматично въведени данни в полетата, за които това е възможно. По-задълбочените и лични въпроси трябва да се оставят за най-накрая, тъй като потребителите са по-склонни да отговорят на тях след като вече чувстват, че изграждат връзка с бранда. При наличието на няколко теми в мобилната форма, е препоръчително те да се засягат една по една. Потребителите трябва да имат възможност за двустранна комуникация чрез бутон за онлайн чат и/или за директно обаждане. Това повишава доверието в бранда значително, особено при онлайн търговията.

Общуването с бранда чрез формата трябва да е разговорно, но не прекалено неформално. Не трябва да се забравя, че в повечето случаи потребителите, които попълват формата, комуникират с бранда за първи път. Освен това, една фирма не може да си позволи да говори с потребителите по същия начин, както приятели разговарят помежду си. Учтивият и позитивен тон ще увеличи доверието към компанията.

Използване на едно поле за въвеждане на данни навсякъде, където е възможно
Формите, при които данните са разделени в много полета, затормозяват потребителите и увеличават риска те да се откажат от попълване. Когато се ползва мобилно смарт устройство, неудобството е дори по-голямо, защото трябва да се въвежда с клавиатурата, която заема голяма част от екрана. Едно просто решение е да се сложи едно поле за името и фамилията. Целият адрес или по-голямата част от него, например без населеното място, също може да се въвежда в едно поле, като се укаже точно какви данни трябва да се впишат.

Предварително автоматично попълване на полета
Ползвателите на мобилни смарт устройства са по-концентрирани върху постигане на целта, отколкото тези, използващи настолни компютри, според скорошно проучване, направено от Google. Полетата, които са попълнени автоматично предварително, правят постигането на желаните цели още по-бързо и ефективно. За постигане на това се използват данни от смарт устройствата, които са достъпни за мобилното приложени или мобилния уеб сайт.

Най-простият пример за автоматично въведена информацията е тази за локацията на потребителя. При попълване на форма тя може да се използва, за да се посочи кой е магазинът или офисът, който е най-близо до потребителя. Същевременно, тъй като предлаганата локация може не винаги да е адекватна от гледна точка на контекста, трябва да може да се изчисти и да се въведе друга. Може например потребителят да не е в града, в който живее, когато попълва формата.

Съкращаване на формите чрез свеждането им до най-съществената информация
Когато опитните разработчици създават мобилни приложения и уеб сайтове, те винаги вземат предвид средата, в която те ще се използват. Хората често ползват смартфоните и таблетите си на претъпкани и шумни места. Качеството на интернет връзката също невинаги е перфектно. Всички тези фактори увеличават риска от изоставяне на формата. За това тя трябва да е максимално кратка, целенасочена и ясна. Как се постига това?

Необходимо е да се определи кои данни са важни и кои не. Анкетните въпроси могат да се премахнат или да се намалят до минимум. Въвеждането на алтернативен имейл адрес не трябва да е задължително, когато не се налага. Също така в сферата на интернет търговията потребителите трябва да могат да използват формата за правене на поръчка без да имат профил в онлайн магазина. От друга страна, трябва да се поискат всички данни, които имат пряко отношение към взаимодействието на потребителя с мобилното приложение или сайт и са важни за превръщането му в клиент на бранда.

Разделяне на дълги форми на стъпки
Много видове форми не могат да се съкратят до няколко полета, които да се съберат на една страница. Такива най-често са формите за онлайн банкиране и административни процедури. Най-доброто решение е дългите форми да се разделят на стъпки, като всяка се вмества в рамките на една страница или съответно един екран. За допълнително улеснение е препоръчително да се сложи индикатор, показващ броя на стъпките и до коя е стигнал потребителя.

Съобщения за грешка, оптимизирани за смарт мобилни устройства
Добрите съобщения за допусната грешка съдържат ясно и точно обяснение какво не е наред и евентуално конкретен призив какво да се направи. Те помагат на потребителите да се справят с евентуално объркване, да са по-спокойни и да попълнят мобилната форма успешно, намалявайки риска от изоставяне. Тук ще споменем основните похвати за създаването им.

Съобщенията за грешка трябва да се появяват веднага и да са точно до полето, което е попълнено неправилно. Поради малките екрани на смартфоните е най-добре те да се позиционират непосредствено над сгрешените полетата, без да ги закриват. Препоръчва се те да са в цвят, съответстващ на контекста, като червено например. Освен подканяне какво да се направи, за да се поправи грешката, трябва да се предложи и решение, където е възможно. Пример е възстановяването на паролата за достъп. Добавянето на икони и илюстрации може да улесни допълнително потребителите. Те непременно трябва да са в стила на бранда.

Избягване на дълги спускащи се листи
Дългите спускащи се листи не са особено удобни на настолните компютри и лаптопите, а за смартфоните и таблетите това важи с пълна сила. Добрите разработчици ги считат за крайна мярка. Има различни решения. Когато опциите са по-малко от пет, могат да се сложат така наречените радио бутони. Когато става въпрос за дълъг списък от държави, градове, стоки или услуги, може да се използват полета с автоматично завършване на въвеждането. При тях опциите се появяват след като потребителят е въвел първите няколко букви на думата.

Изводите
Докато формите на мобилни приложения и уеб сайтове могат да изглеждат по-скоро като прозаична необходимост, отколкото като вълнуваща иновация на потребителския интерфейс, те много често определят дали превръщането на потребителите в клиенти ще е успешно. Когато те са добре изградени, те помагат на бизнеса да постига своите цели. Спазването на принципите, които бяха представени тук, е основополагащ фактор за това.
Ако искате да имате мобилно приложение, което да работи ефективно за превръщането на потребителите във Ваши клиенти, направете запитване към нашия опитен екип тук.
Споделете в: