Защо изработка на онлайн магазин не е с фиксирана цена?

Днешната тема е много интересна и вълнува голяма част от бизнесите. Често хората искат да получат конкретна цена за изработка на онлайн магазин, но отсреща им се отговаря, че зависи. После следват най-различни въпроси за системи за плащане, админ панели и продуктови каталози. А хората просто искат да си направят елементарната сметка, като теглят чертата, колко пари ще им коства всичко.
Никой не се опитва да Ви изпързаля с цел прибирането на повече пари. Ето, написахме това, което се върти в главите на всички, които искат да поръчат електронен магазин. Изработката може да се реализира по много начини, факторите, които влияят върху цената и срока са също много. В следващите редове ще се постараем да хвърлим малко светлина по темата. Така ще сте подготвени психически за отговора “Зависи!” и ще знаете какво следва като диалог.
Всичко започва с Вашия бизнес модел
Точно така, бизнесът Ви е в основата на онлайн магазина. Това включва на кои пазари ще продавате и на какви таргет групи. Ако имате желание да продавате в България, а също така и в по-цивилизования западен свят, то ще се нуждаете от езикови версии. Това е фактор, който рефлектира върху цената. Следват таргет групите, към които се насочвате. Това дава своето отражение върху бюджета, може да се нуждаете от по-интересен дизайн, при положение че искате да продавате на специфична субкултурна прослойка.
На сцената влиза и играе основна роля това дали имате съществуващ бизнес. Ако е така, то същият притежава особености и процеси, които трябва да се вземат предвид и отразят в магазина. В това число складови и счетоводни програми, ERP системи, облужване на клиенти, доставки. Всичко изброено налага по-различен подход, да го наречем “подход с мисъл”, за да се получи адекватен електронен магазин. Съответно различните връзки с външни софтуерни системи покачват цената. Дадени връзки са по-лесни за правене от други. Елементарен пример е вграждането на виртуален ПОС терминал на банка, с която правите бизнес от години.
Специфика на продуктите
Продуктовият каталог е съставна част от онлайн магазина. Той се радва на най-голяма интеракция с крайните потребители. Самата му структура се определя и изгражда въз основа на продуктите, които предлагате. Има голяма разлика между това да продавате дрехи, парфюми, техника, услуги. Всяко едно от посочените тегли след себе си специфични нужди за размери, разцветки, свързани или заменяеми стоки. Обикновено продуктовите каталози предоставят на потребителите възможности за подреждане на съдържанието по различни критерии. Това също може да се изпълни по много начини, като те зависят изцяло от спецификата на предлаганите продукти - брой артикули на страница, преглед на листа или решетка, филтриране по ценови диапазон, преглед само на конкретен цвят, търсене на точен енергиен клас електроуред. Забелязвате ли колко са разнотипни посочените примери? Всички те участват във формирането на цената.
Системите за онлайн плащане
Те са един от фундаментите на онлайн магазините. Без системи за плащане отиваме в насока сайт. Вероятно няма да се изненадате като прочетете, че и тук вариантите са доста. Най-отгоре в йерархията на избора се пъчи разделението на вътрешен и външен пазар. Това значи, че има системи, които могат да обслужват българските клиенти, каквато е ePay.bg, но има доста варианти за плащания извън територията на страната. Интересен момент са и валутите, защото е логично хората от Великобритания да виждат цени в британски паунд. Тези зрънца резултират в крайната цена за изработка на онлайн магазин.
Имейл бюлетин
В онлайн магазините имаме доста висока динамика на процесите. Постоянно се прибавят нови продуктови серии, обявяват се промоции, потвърждават се поръчки, плащания и прочие. Това налага изграждането на добра система за изпращане на автоматични имейли. Тя Ви позволява да комуникирате по бърз и ефективен начин с потребителската база. Подобна система може да съдържа в себе си най-различни опции, като разделение на клиентите по потребителски групи, имейл темплейти, променливи стойности и още много. Изненада! Това отново дава отражение в цената и срока за изработка.
Административен панел
Еха, стигнахме до ядрото на онлайн магазина. Администраторският панел е двигателят, кормилото и педалите на Вашия електронен магазин. През него управлявате всичко - текстовете за информационните секции, продуктовите снимки, цените, описанията на стоките, промоциите, банерите, регистрираните потребители, поръчките. Админ панелът може да изпълнява множество функции - извеждане на бизнес доклади, статистически справки, управление на автоматичните имейли, нива на достъп, разпределение на правомощия. Комплексността на администрацията на електронния магазин е от значение за формиране на крайния бюджет.
Заключение
Разгледахме една част от нещата, които участват в цената за изработка на онлайн магазин. Има и други компоненти, както е онлайн чатът, но за момента няма да ги засягаме. Идеята бе да придобиете най-обща представа защо не е толкова лесно да се отговори на въпроса “Колко струва онлайн магазин?”. Цената може да варира в много широки рамки. Това създава трудности и за двете страни - клиент и разработчик. Един от най-лесните варианти за съвместна работа е посредством поставянето на конкретен бюджет. По този начин се пести доста време от правене на неподходящи предложения за изработка на онлайн магазин. Споделянето на бюджет не е нещо срамно или балъшко. Напротив, това е професионален начин, който вкарва работните процеси в конкретни релси. След залагането на бюджет се прави проект за изработка на магазина, в който се включват всички негови функционалности.
Искате ли онлайн магазин? Изпратете ни запитване.
Споделете в: