Създаване на онлайн магазин

Основателна причина за развитието на онлайн търговията, извън пестенето на време, е разбиването на локалното. Това е двустранен феномен, засяга бизнесите, а също така и крайните потребители. Бизнесът може да излезе извън своята улица, квартал, град. Да оперира на територията на цялата страна, както и интернационално. Това е огромен плюс, защото се открива много по-голям пазар. Прескача се отварянето на множество физически обекти и съответното им обезпечаване посредством човешки и финансов ресурс. Онлайн пазаруването е полезно и за крайните потребители, клиентите, които не винаги могат да открият желания продукт на територията, която обитават.
Професионализъм докрай
За да прибавим към фразата „онлайн магазин“ думата успешен, то трябва да погледнем нещата през призмата на професионализма. Създаването и управлението на онлайн бизнес не е лека задача. Грешно е да се смята, че електронният магазин е само сайт с някакви картинки. Зад него седят множество бизнес процеси и ресурси от всякакъв сорт. Направата на онлайн магазин, техническото му изпълнение, не гарантира конкурентоспособност и успеваемост. Бизнесът трябва да е наясно защо иска да създаде и менажира електронен магазин.
Преди впускането в направа на онлайн магазин трябва да се направи добро планиране. Да се заложат конкретни, измерими цели, да се начертае стратегия, която да се раздели на тактически стъпки, които да доведат до желания резултат. Важни моменти в онлайн търговията са: продуктовата номенклатура; логистичните процеси; обработката на поръчки; самата платформа, чрез която ще се продава.
Маркетинговото перо
Специално внимание обръщаме на частта с маркетирането на един онлайн магазин. Това е неразривна част от цялостния бизнес план, която би следвало да се вземе предвид още в самото начало. Маркетирането или по-често срещано като популяризирането, се нуждае от компетенция и финансова обезпеченост. Бизнесът трябва да е идентифицирал кои са потенциалните клиенти, да е направил своята сегментация, избор на маркетингови канали, за да знае къде да атакува. По този начин ще приготви адекватни бюджети за постигане на целите. Важно е да се знае, че маркетинговите бюджети за налагане и популяризиране на един онлайн магазин може да надскочат многократно неговата сума за изработка.
Реална самооценка
Всеки онлайн предприемач трябва да прецени сам за себе си каква е бизнес структурата, която управлява, както и какви са финансовите му възможности. Тези два фактора са фундаментални за изграждането на адекватен онлайн магазин.
Споменавайки всички тези неща стигаме до избора на решение за онлайн магазин. Тук става въпрос за самата платформа, чрез която ще се случва всичко. Основоположници на избора трябва да са фирмените мащаби и бюджетни възможности.
Когато компанията е малка, да речем стартъп, разполага с ограничен финансов ресурс, то е добре да обмисли създаването на качествено решение, което да задоволи нуждите на крайните клиенти, но и да се управлява лесно, както и да пасне на по-ограничената бюджетна рамка. В същото време да заделят по-голямата част от бюджета си за маркетирането. Тук не говорим за огромни продуктови номенклатури и дневни продажби. Те ще дойдат с времето и за момента не са необходими интеграции и оптимизации на работните процеси. За новостартиращите бизнеси съветваме ползването на стъпковия подход, чрез който се стартира с достатъчно адекватен магазин, който опипва пазарната почва, правят се необходимите анализи и тогава се нанасят подобрения, надгражда се. По този начин рискът се минимизира, запазва се една гъвкавост и се реагира бързо с необходимите корекции. Също така проектът се задържа в разумна финансова граница, която няма да прекатури фирмата.
При по-крупните бизнеси нещата седят по коренно различен начин. Те почиват на дългогодишно изграждани фирми, разполагащи с физически обекти, клиентска база, доставчици, логистична мрежа и установени бизнес процеси. В голям брой от случаите подобни компании ползват складови, счетоводни, ERP софтуерни системи, които е наложително да комуникират с онлайн магазина. Дневните продажби са значителни и се търсят решения за оптимизиране на работните процеси. Тук визираме бърза актуализация на наличностите, изписвания на стоки, изготвяне на товарителници и фактуриране. Поръчките се обработват от множество оператори, което всъщо трябва да се вземе предвид. Възможни са функции за покупка на кредит, интеграции на множество платежни методи, live chat, отстъпки по клиентски профили и много други. Създаването на проекти от подобен калибър е истинско предизвикателство за всички участници – бизнес, разработчик, краен клиент. Необходимо е отлично планиране, формиране на работни групи, ясно дефиниране на целия проект и неговите цели, сериозен и мотивиран екип, който да го изработи. Мащабите са значително по-големи, всичко е наситено със специфика, необходими са предварителни срещи, консултации, за да се изготви персонализирано предложение за реализация.
Време е за сън
Темата за онлайн търговията е обширна. Можем да разискваме много неща по нея, но все някога трябва да приключим този материал. В обобщение можем да кажем, че при направата на онлайн магазин поради причина, че всички го правят, няма значение каква платформа и методология се ползва. Такъв проект е обречен и няма да просъществува. При вариант с ясно дефинирани цели и мотиви, е добре да се изработи персонализирано решение, което да доставя стойност за клиентите и да обслужва бизнеса по най-добрия начин.
Искате ли да работим заедно по новия Ви онлайн магазин? Изпратете ни запитване още сега.
Споделете в: