Как анализът на задачите прави уеб проектите успешни

Научете какво представлява той и как се използва при изработката на уеб сайтове и онлайн магазини.

Има множество различни инструменти, които разработчиците използват при изграждането на уеб сайтове, като анализът на задачите е един от най-важните. Той е жизнено необходим за успеха на проекта, докато приложението му изисква незначителна инвестиция от време и усилие. Той се използва за изграждането на всякакви видове уеб сайтове, включително такива с адаптивен дизайн (responsive design) и за онлайн търговия. Неговата универсалност е само един от факторите, които го правят толкова ценен.

Какво е анализ на задачите?
Това е преглед на задачите от гледна точка на потребителите на бъдещия уеб сайт. Този процес понякога се нарича и разиграване на потребителски сценарии. Той не се влияе от настоящата ситуация и от технологиите, които ще се използват за реализацията на проекта. Най-просто казано, това е пътят, който потребителят трябва да извърви, за да постигне желан от него резултат, начертан чрез използването на гъвкава методология. Той се определя преди да се дефинират взаимодействията между потребителите и сайта.

Използването на този инструмент предотвратява грешки, свързани с изграждането на потребителското преживяване, които могат да се окажат сериозна пречка в онлайн комуникацията между бранда и неговите клиенти. Той дава дълбоко разбиране за това, което потребителите ще искат да направят, и помага изключително много за намирането на най-простият и ефективен начин за извършването на тези действия. Важна предпоставка при анализа на задачите е екипът на разработчика да остави ръководната роля на нуждите на потребителите. Целта е освобождаване от всякакви предположения.

Основен подход при анализа на задачите
Когато анализът е направен добре, изработката на уеб сайта гарантирано ще върви в правилната посока и ефективността на екипа, работещ по проекта, ще бъде по-висока. Да разгледаме стъпите в процеса на анализ.

Дефиниране на проблемите
Когато разработчикът е наясно с проблемите на потребителите на бъдещия уеб сайт може да предложи най-добрите решения. За да илюстрираме колко е важна тази стъпка ще разгледаме пример с пазарската количка - един от главните атрибути на съвременните сайтове за онлайн търговия. За какво ще се използва тя?

Логичният отговор е „за покупки“, нали? Когато разгледаме проблема по-обстойно обаче, ще видим, че купуването на стоки е само част от това, което потребителите искат от една дигитална пазарска количка. Реалната листа със задачи, които те искат да изпълнят в рамките на онлайн магазина, е много подробна. Ето какво могат да си мислят те (какви са сценариите):

- „Искам да намеря това, което ми трябва, да го платя и да приключа“ - За да се отговори на тази нужда, трябва представянето на стоките в онлайн магазина да бъде добре организирано, а процесът на покупка да бъде кратък и бърз. Важен инструмент, който да отговаря на тези нужди е и търсачка за намирането на желания артикул.

- „Искам да си купя едно нещо, но не знам дали ще имам нужда от други неща, за да го използвам пълноценно.“ - За да се отговори на нуждите на потребителите при този сценарии, решението може да е показване на аксесоари и артикули, допълващи представения, в рамките на продуктовите страници в интернет магазина.

- „Искам да си купя много неща, но ще разгледам предлаганите стоки подробно преди да направя избор.“ – При този сценарий, решението би било функционалност за листа с любими артикули.

- „Искам да си купя определен продукт, но не знам кой модел е точният за мен, имайки предвид изискванията и бюджета ми.“ – Ето как изниква нуждата от инструмент за сравнение на артикули, който да се ползва в електронния магазин.

С разглеждането на един елемент могат да се определят основните сценарии за пътя на потребителя при изпълнението на задачата „пазаруване“. Тази първа стъпка е в основата на ефективния анализ на задачите. От там нататък зависи от екипа на разработчика да намери най-точните решения.

Приоритизиране въз основа на търсенето, определено чрез проучване
Когато проблемите са ясно дефинирани, нуждите на потребителите могат да се разгледат детайлно. Чрез проучване на данни и директно наблюдение екипът на разработчика на уеб сайта си изгражда представа какво ще бъде поведението на потребителите, когато го използват, което в последствие определя дизайна. Вземайки примера с функционалностите за пазаруване в онлайн магазина, инструментът за сравнение е незаменим когато се купува техника или дреха например, но не е толкова ценен, когато се пазаруват хранителни продукти по интернет.

Има различни подходи за осъществяване на проучването, както вече отбелязахме. Анализът на данни е бърз и ефективен метод. Наблюдението е особено полезно, когато се извършва в „неутрална“ среда, тоест такава, която не предполага предприемането на едно или друго конкретно действие. Такава среда например е реален магазин, където хората купуват съответния продукт, който ще се продава онлайн. Друг важен фактор за ефективността на проучването е потребителите, които ще участват в него, да не са предубедени. Ако вече сте имали уеб сайт например, най-добре е неговите потребители да не се включват в проучването, защото те най-вероятно ще клонят към това, което вече им е познато.

На какви въпроси трябва да отговори проучването?
За да се определи пътят, по който потребителят ще премине за изпълнението на дадена задача, при проучването на потребителското поведение се разграничават 5 основни етапа, както следва:
- Точка на възпламеняване - Какво кара потребителя да започне извършването на определена задача?
- Фокус точка - Какво ще подскаже на потребителя, че задачата е изпълнена?
- Какво потребителят вече знае - Тук се определя знанието, което средностатистическият потребител има при започването на задачата.
- Какво потребителят трябва да знае – Търси се отговор на въпроса какво допълнително знание е необходимо на потребителя, за да достигне фокус точката.
- Какво ще се използва – Целта е да се определи какви инструменти, процеси и информация ще използва потребителят по време на изпълнението на задачата.

Една от главните цели на разработчика е да се вгради елемента на знанието в уеб сайта, така че да се минимизира и напълно да се елиминира разликата между това, което потребителят знае, и това, което трябва да знае, за да изпълни задачата, която си е възложил с идването на сайта. По този начин потребителското преживяване става възможно най-удобно.

Документиране на пътя за извършване на задачата
За това може да се използва блок схема, която представя най-важните процеси на първо място и след това постепенно документира отделните действия с повече подробности. Обикновено елементите от една задача се групират с помощта на еднакъв цвят в следните видове групи:
- Потребителски групи - Това са действията, които потребителите ще извършват на уеб сайта.
- Системни групи - Това са действията, които уеб сайта ще извършва за потребителите.
- Групи обекти и инструменти - Това са изискванията към потребителя за извършването на действието.
- Групи въпроси – Тук се включват нерешени въпроси и/или трудности, свързани с конкретната задача.

Оптимизиране на задачата
Работата не свършва с определянето на пътя за извършване на задачата. На този етап екипът на разработчика на уеб сайта се връща на фокус точката и анализира предходните етапи. Целта е да се елиминират колкото е възможно повече стъпки, за да се опрости задачата. Ако една стъпка не може да е премахне, тогава трябва да се направи опит да се премести от потребителската група към системната група – да се приложи автоматизация за по-висока ефективност.

Сложността на процеса трябва да се редуцира възможно най-много. Същевременно, прекаленото опростяване не е препоръчително, тъй като целта е да се заведе потребителя до фокус точката чрез всеки от създадените за това процеси. Ако премахването на една функционалност ще попречи на потребителя да постигне желаната цел, то тогава тя е основополагаща и непременно трябва да остане.

Заключение
Анализът на задачите позволява на разработчиците на уеб сайтове и онлайн магазини да се концентрират върху решаването на проблемите на потребителите още по време на концептуалния етап на проекта, без да инвестират огромно количество време и усилие. По този начин се намират най-простите и най-ефективните решения, които след това могат да се инкорпорират в дизайна, така че да се постигне най-доброто потребителско преживяване.
Ако искате да получите консултация за проекта по изграждането на уеб сайт или онлайн магазин за Вашия бизнес и последваща пълна реализация, обърнете се към нас чрез запитване сега.
Споделете в: