Създаване на задание за изработка на мобилно приложение: как да дефинирате изискванията си

Когато разработчикът знае конкретно какво иска клиентът, резултатът е възможно най-добър и е постигнат по най-ефективния начин.

Защо е необходимо да систематизирате и запишете изискванията си, когато поръчвате изработка на мобилно приложение? Това е най-добрият начин да си гарантирате, че разработчикът ще разбере точно и пълно какво искате. Така при работата по проекта се постига максимална ефективност както от страна на неговия екип, така и във Вашата фирма. Въпросът е как да създадете задание за изработката. Тук ще предложим широк набор от съвети и насоки плюс конкретни решения.

Какво представлява заданието за изработка на мобилно приложение? Най-общо казано това е формално представяне на идеята, която имате. Целта е да се избегнат всички възможни неясноти. Заданието обикновено е под формата на документ с изисквания, който клиентът връчва на разработчика. Документът трябва да описва как Вие виждате резултата от проекта, за да сте сигурни, че екипът ще върви в правилната посока. Ето как да я зададете.

Как да подходите към създаването на задание
Внимателно написаният документ с изисквания елиминира несигурността и гарантира, че екипът на разработчика ще направи точно това, което искате, създавайки Вашето мобилно приложение. Той трябва освен всичко друго и да очертава обхвата на проекта, така че специалистите да могат да оценят сложността и обема на работата с точност и да представят солидна времева рамка за изпълнение, разделена на етапи. Как да създадете такъв документ? За начално се възползвайте от следните полезни съвети.

1. Опишете идеята генерално
Опитайте се да обясните идеята си в едно изречение, което я обобщава най-добре. Задайте главната цел. Споделете какво точно искате да постигнете. Можете да споменете и основните функционалности, които искате мобилното приложение да има.

2. Помислете за последователността
Представете си, че Вашето мобилно приложение е нов свят, в който потребителят влиза за първи път. Идеята е да опишете неговото преживяване, докато се запознава с апликацията. Какви са първите стъпки, които прави? Трябва ли му помощ при запознаването с приложението? Трябва ли да създаде свой профил? След това можете да се концентрирате върху това какво ще има на първоначалния екран и на тези, които следват след него. Този подход ще Ви помогне да определите пътя на потребителя.

3. Разгледайте съществуващи мобилни приложения
Те са страхотен източник на вдъхновение. Можете да потърсите такива приложения за Android в Google Play, а за iOS в App Store. Препоръчително е да се концентрирате върху тези на водещите световни брандове във Вашия бранш. Отбележете елементи на дизайна, като например форма за създаване на профил, и функционалности, като например автоматично обновяване на информация, които Ви харесват. След това можете да добавите тази информация в документа с изискванията. Насоките от този вид са особено полезни за разработчика, като същевременно можете да сте сигурни, че елементите и функционалностите на Вашата апликация ще са оригинални.

4. Концентрирайте се върху най-важното
В заданието за изработка на мобилно приложение включете основните компоненти и характеристики, които искате да има апликацията, като оставите подробностите, като например цвета на бутоните, настрана. Екипът на разработчика ще изпипа детайлите след дефинирането на концепцията за приложението. На етапа писане на документ с изисквания трябва да се фокусирате върху главното, а именно как апликацията ще помогне на потребителите да разрешат проблем, който имат, и/или да подобрят ежедневието си.

5. Задайте приоритети
При всеки проект, включително и изработката на мобилно приложение, има времеви и финансови рамки, в които разработчикът трябва да се впише. Поради това е важно клиентът да определи своите приоритети. Когато създавате листата с компонентите и характеристиките е най-добре да ги подредите според това колко важи са за Вас. Един лесен начин е да сложите етикети като „задължително“, „препоръчително“, „желателно“ и „възможно“, според нивото на приоритет.

6. Допълнете текста със скици
Можете да създадете груби или по-подробни скици на екраните на мобилното приложение, за да изразите по-ясно идеята си. Понякога е по-добре нещата да се покажат отколкото да се опишат с думи.

Създаването на задание за изработка на мобилно приложение не е проста задача, особено като се има предвид, че от него зависи получаването на софтуерен продукт, отразяващ напълно идеята и визията Ви. За изпълнението на тази първоначална и изключително важна задача можете да разчитате на услугите на консултант с опит в изработката на мобилни апликации. Така ще генерирате документ с ясни и точни изисквания, включващ професионално направени скици, независимо от Вашите познания и умения в дигиталната сфера.

Как да изберете формат за документа
Това е следващата и последна стъпка при създаването на задание за изработка на мобилно приложение. Тук ще разгледаме основните формати подробно, за да можете да направите верния избор за Вас. Те са три на брой.

1. Документ за функционалните спецификации
Това е форматът, който се използва „по подразбиране“ в сферата на софтуерните разработки. Той включва стандартен списък с точки, които дават отговори на най-важните въпроси относно бъдещото мобилно приложение: какво ще прави и как ще го прави?

Тук ще представим пример за съдържанието на такъв тип документ, известен като functional specification document или FSD накратко. Да речем, че целта е да се изработи приложение за прогноза за времето. Ето как би изглеждала листата със функционални спецификации:
- Началния екран съдържа основна информация за времето в момента на мястото, където се намира потребителя - температура и състояние, като тя се обновява автоматично.
- При докосване на бутона за менюто, то се появява на екрана, като се „плъзва над показаното съдържание.
- Менюто съдържа основни категории според видовете прогнози за времето - дневна и за по-дълги периоди от време.
- Има специална функционалност за избиране на друга локация в страната и чужбина, за която да се покаже времето в момента, както и прогнозата.
- Търсачката дава възможност на потребителя да въведе желаната от него локация.
- Чрез менюто може да се извика и специален tutorial, показващ основните компоненти на апликацията и жестовете, чрез които се управлява.


Както можете да забележите, документът с функционалните спецификации представлява точно и пълно описание на идеята, която бизнесът има. Човекът или екипът, който го създава трябва да има значителен опит в изработката на native мобилни приложения, естествено включващ и детайлни познания за различните операционни системи, за които те се създават. Това прави ролята на консултанта водеща.

2. Потребителски истории
Това е по-неформален тип документ, но той също е мощен инструмент, който може да се използва за проекта. Той представлява списък с нещата, които потребителят може да направи на мобилното приложение от негова гледна точка. Листата може да се допълни и с обяснения защо потребителят би искал да предприеме описаните действия.

Вземайки примера с приложението за прогноза за времето, ще разгледаме как може да изглежда една потребителска история:
„Като потребител, бих искал да мога:
- Да видя колко градуса е температурата навън и също така като колко се усеща;
- Да разгледам подробна прогноза за времето за следващите дни;
- Да мога да проверя какво ще е времето във всеки друг град в страната;
- Да получа помощ, ако не знам как да боравя с приложението.“


Тези обяснения изглеждат по-простички от функционалните спецификации, но дават добра представа какви са основните изисквания, а и точно какво биха искали потребителите. Това е отличен ориентир при изграждането на апликацията. Ако една функционалност се очертава като такава с непървостепенна важност например, тя може да се премахне или да се остави за по-нататък, като част от развитието на мобилното приложение. Друго предимство на този формат е, че могат да се разкажат различни потребителски истории, за да се получи по-пълна представа за това какво апликацията трябва да може да прави и как.

Важно е да отбележим, че една потребителска история не може да се използва директно от екипа на разработчика. Историята се „преформатира“ в конкретна задача с технически параметри. С това обикновено се заема мениджърът на проекта, след детайлна дискусия с клиента.

3. Скици
Както вече споменахме, скиците на екраните на бъдещото мобилно приложение представят идеята визуално по недвусмислен начин. За създаването им е необходимо добро познаване на потребителското преживяване и процеса по изграждането му: какви елементи и състояния трябва да има всеки екран и как екраните са свързани по между си, оформяйки пътя на потребителя. Техническите умения също са важни. Както споменахме, консултантът би бил особено полезен при използването на този формат за заданието за изграждането на апликацията.

Обединяване на формати
Това е едно изключително полезно решение, особено когато става въпрос за по-сложно мобилно приложение. Въпросът е кои формати да обедините. Един от най-често използваните варианти е да се представят потребителски истории заедно със скици. Докато историите обясняват какво иска да прави потребителят, скиците показват визуално как става това. При този вариант се постига задълбочено разбиране на заданието, като същевременно се спестяват време и усилия при създаването му.

Заключение
Когато имате прецизно задание за изработката на Вашето мобилно приложение и сте избрали верния разработчик за проекта, можете да бъдете спокойни за резултатите. Първоначално екипът ще създаде интерактивен прототип, който да тества и да представи пред Вас. След като Вие потвърдите, че той отговаря на посочените изисквания, екипът ще пристъпи към изработката на апликацията.
Обърнете се към нашия опитен екип за консултация и реализация на Вашия проект за мобилно приложение, като изпратите запитване тук.
Споделете в: