Професионалното създаване на сайтове

Професионалното създаване на сайтове е комплексен процес. В него има точно определена последователност, която трябва да се спазва, за да се получи отличен краен продукт. В следващите редове ще разгледаме два фундаментални елемента, върху които трябва да стъпва всеки изработен уеб сайт.
Заданието
Уеб сайтът може да се създаде по множество начини, да се използват различни технологични подходи, ниво на дизайн, комплексност и прочие. Поради тази причина не може директно да се отговори на въпроса: “Колко ще ми струва сайтът?”. Затова на помощ идва направата на задание за изработка на уеб сайт. То започва живота си в ръцете на клиента. Той трябва в най-общ вид да опише нуждите си. В това число да сподели:
  • Има ли някакво интернет присъствие към момента?
  • Новостартиращ бизнес ли е?
  • Има ли изградена корпоративна визия?
  • За какво точно ще използва сайта?
  • Стоки или услуги предлага?
  • На кои пазари ще оперира?
  • Колко ще са езиковите версии?
  • Подготвено ли е съдържанието на сайта?
  • Какви са заложените цели пред сайта?
  • Необходими ли са връзки с други софтуерни системи?
Това са част от основните въпроси, на които трябва да има налични отговори. По този начин компанията за уеб разработки ще влезе в час с исканията на клиента. От тук следва подробното разписване на уеб сайта, което определя и най-малките детайли. Засягат се всички секции, подсекции, менюта, бутони, функционалности, администраторски панел, всички логически връзки. Това се развива чрез мисловни карти, които се обсъждат обстойно с клиента. Целта им е да уточнят цялостната информационна архитектура на уеб сайта.
Детайлното разписване помага за правилната оценка на обема работа, който предстои. На това ниво се прави ценообразуването и поставянето на срок за изпълнение. Много важен елемент от работните процеси, който напълно елиминира скъпоструващи грешки и отклонения от сроковете.
На ниво разписване на проекта се задълбава по отношение на информационното съдържание. Целият уеб сайт се изгражда въз основа на него. Не се върви по обратния път - изработка на сайт без познаване на типа съдържание. Това би породило неадекватни секции и изкривявания в крайния резултат.
Прототипът
На база всичко обсъдено и разписано, се преминава към изграждането на първия прототипен модел на уеб сайта. Той служи за разпределяне на елементите от заданието. Представлява визуализация на текстовото съдържание. В този етап започва да се мисли и за самата ползваемост на проекта, потребителския интерфейс, негативните пространства, разпределянето на призивите към действия.
Първо се започва с прототип на началната страница. Определя се позицията на навигационното меню, обсъждат се размерите на рекламните карета, на текстовите, изображенията и прочие. След това се изгражда прототипна скица за всяка една секция и подсекция, която ще ползват посетителите на уеб сайта.
След уточняването на всичко по уеб сайта посредством разписването и прототипния модел, се преминава към програмирането и дизайна. Те се реализират в зависимост от спецификата на проекта, целите и аудиторията.
Всеки уеб сайт влиза в своя тестови период, където се проверяват всички функционалности, както в потребителската част, така и в администраторската. Правят се адаптации за водещите браузъри, настройват се сървъри и домейн имена.
След като тестовете са преминали успешно, уеб сайтът се стартира. От този момент става официално достъпен в интернет.
Споделете в: