Как се прави ценообразуването на уеб проекти?

В днешната статия ще разгледаме една много интересна за клиентите тема. Става въпрос за ценообразуването на уеб проектите. Нека първо уточним какво имаме предвид под уеб проекти, това са поръчкови: уеб сайтове, онлайн магазинни, Facebook игри, Facebook приложения, приложения за iPhone, iPad, iPod, приложения за Android, софтуерни системи.
След като знаем вече какво визираме под уеб проекти и разработки може да преминем напред. Всички изброени по-горе разработки са силно персонализирани и всеки път различни. Те се създават според уникални спецификации, преследват собствени цели, имат диферентни бизнес модели. Точно поради тази причина не може да им се поставят етикети с цени.
Колко струва?
Точно поради тази причина отговорът на въпроса “Колко струва?” винаги е “Зависи.”. Принципно при уеб разработките ценообразуването се прави на база вложен труд, вложени работни часове и сложността на разработката. Всяка компания има ценова ставка за един работен час и така прави калкулацията. Съответно много е важно да се установят мащабите на всеки един проект. Само тогава може да се фиксират точни цена и срок за реализация.
Как проектът да се постави в ясни рамки?
За да се обрисува обемът на работата, която трябва да се вложи за изработка на сайт, онлайн магазин, Facebook приложение и игра, приложение за смартфон и таблет, трябва да се създаде задание или казано по друг начин техническа спецификация. Не е достатъчно един уеб проект да се обясни с няколко изречения и да му се лепне цена. Това е много непрофесионално и често неточно.
Заданието е светият граал в уеб
Отново се връщаме на заданието. То е задължителната първа стъпка за всеки уеб проект. Без значение дали сайтът Ви ще е с пет бутона или ще създавате убийствено приложение за iPhone (приложение за Android). Трябва да имате черно на бяло всичко, което ще се разработва. Мислите, коментарите, идеите, изискванията трябва да се вкарат в рамка. Винаги помнете, че става въпрос за поръчкова софтуерна разработка, което е сложен процес, в който могат да се объркат много неща, ако нямате спецификация, по която да се водите.
Тези задания (технически спецификации) се създават от екипа на уеб разработчика в тясно сътрудничество с клиента. Клиетът поставя основните фундаменти на проекта, а уеб разработчика ги разглежда от всичките им технически и функционални аспекти. След като тази крачка бъде извървяна, то може много коректно да се посочи цена и срок за изработка. Цената за създаване на задания и техният срок се определя от това колко голям ще бъде проектът, тоест цената за презентативен сайт с малко на брой функционалности е по-ниска от цената за създаване на задание за голям онлайн магазин. Това важи и за сроковете, в които се разписват проектите, в първия случай са по-кратки, а във втория по-дълги.
След като имате солидно задание за проекта, който планирате да реализирате, освен цена и срок, ще можете да навлезете в повече подробности като етапи на разработка. На това ниво се определят кои елементи и модули ще се разработват в началото, средата и в края на проекта. По този начин може да се стартира с най-важните и значими функционалности и в движение да се добавят останалите. По-директно казано проектът Ви може да стартира с базовите функционалности и да започне да печели пари, а на по-късен етап да се добавят екстрите.
Заключение
Нека да обобщим нещата. Първият Ви разход ще е за създаване на задание за изработка на уеб проект. След като то стане готово ще получите цена и срок за изработка на проекта. Само така може да си гарантирате, че няма да има изненади по пътя. Още един път да преговорим, че ценообразуването на уеб проекти се прави на база вложени часове работа и сложността на разработката. Действайте смело и поставете всичките си мисли и идеи в задание, което ще Ви помогне да се ориентирате в пространството.
Споделете в: