Какво всъщност представлява модерната дигитална стратегия?

Поглед върху изготвянето на дигитална стратегия от гледна точка на дългосрочното бизнес планиране.

Този въпрос неминуемо възниква когато фирмите направят своята основна инвестиция в дигитални технологии. Голяма част от всяка инвестиция е концентрирана върху прилагането на нови технологии към съществуващи продукти, практики и процеси. В този смисъл, дигиталната стратегия се доближава много до IT стратегията, която представлява процес водещ до избора на технологии, в които да се инвестира. Този подход дава план или пътна карта, по която фирмата да се води. Дигиталната стратегия обаче, не е IT стратегия и изисква различен подход.

Да се адаптира уеб сайтът на фирмата за мобилни устройства, да се добави анализ на данни или да се предложат нови онлайн преживявания на потребителите - коя е следващата стъпка, която да се предприеме? Тези инвестиции променят основно формата на взаимодействие, и в по-малка степен функцията. Трансформирането на бизнеса с помощта на дигиталните технологии, особено в сферата на маркетинга, има смисъл тъй като е налице често изменение на очакванията на потребителите, възможностите и информацията. Когато фирмите наближат края на тяхното първо дигитално пътуване, въпросът за дигиталната стратегия отново става на дневен ред за директорите.

Следващият етап от създаването на дигитална стратегия

Какво трябва да бъде различно при дигиталната стратегия? Това е първият въпрос, който трябва да си зададете. Повтарянето на нещо, което в миналото е работило добре, в никакъв случай не Ви гарантира успех. Затова е важно да изберете конкретна посока за дигиталната стратегия. На най-основно ниво има два варианта.

Първият вариант е да разширите дигитализацията, като приложите досегашния модел за въвеждане на технологии към нови бизнес процеси и функции. Това е пътят за автоматизация и интеграция, който вече веднъж е извървян чрез IT стратегията. Започвайки с ресурсното планиране, стратегията се повтаря за управлението на връзките с клиенти, доставките, продажбите, развитието на нови продукти и други операции. Други примери за стратегии по прилагането на нови технологии към съществуващи дейности включват дигитализирането на финансовия мениджмънт и управлението на човешки ресурси чрез специално създаден бизнес софтуер.

Трансформацията на дейността, а оттам и на бизнеса, е вторият вариант за дигитална стратегия. Това бе обещанието на първото поколение дигитални стратегии, но много често стратезите се връщаха към навиците от IT трансформацията пред лицето на организационни, управленски и други препятствия налагани от традициите. Поемането на този път признава работата, която вече е свършена, но изисква и задаването на въпроса: дали дигиталната стратегия трябва да прилича на вече установената или може да бъде различна? Тук се изисква задълбочен отговор.

Да изчистим дефинициите за „дигитална“ и „стратегия“

Опитът променя схващанията. Фирмите много бързо придобиват опит в дигиталния свят, като техните разбирания еволюират с висока скорост.
Дигитализацията е повече от просто набор от технологии, в които Вие инвестирате. Тя е във способностите и уменията, които тези технологии създават. Това дава много широка дефиниция на дигитализацията, която с времето бе сведена до следното: Дигитализацията е прилагането на информация и технология за повишаването на производителността на човешките ресурси.

Човешката продуктивност е в основата на дигиталната трансформация. Тя води до създаването на специфична стойност, която от своя страна води до по-високи приходи. Алтернативите на дигитализацията могат да допринесат за по-голяма ефективност главно чрез намаляване на разходите, но ефектът им е краткотраен. В дългосрочен план те намаляват икономиите и забавят растежа.

Дигитализацията на една дейност става просто поредната технология, когато не се променя това, което хората правят, по начин, който подобрява техните способности и спомага за постигането на набелязаните цели. Идеята не е просто да интегрирате една технология и да я разпрострете върху всички процеси във фирмата. Такъв подход не би бил ефективен.

Дигиталните технологии предлагат повече от допълнителни кръгове на автоматизация. Важно е да се редуцира идеята за стратегия до нейната есенция. Стратегията като термин става прекалено сложна, натоварена и ограничаваща. Тя трябва да бъде опростена до нейните основни елементи. Ето едно предложение: Стратегията включва определянето на посока, подреждането на ресурси в определен ред и поемането на задължения.

Докато дебатът какво точно представлява стратегията продължава, посочените елементи могат да дефинират точно трансформацията. Посоката дава отговор на въпроса „Защо“ от гледна точка на амбициите и изключването на алтернативи. Подреждането дава отговори на въпросите „Кога“ и „Кое първо“. Ресурсите и поемането на задължения допълват дискусията, като отговарят на въпросите „Какво“ и „Кой“. Даването на ясни конкретни отговори на тези въпроси е в основата на изграждането на дигитална стратегия.

Бизнес стратегия за успех в дигиталния свят

Всяка технология с потенциал да донесе трансформация започва своя живот в изолация и дигиталните такива не са изключение от правилото. Мобилните приложения, облачните технологии и софтуера за управление на връзките с клиенти са само част от примерите. Всяка една е имала своя собствена стратегия преди да се влее в бизнес стратегията. Това е една от причините да има объркване по отношение на термините „дигитална“ и „стратегия“.

Целта е дигиталната стратегия да стане основа на бизнес стратегията. След като двата термина са изяснени, екипите могат да пристъпят към конкретни действия. Главният въпрос, който изисква отговор, е: Как може един бизнес да спечели чрез използването на информация и технологии за да повиши производителността на човешките ресурси? Това е дигиталната стратегия, след като сте започнали да гледате на нея не просто като на инвестиция лимитирана до въвеждането на конкретна иновация или развитие единствено на маркетинга.
Ако Вашият бизнес има нужда от цялостна дигитална стратегия, обърнете се към нашия екип. Направете запитване сега.
Споделете в: