Как да направите Вашата дигитална стратегия успешна през 2017

Пет практични съвета, чрез които да постигнете възможно най-голям бизнес ефект

Всяка компания чертае своята дигитална стратегия на основата на собствените си цели, пазарна ориентация и таргет аудитория, но има основни принципи, които са налагани от всеобхватни фактори като най-важният е промяната в технологиите. Как да отразите това във Вашата стратегия през 2017?

Основният фокус трябва да е върху ангажирането на потребителите. Една модерна компания трябва да създава иновативни идеи и без да губи време, да ги предоставя на клиентите си под формата на решения, които са адаптирани да отговарят на техните изисквания. Клиентите трябва да използват въпросните продукти и/или услуги по начин, който им носи най-голяма полза.

Запознайте се с пет насочващи съвета за създаването на дигитална стратегия, която да има силен положителен ефект върху Вашия бизнес през новата година.

Концентрирайте се върху хората
Водещо при всеки проект, от създаването на концепцията до пускането на готовия продукт на пазара, трябва да е ангажирането на потребителите. Една от засилващите се тенденции е включването на бъдещите ползватели на продукта в създаването му. След пазарния му дебют, мениджърите трябва да продължат да наблюдават поведението на потребителите.

Анализирайте как се потребяват Вашите продукти и използвайте ефективен процес за оптимизацията и развитието им. За целта, можете да разнообразите техниките в различните фази на жизнения цикъл на продукта. Методът за тестване на концептуалния дизайн с реални потребители например става все по-широко използван. При пускането на продукта, трябва да се изгради онлайн механизъм, който да носи надеждна и своевременна обратна връзка.

Фокусът върху хората трябва да е както във външен, така и във вътрешен план. Изграждането на силни екипи, които включват специалисти от различни области, увеличава креативността и продуктивността в сравнение с работата в отдели. Отношенията с контрагенти, като доставчици например, също трябва да се оптимизира в съответствие с този начин на работа.

Здравите бизнес партньорства са все по-важни в дигиталната сфера, тъй като високото технологично ниво изисква работа на няколко различни фронта и големи инвестиции, особено при дългосрочни проекти.

Бъдете гъвкави
Успехът в дигиталната сфера не зависи само от използването на правилната технология, която помага на бизнеса да се трансформира и да прогресира. Докато уеб сайтът и мобилното приложение вече стават фундаментални за една фирма, мениджърите трябва да бъдат готови за промени в използваните инструменти, така и за интегрирането на нови. По този начин, компаниите ще могат да отговорят адекватно на изменения в изискванията на бизнес средата.

Дигиталната стратегия е чудесна пътна карта, по която фирмата да се движи, но тя не може да остане фиксирана завинаги. Ако потребителските нагласи се променят, трябва да имате необходимата гъвкавост да отговорите на това. Гъвкавостта в бизнеса се определя не само от технологичното ниво, но и от вътрешния мироглед и разбирания на хората, които работят в организацията.

Не е възможно един бизнес да прогресира в дигиталната ера без креативност. Иновацията и гъвкавостта вървят ръка за ръка. За да предоставите най-добрите продукти и услуги в дигиталното пространство, трябва да създадете подходяща среда за колаборация, която да спомага за раждането на творчески и напредничави идеи.

Обединението на различни идеи може да Ви даде най-ефективните решения за преодоляването на предизвикателствата, които ще срещнете. Това е в основата на конкурентоспособността във всяка сфера, независимо дали става въпрос за предлагането на бизнес услуги или за онлайн търговия на дребно.

Използвайте статистическите данни пълноценно
Анализът на статистическите данни е това, от което всяка фирма се нуждае, за да съществува и да се развива. Има два основни елемента при използването на анализираните данни в една фирма. На първо място, тя трябва да се възползва от възможностите, които те предоставят, във всеки аспект от дейността, като например за постигане на по-голяма ефективност и намаляване на разходите за производство (или предоставяне на услуги) и създаването на по-печеливши маркетингови кампании, ориентирани по-добре към таргет аудиторията. На второ място, трябва да се работи по защитата на данните.

Трябва да сте наясно какви данни са на разположение на Вашата фирма и как ще се възползвате от тях по най-разумния начин. Също така, трябва да знаете кои видове данни ще имат най-голяма нужда от защита. Предпазвайки тях, предпазвате и Вашия бизнес. На използването на данните и защитата им не трябва да се гледа като на две разнопосочни дейности, а напротив - те трябва да се администрират заедно.

Управлявайте ефективно използваните услуги
В ерата на технологиите, компаниите увеличават потреблението си на услуги непрекъснато и това ще бъде тенденция и през 2017. Необходимо е да определите как ще купувате услуги, как ще ги финансирате и как ще извлечете максимална полза от тях.

Концентрирайте се върху договорните отношения при предоставянето на услуги, които са много по-различни в сравнение с тези при покупка на материални например. Водещи в случая са операционните, а не капиталовите разходи. Важно е покупката и потреблението на дигитално услуги да са в синхрон с динамиката на бизнес процеса на фирмата. Трябва да си подсигурите гъвкавост при ползването им, така че да можете да отговорите на цикличните колебания и тенденциите във Вашата дейност, независимо дали са месечни, сезонни или годишни.

Един бизнес, ползващ интензивно дигитални услуги, трябва да подготви всичките си звена за евентуални промени в операционния модел по отношение на разходите и техническата интеграция.

Добавете стойност към бизнеса си
Сега е модно бизнесът да е в дигиталното пространство, но просто да имаш присъствие обикновено не носи много ползи. По какъв начин би бил полезен един уеб сайт например, ако нито съдържанието, нито дизайнът му са не осъвременявани от години? Подходът „просто за идеята“ е безполезен. Вместо това, трябва да погледнете на уеб сайтовете, мобилните приложения и другите дигитални платформи като на дългосрочни инструменти за Вашия бизнес, чрез които да добавите стойност към него и да получите висока възвръщаемост на инвестициите си.

Планирането е от огромно значение както за самия проект по изграждането на уеб сайта или мобилното приложение, така и при използването му. Трябва да се оценят рисковете и възможностите и да се определи с точност размера на инвестицията. Едно от фундаменталните условия при използването на какъвто и да е било дигитален инструмент е той да може да се напасва към предприятието в неговия процес на развитие, особено по отношение на мащаба.

Когато дейността на един бизнес е ориентирана все повече към дигиталното пространство, това изисква и промяна в начина на мислене. Рискът несъмнено е по-висок, особено когато навлизате в една малко разработена територия, но той може да се намали ефективно. Същевременно, възможностите за печалба и растеж са много по-големи.

В заключение, основната цел на дигиталната стратегия е да придвижи бизнеса Ви напред и това може да стане само като дадете ценност на потребителите и допълнителна стойност на организацията Ви. Когато навлизате в сферата на иновациите, трябва да сте готови да се адаптирате и развивате по-бързо от всякога.
Ако планирате нов уеб проект или такъв в сферата на мобилните приложения, нашият екип може да помогне с консултация и цялостна реализация. Разкажете ни повече, като изпратите запитване тук.
Споделете в: