Как да разберете дали Вашият бизнес има нужда от специално разработен софтуер

Изберете вярното софтуерно решение за оптимизация на работните процеси на Вашата компания.

Като мениджър, да балансирате между настоящите нужди на фирмата и дългосрочния растеж е както изключително важно, така и трудно, особено ако сте в бизнеса отскоро. Трябва да отговорите на основни въпроси като дали да инвестирате агресивно в дългосрочни проекти или да изберете един по-евтин и по-консервативен подход. Един от тях е дали да си купите готов софтуер или да поръчате изработването на персонализиран такъв специално за Вашия бизнес.

Много фирми първоначално избират да закупят готов продукт, защото е евтин и може да се ползва веднага, но постепенно разбират, че липсата на персонализирани функционалности за извършване на ежедневни операции води до неефективност и до увеличаването на работата „на ръка“. При разрастването на бизнеса, тези препятствията стават все по-големи и по-големи, а икономиите от мащаба стават все по-трудни за постигане. Едно от възможните решения в този случай е инвестиция в софтуер, предоставян и поддържан от голяма компания, но разходите са много високи. Много от тези проблеми могат да бъдат решени още в началото с персонализиран софтуер.

Изработката на персонализиран софтуер специално за Вашия бизнес може да донесе огромни ползи, но само при спазването на две важни условия - да Ви дава предимство спрямо Вашите конкуренти и Вашата фирма да може да разпредели разхода за него върху голям брой клиенти. Ето няколко важни въпроса, чиито отговори ще Ви помогнат да вземете решение:

Защо да инвестирате в персонализиран софтуер?

Да, това изисква значителна инвестиция, но възвръщаемостта обикновено си заслужава. Въпреки това, трябва да знаете, че разработката изисква значителна енергия, ресурси и време. Тези фактори свързани с персонализирания софтуер може първоначално да направят готовото решение по-примамливо, но ето какво трябва да вземете предвид:

- Готовите софтуерни решения не могат да отговорят на всички нужди. Те като цяло могат да се справят с много задачи стоящи пред повечето компании. Ако Вашият бизнес има специфични нужди, специално създаденият софтуер ще може да ги посрещне изцяло.
- Стандартният софтуер не е гъвкав. Повечето готови продукти нямат опции, позволяващи Ви да променяте функционалностите по значим начин. Прибавянето или махането на вградени части може да е трудно. Това би довело до прекалено малко или прекалено много функции, което да спъва работата на Вашата фирма.
- Готовият софтуер може да не е съвместим с други програми. Да приемем, че Вашата фирма разчита на софтуер А да свърши определена задача, а на софтуер Б да приключи следващата. Ако двете програми не комуникират ефективно, това може да намали Вашата продуктивност. Ако имате софтуер изграден специално за Вас, може да интегрирате широк набор от приложно-програмни интерфейси от различни партньорски софтуер програми и бази данни.

Кои фактори биха могли да наклонят везните в ущърб на персонализирания софтуер?

Когато вземате решение, е необходимо да разгледате и възможните аргументи против създаването на персонализиран софтуер за Вашата фирма. Най-вече малките фирми, трябва да вземат под внимание следните фактори:

- Ограничен бюджет. Разходите, свързани с изграждането на персонализирано решение, могат да са основателна причина да не изберете тази опция. Фирми с малък бюджет могат да се насочат към алтернативния вариант на първо време.
- Технологични ограничения. Ако Вашият бизнес е много специфичен, възможно е да не съществува технология, позволяваща създаването на софтуер, който да отговори напълно на Вашите нужди. Това е малко вероятно, обаче, особено когато работите с опитен екип от разработчици, които са добре запознати с последните тенденции. От друга страна, Вие трябва да имате поне основен набор от познания, който ще Ви позволи да менажирате проекта от Ваша страна.
- Липса на време. Успешното завършване на проект за създаването на персонализиран софтуер отнема време. Времевата рамка зависи от множество фактори. Добре е да я обсъдите с Вашия разработчик, за да решите дали за Вас тя би била приемлива.
- Има готов софтуер, който отговаря на изискванията Ви. Ако можете да намерите надежден продукт, който Ви позволява да извършвате всички необходими задачи бързо и успешно, то може да започнете да го ползвате директно. В някои браншове, като например ресторантьорския, изборът от готови продукти като цяло е голям.
- Технологията не би Ви дала конкурентно предимство. Целта на използването на персонализиран софтуер е да се отличите от конкурентите и да можете да предоставяте по-висококачествени услуги или продукти на по-ниски цени за да накарате потребителите да предпочетат Вас пред всички останали. Направете анализ на Вашата дейност и конкурентна среда за да решите дали такъв продукт би спомогнал за растежа на Вашия бизнес.

Как персонализираният софтуер може да помогне да повишите приходите си с минимално или без увеличение на разходите?

Вашият бизнес е динамична и развиваща се структура. Поради това е логично Вашият софтуер да се адаптира и да расте заедно с Вашата фирма, а не да остава статичен. Ако не очаквате висока норма на растеж, ето някои начини, по които персонализираният софтуер би помогнал на Вашия бизнес за повишение на проходите при минимално или без никакво увеличение на оперативните разходи.

- По-висока продуктивност. Софтуер, който е специално създаден да отговаря на Вашите нужди, ще помогне на екипа Ви да работи по-бързо и по-ефективно. Може да ползвате една технологична платформа, включваща всички необходими функционалности, а не много различни програми. Интегрираната платформа може да донесе големи ползи за ефективността тъй като всички данни ще се на едно място и на потребителите няма да им се налага да разпростират вниманието си между много различни прозорци на екрана, като част от работния процес.

- Конкурентно предимство. Ако разчитате на същия стандартен софтуер както Вашите конкуренти, е много по-трудно да ги надминете. С разработването на Ваша технология, която пасва идеално на Вашите специфични бизнес операции, Вие ще придобиете значително конкурентно предимство пред тях. Това предимство ще расте заедно с развитието на софтуера паралелно с бизнеса Ви.

- Бърза реакция. За да имате персонализиран софтуер, първо трябва да наемете звезден екип от разработчици. Те ще създадат необходимите Ви инструменти и системи и ще станат Ваш партньор. С времето, Вашият бизнес ще се променя и Вашият бранш ще еволюира. Когато имате възможност бързо да изменяте Вашите технологични стратегии, това ще създаде основа за Вашата доминация на пазара.

Въпреки първоначалните разходи, софтуерът създаден специално за Вас си струва вложените ресурси, ако Вашата цел е да изградите бизнес ползващ икономии от мащаба. Тази платформа фокусирана върху ефективността и гъвкавостта може да Ви помогне да предлагате не просто стандартна услуга, а такава, която е с по-високо качество и с по-добра цена от тези на конкурентите.
Искате специално създаден софтуер, който да Ви даде предимство пред конкурентите? Направете запитване.
Споделете в: