Какво искате от Вашия сайт?

Много често физическите лица и бизнесите, които поръчват изработка на сайт, се фокусират върху дизайна. Той е тема на доста дискусии, презентации, примери, странни хрумвания и логически противоречия. Идеята на тази статия е да насочим вниманието Ви в малко по различна посока, която да Ви помогне да създадете успешен сайт.
Преди да се впуснете в дебрите на креативното мислене, цветове и форми, е добре да решите какво точно искате от сайта. Не от неговия дизайн, а най-фундаменталната му цел. Започнете с нея като отправна точка, а останалото ще се подреди.
Какво ще прави този сайт?
Преценете какво искате от сайта. Дали той ще трябва да генерира трафик, а Вие ще печелите от реклами? Или ще предлагате платени услуги? Ще продавате ли някакви стоки? Вероятно основната цел е да продавате някакви блага. От тук следва да проектирате начина, по който ще го направите. Може да използвате текстове, снимков материал, видео, аудио, файлове за сваляне. Подгответе тези материали, разгледайте ги, въз основа на тях се изгражда сайтът с неговия дизайн.
Изработка на сайт се прави, за да се представи конкретно съдържание - стока, услуга - което да достигне до потребителите. Дизайнът е обвивката на това съдържание, неговата цел е да помогне за доброто му презентиране. Въпреки това хората продължават да допускат грешка, като хвърлят цялата си енергия в направление дизайн, а не в посока поставяне на конкретни цели и създаване на съдържание.
Фокусирайте се върху цялостния изглед на бизнес модела, който искате да реализирате. Останалата част, уеб дизайн, е работа на екипа, който се занимава с изработката на сайта. Това са хора, които ще направят най-доброто, което да отговори на Вашите цели, налично съдържание, таргет аудитория.
Сайтовете се създават за хора
В направата на бизнес сайт водещата роля не е отредена на дизайна. Прима балерината е в лицето на потенциалния клиент. Трябва да знаете какво иска този член на обществото. От там следва да му го доставите по възможно най-добрия начин. Но с уеб дизайн без съдържание няма да спечелите този човек и няма да го превърнете в клиент. Никой няма да купува от Вас, защото имате модерен уеб дизайн. Хората търсят съдържание, стойност, добри продукти, идеи, цени, бързи доставки, добро обслужване.
Визията
Разсъждавайте върху темата кои са Вашите клиенти, къде се намират и как да ги достигнете. Това ще е хиляди пъти по продуктивно в сравнение с имитирането на дизайн познания. Заложете реално измерими цели пред сайта. Кажете къде искате да го видите след 3, 6, 12 месеца. Изградете стратегия за неговото придвижване. Останалата част по дизайн и програмиране са ангажимент на компанията за уеб разработки.
Заключение
Обърнете най-вече внимание на бизнес модела, който движи Вашия уеб сайт. Той трябва да е логически изграден и ясен. Това ще Ви позволи да извлечете максимума от инвестицията в сайта. Все пак той е инструмент, който подпомага Вашата фирма.
Искате ли да обсъдим Вашия сайт? Изпратете ни запитване.
Споделете в: