Избягването на опасността от информационно претоварване при изработката на уеб сайт

Как потребителите да получават достатъчно количество ценна информация навременно и лесно

Основната цел на всеки уеб сайт е да предаде информация на потребителите. От там нататък може да се надгради върху тази базова дефиниция, като се добавят изискванията информацията да е пълна, точна, лесна за разбиране и най-вече полезна. Задачата на разработчика е да визуализира една значителна част от тази информация чрез дизайна на уеб сайта, отговаряйки на посочените критерии. Грешно е да се смята обаче, че тук важи принципът „колкото повече, толкова по-добре“. Едно от основните предизвикателства е да се избегне така нареченото информационно претоварване. Разберете как става това.

Какво представлява информационното претоварване?
То се дефинира като представянето на прекалено много информация, което води до объркване на потребителите и/или до невъзможност да вземат решение. Главната думичка тук е „прекалено“. По принцип съвременните хора са доволни от бързия достъп до големи количества информация, който интернет им дава, тъй като могат да са по-ефективни в практически всичко, което вършат в ежедневието. Въпросът е как да се определи линията на разделение между много и прекалено много.

На първо място трябва да се разгледат главните причини, които могат да доведат до информационно претоварване в рамките на един уеб сайт:
- Висок конкурентен натиск на ниво предоставяне на информация - Трудно е за един сайт да бъде винаги актуален, когато иновациите и информационният поток направо заливат потребителите. Това е една от причините брандовете да се доверяват на опитни уеб разработчици, които предлагат цялостни решения - от пълна консултация по проекта за изработка на уеб сайт до оптимизации и добавяне на нови функционалности в дългосрочен период.

- Растящият брой канали за комуникация - Спомняте ли си доброто старо време когато имаше само „традиционни“ уеб сайтове? Сега те се състезават за вниманието на потребителите не само с конкурентни сайтове, но и със социалните мрежи, блоговете и мобилните приложения. Въпросът, който разработчикът трябва да реши, е как сайтът да е конкурентен без да се натрапва.

- Информационен шум - Той се изразява в елементи на дизайна, както и на съдържанието на уеб сайта, които буквано окупират вниманието на потребителите, без да им дават никаква ценност. Те са просто „пълнеж“. Този шум е една от причините за информационното претоварване, с която уеб дизайнерите могат да се справят ефективно.

- Липса на ясна информационна структура и липса или лош избор на връзки между елементите в нея - В тази ситуация уеб сайтът може да предлага достатъчно количество полезна информация, която обаче потребителите не могат да използват пълноценно. Тук също решението зависи изцяло от уеб разработчика.

Как да се избегне информационното претоварване в уеб дизайна
Принципите и инструментите за постигането на тази цел са в основата на изграждането на един успешен уеб сайт. Да ги разгледаме в детайли.

Полезност
За постигането ѝ на първо място е необходимо да се отговори на въпроса какво искат потребителите. Уеб разработчиците дават отговор чрез използването на широк набор от инструменти. Данните, генерирани при проучването на целевата аудитория, са в основата на концептуалния дизайн на уеб сайта. След изграждането на прототипа, който показва как работи концепцията на практика, той се тества, за да се направят подобрения. Когато финалният вариант на концепцията е готов и одобрен от клиента, се пристъпва към изработката на сайта.

Изчистеност
Водещата идея при изграждането на страниците на сайта е потребителите да се концентрират върху най-важната информация. Това се постига на първо място чрез удобна подредба на елементите. За да се получи добре, уеб дизайнерите разчитат на данни за поведението на потребителите и най-вече за това как се мести погледът им в рамките на един уеб сайт. Обикновено главните елементи се очаква да бъдат в средата на страницата, а навигационните най-горе. Очакванията са логото на бранда да е в горния ляв ъгъл на екрана, а информацията за контакт - в десния.

Една от водещите тенденции в съвременния уеб дизайн е минимализмът, характеризиращ се с използването на бели пространства, които карат елементите да изпъкват. При избора на цветова палитра водещи са не само характеристиките и предпочитанията на целевата аудитория, но и контрастът. Добре е основно използваните цветове да се ограничат до два или най-много три, като се избере един, който да „сигнализира“ на потребителите за важна информация.

Елегантно насочване
За да се избегне информационна претовареност навигацията трябва да е интуитивна, но как се постига това? Още на концептуалния етап от изработката на уеб сайта е необходимо да се определи пътят на потребителя в него. Бутоните в рамките на уеб страниците трябва да имат логическа връзка с представяното съдържание.

Трябва добре да се прецени кога потребителите ще са готови да предприемат желаното от бранда действие, за да се определят местата им.
Колкото по-опростено е менюто, толкова по-добре. Когато това е практически невъзможно, обикновено поради предлагането на голям брой продукти и/или услуги, търсачката се превръща в особено ценен инструмент за навигация. Тя естествено трябва да работи безупречно.

Една от главните тенденции в уеб дизайна в момента, безкрайното скролване, предлага решение на проблема с представянето на големи количества информация. То спестява усилието на потребителите да прескачат между различни страници, а и се вписва перфектно в концепцията на адаптивния дизайн, позволяващ на уеб сайтовете да работят еднакво добре на всички свързани устройства, включително таблети и смартфони.

Баланс
Намирането на баланс между използването на маркетингови техники и потребителското преживяване и на рекламното и полезното съдържание съответно е изключително важно за успеха на сайта. Един от най-интересните примери е този с мини pop-up прозорците, които изскачат при разглеждането на уеб страница. Те обикновено представят оферти, които са интересни за потребителите. Въпреки това на никого не му е приятно те да изскачат, докато чете съдържанието. Едно удачно решение е изскачането на тези рекламни прозорци да се задейства от определен тип действие, като например такова, подсказващо намерението на потребителя да излезе от сайта.

Управление на информацията
Дори и уеб сайтът да предпазва потребителите от информационна претовареност, това не може да се каже за външната среда. За това много хора предпочитат да оставят съдържанието „на изчакване“, тоест да го запазят за после. Сайтът просто трябва да им даде инструментите, необходими за целта, за да си осигури ангажирана аудитория. Сред най-актуалните са бутоните за споделяне в социалните мрежи и листите с любими, които са характерни за онлайн магазините.

В заключение, информационното претоварване ще набира все по-голяма сила и от разработчиците на уеб сайтове зависи да намират и прилагат нови и по-добри решение за избягването му.
Планирате ли изграждането на нов уеб сайт за Вашия бизнес? Обърнете се към нас за консултация и изработка на проекта чрез онлайн запитване тук.
Споделете в: