Онлайн магазините през 2013-та

Тъй като 2012-та година отива към края си, искаме да обърнем пророчески поглед към идната година и тенденциите в онлайн магазините. Краткият обзор на почти изминалата година показва, че все повече интернет магазини се залюбиха със социалните мрежи (най-вече Facebook). Какви са обаче очакванията на потребителите? Всички сигнали и показатели сочат, че нещата отиват към онлайн магазини оптимизирани за мобилни устройства. Смятаме, че през 2013-та година ще има бум в поръчките през умните устройства. Въпросът е кой ще улови вълната и ще извлече ползи от нея? В следващите редове ще разлгедаме малко по-обстойно предстоящото.

Задълбочаване на интеграцията с мобилните устройства
Доста чуждестранни онлайн магазини са обърнали внимание на мобилните потребители и са направили съответните адаптации. Време е и Вие да помислите да направите мобилна версия на магазина си. Все повече хора започват да пазаруват през смартфоните си. И това е напълно нормално, те се превърнаха в уникални устройства, предлагащи забележително много възможности.

Увеличаване на приложенията за Facebook
Вече почти не се срещат фирми, които да нямат присъствие във Facebook. Предвиждаме, че през 2013-та година бизнесите масово ще се ориентират към специфични Facebook приложение и Facebook игри, които да им помагат да използват по адекватен начин събраните фенове. Друга тенденция, която прогнозираме да се развие е директната продажба на стоки във Facebook. Това са така наречените f-commerce приложения, които интегрират в себе си системи за разплащане. Чрез тях цялата покупка от начало до край се случва вътре в средата на Facebook.

Увеличаване на нишовите бизнеси
Пазарът става все по-фрагментиран, което формира много нишови бизнеси. Интересното при тях е, че те много бързо се позиционират на пазара, защото предлагат конкретно дефинирани стоки и услуги.

Увеличаване на видео материалите
В последно време се засилва тенденцията за използване на видео материали в онлайн магазините. Това в комплект с големите изображения създава много по-силно въздейтвие върху потребителите. Една от причините за по-бавното проникване на видеото в e-commerce сайтовете е, че не навсякъде интернет връзките са бързи. Но това се променя и вече дори мобилните устройства започват да се радват на добра интернет свързаност.

Заключение
Като обобщение на написаното искаме да изтъкнем тренда към увеличаване на потребителите, които пазаруват през смартфони и таблети. Трябва много бързо да се ориентирате, за да сте в крачка със случващото се. Обмислете създаването на мобилна версия на онлайн магазина си. Тя ще подкрепи конвенционалната, а може би след две години ще я измести.

Споделете в: