Дали стъпковият старт е подходящ за Вашата идея?

Част от работата ни в Whiz е да консултираме бизнесите по отношение на тяхното дигитално присъствие. Това включва не само големи компании, които са от години на пазара, но и такива, които сега стартират и желаят да жънат успехи. Често хората ни задават въпроси: “От къде да започнем?” и “С какво точно да стартираме?”.
На въпроса за отправната точка, от която се започва, винаги отговаряме, че това е планирането. В него се включва залагането на цели пред сайта (уеб проекта), бюджетиране, набавяне на съдържанието, конструиране на концептуалната структура, създаване на прототип, поставяне на срокове. Този модел е предпоставка за изработка на сайт, който съдържа стойност, смисъл и възвръща инвестицията си. Всичко останало е отнесено от вихъра начинание, загуба на пари и време.
Въпросът за компонентите, с които да се стартира е по-интересен. Днес ще задълбаем повече в него. В Whiz създаваме индивидуални уеб проекти, което означава, че можем да ги изграждаме като отделни етапи. Получава се едно постоянно надграждане и адаптиране към пазара. По този начин можете да идентифицирате даден проблем, който имат Вашите потенциални клиенти и да направите икономичен старт в посока неговото разрешаване.
Идеята на стъпковия старт е, че започвате с нещо по-просто, за да опипате почвата. Да тествате Вашата идея, да поговорите с хората и съберете обратна връзка от тях. Чак тогава се хвърляте в дълбокото с по-голяма инвестиция и по-комплексно уеб решение, което да направи света по-приятно място.
Вероятно идеята Ви за онлайн бизнес е добра и си заслужава да бъде споделена с интернет потребителите. Но ако е сложна ще изисква повече време за реализация. Понякога добрият тайминг е всичко. Точно тук идва стъпковият старт. Можете да пуснете една част от Вашия проект, а на втори, трети и т.н. етап, да добавяте нови и нови функции.
Методът е добър, но не може да се заяви директно дали е подходящ за Вашия случай. Трябва да се вземе предвид какво искат потенциалните клиенти, спецификата на Вашия бизнес, а не на последно място и конкурентите Ви. Ако те предлагат изобилие от неща, които задоволяват клиентите, то няма да е добра идея да се появите на сцената с по-скапано предложение. Бихме препоръчали да се консултирате с компания за уеб разработки, за да обсъдите възможностите.
Споделете в: