Утвърждаването на мобилните финансови технологии с услуги за банкиране и плащане

Проследяване на растежа на мобилните финансови технологии и мобилното банкиране и очертаване на пътя на развитие на мобилното разплащане.

Ползването на интернет от мобилни устройства вече надмина това от настолни компютри и този факт вече има широк ефект в различните технологични сектори. Компаниите за финансови технологии са добре запознати с тази промяна и се адаптират към потребителското търсене на повече мобилни финансови услуги.

Младите хора все по-често използват мобилно банкиране и следователно все по-рядко посещават физическите клонове на банките. Това поколение представлява значителна част от работещото население и тяхното поведение и предпочитания се очаква да имат определяща роля за бъдещето на банковия сектор, особено по отношение на работата на банките с техните клиенти.

Мобилните финансови технологии и мобилното банкиране и разплащане постигат значителен растеж и за тях се очертава светло бъдеще.

Растеж на мобилните финансови технологии
С превръщането на мобилните устройства във водещ канал за използването на интернет, те стават и инструменти за потребяването на различни услуги, включително и банкови.

В резултат, водещите банки в света и в България вече имат свои мобилни приложения, които позволяват на техните клиент да управляват своите финанси мобилно, без да посещават най-близкия банков клон или дори да използват компютър.

Това беше първата стъпка към широкото разгръщане на мобилните финансови технологии, които вече включват лични разплащания (peer-to-peer), изцяло дигитални банки и дигитални портфейли, които включват не само Android Pay и Apple Pay.

Растеж на мобилното банкиране
Разплащателния сектор е много по-развит, отколкото други финансово-технологични сегменти, и в момента е доминиран от малко на брой компании, които предлагат услуги за разплащане между търговци и потребители.

PayPal е неоспоримият лидер в дигиталните разплащания в Европа и САЩ, докато Android Pay и Apple Pay вече имат солидни позиции в мобилните разплащания в магазините по света. Появяват се и силни локални конкуренти на последните две услуги.

Дигитализираните услуги за лични разплащания директно между две лица също набират все по-широка популярност. Някои от водещите компании, които ги предлагат, като TransferWise например, се оценяват на стотици милиони долари. Те постепенно изместват традиционните компании за парични трансфери от ръка на ръка.

Растеж на услугите за мобилни плащания
Скорошно проучване дава основание да се прогнозира, че обемът на личните разплащания, направени през мобилни устройства, ще нарасне от 5.6 милиарда долара през 2014 до 174 милиарда долара през 2019, докато относителният им дял ще се увеличи от 1% до 30% в рамките на същия период.

Мобилните приложения за разплащане показват значителен пазарен ръст през последните няколко години, като очакванията са обемът, броят на трансакциите и броят на потребителите да нарастват с все по-големи темпове, тъй като тези приложения предлагат бързи и лесни решения свързани с всекидневните плащания. Безконтактното плащане със смартфон например е много по-удобно от тегленето на пари на банкомат, за да се плати кеш.

Едно от водещите мобилни приложения тип дигитален портфейл в САЩ, Venmo, отбеляза ръст на обема на трансакциите от 174% през третата четвърт на 2015 в сравнение със същия период на 2014. Един от факторите за успеха на приложението е така нареченият мрежов ефект, при който полезността на услугата се увеличава при повишаване на броя на ползвателите ѝ. Това идва от факта, че дигиталният портфейл е удобен за ползване в различни ежедневни ситуации, като разделянето на сметка в ресторант или на наема на апартамент от няколко човека.

Растеж на други мобилни финансови технологии
Други сектори, най-вече застрахователният и инвестиционният, също се възползват от бума на мобилните финансови технологии. Въвеждането им в застраховането тепърва започва да процъфтява, като забавянето се отдава най-вече на високите капиталови и регулаторни изисквания, характерни за сектора. Инвестициите в застрахователни технологии отбелязаха ръст от 225% през 2015 в сравнение с 2014.

Що се отнася до инвестиционния сектор, роботизираните съветници за вземане на финансови решения и управление на инвестиционни портфолиа са основните носители на иновация. Очакванията са, че към 2020 чрез тях ще се управляват глобални активи, възлизащи на над 8 трилиона.

Различават се три основни модела роботизирани съветници, но всички се използват с една цел. Самостоятелните робо-съветници използват изцяло алгоритми за да предлагат инвестиция в конкретни акции и решения за управлението на финансовото портфолио на клиента. Хибридните им конкуренти предлагат смесица от автоматизирани препоръки и такива, давани директно от хора, които са специалисти областта. Най-технологично напредналите робо-съветници използват по-сложни и фини алгоритми за създаването и активното управление на портфолиа.

Благодарение на смартфоните и таблетите, застрахователните технологии и робо-съветниците са на разположение на техните ползватели денонощно и винаги са само на една ръка разстояние.
Ако планирате да модернизирате Вашия бизнес със специално изработено мобилно приложение, направете запитване към нас.
Споделете в: