Предчувстващият дизайн и използването му в уеб сайтовете и мобилните приложения

Научете как този способ може да направи Вашия бизнес по-конкурентен.

Когато за първи път видео клиповете във Facebook започнаха да стартират автоматично, това беше странно за много хора, но се оказа печелившо решение както за потребителите, така и за социалната мрежа и брандовете, които я използват за маркетинг. Това е отличен пример за предчувстващ дизайн. Той се дефинира като метод, чрез който дизайнерът опростява процеса за потребителя колкото е възможно повече, като намалява до минимум трудностите при вземането на решение от негова страна. Тук ще разгледаме подробно този подход и използването му при изработката на уеб сайтове и мобилни приложения.

Малко история
Почти всички дигитални продукти имат поне един елемент с предчувстващ дизайн. Може би най-старият пример са pop-up прозорците, които съществуват още от „зората“ на световната мрежа. Основната идея е, че тези елементи предотвратяват или стимулират определено действие, в зависимост от поведението на потребителя. Най-простата формула на предчувстващия дизайн е: ако потребителят извърши действие Х, тогава да се показва Y.

Защо предчувстващият дизайн сега е толкова актуален?
Той се очертава като една от основните тенденции при дизайна на уеб сайтове и мобилни приложения поради начина на живот в дигиталната ера. Съвременните потребители стават все по-заети, а можем да кажем, че и все по-стресирани. Те нямат време да скачат от страница на страница, да разглеждат тонове съдържание и да попълват сложни форми. Целта на разработчиците е да помогнат на потребителите да свършат желаните задачи с минимално изразходване на време и усилие.

Тази цел се постига с поставянето на най-модерните технологии в услуга на хората, така че те да могат да концентрират умствената си енергия на правилното място. Като пример можем да дадем дигиталните асистенти. Те могат да Ви посъветват къде да хапнете набързо, в зависимост от местоположението Ви, или как да стигнете по най-краткия маршрут до мястото, където имате среща.

Връзката между предчувстващия дизайн и умственото натоварване
Разработчиците на уеб сайтове и мобилни апликации отдавна се придържат към принципите „не се повтаряй“ и „прави нещата прости“ и сега е необходимо още по-строгото им прилагане. Изключително важно е да се избягват фундаментални грешки, като това да се карат потребителите да извършат дадено действие два пъти в рамките на един процес. Друг важен аспект е как се използват инструментите за маркетинг, които разработчикът е създал и които се управляват от бранда. Например няма смисъл на екрана на потребителя да изскача анкета, която го приканва да разкаже за предпочитанията си, когато той вече ги е споделил.

Умственото натоварване на потребителите може да се намали до минимум чрез използването на предчувстващия дизайн по стратегически начин. Той може да се насочи в няколко аспекта. Първият е намаляването на усилията, които хората трябва да положат за научаването на нещо ново, което е задължително за използването на уеб сайта или мобилното приложение. След това идва намаляването на броя на елементите, които потребителите трябва да вземат под внимание при използването на дигиталния продукт. Крайният резултат трябва да е едно много приятно преживяване.

Има редица успешни примери за стратегическото използване на предчувстващия дизайн, особено в динамични сфери като онлайн търговията. Все повече интернет магазини, предлагащи хранителни стоки, използват така наречените генератори на препоръки, които позволяват на потребителите да напълнят пазарската си количка със стоки, които са купували и преди. Така пазаруването става по-бързи и удобно. Създаването на такъв тип инструменти, които могат да се прилагат при абонаментния модел в електронната търговия, изисква боравене с много променливи. В случая с хранителните продукти това са сезонността и цикълът на използване на различните стоки.

Поведението на потребителите е ключът
За разработчиците е важно да се поставят на мястото на потребителите на техните уеб сайтове и мобилни приложения. Това се постига не само чрез познаване на характеристиките на целевата аудитория, но и чрез наблюдението на естественото поведение на тази група хора. По този начин най-добре се разкриват нуждите на потребителите още докато възникват. Намирането на процеси и компоненти от сайтовете и апликациите, към които да се приложи предчувстващият дизайн, зависи от способността на дизайнерите да се вгледат в действията на хората и в контекста и средата в които те се извършват.

Има различни примери за това как съпричастното наблюдение на потребителите дава възможност да се открият начини, по които хората вече преодоляват пречки. Така се създава основа за разработването на решения, които са по-фини и по-ефективни. За да илюстрираме тази идея, можем да дадем конкретен пример с мобилните приложения за навигация, които разчитат на споделянето на информация между потребителите за задръствания, инциденти и пътни проверки. Вместо да премигват с фарове, шофьорите просто трябва да пуснат съобщение, за местонахождението на патрул. Ето как една практика от „живия живот“ може да се пренесе в дигиталното пространство и да стане още по-полезна.

Резултатни начини за използване на предчувстващия дизайн
Как да се направи дизайнът на потребителското преживяване така, че да предчувства действията на ползвателите на мобилното приложение или уеб сайта? Водещо правило е разработчиците да се концентрират върху целия цикъл на комуникация, който включва периода преди предприемането на желаното действие, предприемането на действието и периода след него. Поради това, другата отправна точка освен удобството на потребителите е маркетинга. Да разгледаме най-добри съществуващи практики при прилагането на този вид дизайн:

Комуникация, базирана на местоположението на потребителя - Тази техника е от най-широко използваните както за персонализиране на съдържание, така и за маркетинг на местни търговци, предлагащи продукт и услуги от всякакъв вид, от кафенета и ресторанти до магазини и фитнес зали. Едно новинарско мобилно приложение например може да предоставя новините от региона, в който потребителят се намира, на първо място.

Препоръки в зависимост от предишно поведение - Това е популярна практика, използвана в онлайн магазините, мобилните приложения, рекламите в Google, имейл маркетингът и много други. С напредването на технологиите нивото на персонализация се увеличава. Сега вече могат да се правят не само предложения за конкретни стоки, но и за услуги, при които традиционно потребителите избират между множество опции. Такива са хотелските и транспортните услуги. Мобилно приложение за резервации например може да използва данни от личния календар на потребителя и такива за предишните му локации, за да предложни най-удобния хотел или полет.

Автоматизиране и персонализиране на трудоемки процеси - Тук можем да дадем традиционни примери като показването само на релевантни полета и автоматичното им запълване при попълването на форма, но както вече споменахме, дизайнерските решения се усъвършенстват непрекъснато. Сега вече можете да получите автоматично списък с продукти за пазаруване, базиран на една или повече готварски рецепти, които сте си харесали на даден уеб сайт или мобилно приложение.

Продажби чрез безплатни персонализирани съвети – Това е една от най-универсалните маркетингови тактики, чието прилагане се улеснява от предчувстващия дизайн. Потребителите споделят информация, за да получат индивидуален съвет, а брандовете я използват, за да предложат конкретен продукт или услуга, който би бил част от решението на дадения проблем.

Улесняване на повтарящи се покупки - Това може да става чрез абонамент и/или чрез напомняния, че полезният живот на даден продукт ще свърши скоро. Ето едни пример. Вече има филтри за пречистване на вода със специални номера, които се сканират със смартфон и се въвеждат автоматично в мобилно приложение, което сигнализира когато дойде време за смяната им. С развитието на IoT технологиите можем да очакваме в бъдеще самите устройства, които използват филтрите, в случая кани за вода, да изпращат сигнал директно към онлайн магазина, който автоматично ги доставя на адреса.

Фактори, върху които стъпва предчувстващия дизайн
При създаването на пътя на потребителя и взаимодействията, които той ще има с уеб сайта или мобилното приложение, е важно да се обърне внимание на всеки елемент по-отделно, за да може предчувствието да се прилага ефективно. При разглеждането на компонента, дизайнерите се концентрират върху следните аспекти:
- Възможности за опростяване на задачата пред потребителя;
- Оптимално количество информация, което да се даде на ползвателя;
- Начини за автоматично ползване и попълване на данни;

- Възможности за предложения, базирани на предпочитания;
- Начини за предотвратяване на грешки;
- Опции за придаване на допълнителна стойност;
- Най-добър подход за даване на насоки;


Предчувстващият дизайн като нов стандарт в дигиталната сфера
Съвременните потребители очакват интуитивни решения, които са лесни и бързи за прилагане. С това ролята на предчувстващия дизайн става водеща. Бъдещите уеб сайтове и мобилни приложения ще стават все по-сложни от технологична гледна точка и максимално опростени за потребителите.
Интересувате се от уеб сайт и/или мобилно приложение, създадено да Ви печели повече клиенти? Обърнете се към нас със запитване сега.
Споделете в: