Как се работи по уеб проект?

Работата по уеб проекти е предизвикателна, защото е свързана с колабориране между много хора. На първо място е връзката клиент-разработчик. Следвана от комуникационните и работни процеси вътре в самата компания за изработка на сайтове. И добавяйки към това, че става въпрос за софтуер, нещата стават още по-драматични.
Всичко около изработването на уеб проекти трябва да бъде добре организирано. Това е нещо на пръв поглед интуитивно. В следващите редове ще разгледаме малко по-детайлно процесите около сътворяването на един сайт, електронен магазин или апликейшън.
Изглаждането на концепцията
Често клиентите на са сигурни какво искат. Това е нормално. Техният бизнес не е уеб разработки, а съвсем друга сфера. В Whiz разбираме, че хората искат качествено свършена работа, за която да си заплатят. Затова се стараем да уточним цялостната концепция, с която и бизнесът да е наясно. Тази процедура се извършва посредством, срещи, имейли, телефони, Skype, Viber. След като основната картинка е рамкирана, е време да се премине към детайлизирането. Тук на помощ идва разписването на проекта. Това е операция, в която екипът на уеб разработчика структурира всички фунцкионалности, които ще съдържа сайтът, магазинът и т.н. По този начин се изглаждат дребните трески и се дискутират допълнително възникналите идеи. А такива винаги има. Разписването е прецизен инструмент, който помага за адекватната оценка на обема работа, който предстои.
Задаване на приоритети
След като един проект е разписан, същият може да се раздели на компоненти. Всеки компонент получава приоритет и разработката се подрежда във времето. Сайтът или онлайн магазинът може да притежава по-маловажни модули, които да се добавят един, два или повече месеци след официалния старт. Клиентът се запознава с разпределението на разработката във времето, дава финално “Да” и тогава се преминава към програмиране и дизайн.
Спазване на срокове
Внимателното планиране, оценка на проекта и разпределяне във времето са от критично значение. Никога не се избързва, защото подобен маниер докарва изкривявания във времевите рамки. Различни бизнеси са идвали при нас с оплакване, че им разработват сайт в рамките на една година и продължава да е недовършен. Това е много показателно за нивото на планиране и компетенциите на разработчиците. Не започвайте изработка на сайт или изработка на онлайн магазин без подробно задание. Вие трябва да сте наясно какво поръчвате, а екипът по разработката трябва да е в час с обема и комплексността. Никой няма сметка проектът да се протаква във времето.
Ефективната комуникация
Комуникацията между разработчик и клиент трябва да е много добра. Винаги е за предпочитане писмената комуникация, защото всичко е отбелязано черно на бяло. По този начин се елиминират пропуски, грешки, забравяния. Ако поръчвате изработка на онлайн проект, ще трябва да сте на разположение за отговаряне на въпроси и предоставяне на информация. Не е правилно да смятате, че всичко ще се случи без Ваша намеса. Най-малкото е, че етапната изработка изисква от Вас да приемете дадена част от проекта, за да се премине към следващата. Ако се случи да попаднете на компания за уеб разработки, която изпитва затруднения в комуникацията с Вас, то веднага червената лампичка трябва да светне. Накъсаната и неадекватна връзка може да разруши целия проект. Бъдете много внимателни в преценката си.
Следвайте начертания план
Цялото планиране се прави с една цел - подреденост и работа с хирургическа точност. Не го запращайте на боклука, защото нещо Ви е хрумнало. Ако имате допълнителни идеи, то запишете ги и ги добавете по-късно. В противен случай ще разбъркате графика и сроковете за изпълнение. Много е важно да не пришпорвате етапа с тестове, за да пуснете по-бързо изработения сайт или магазин. Уверете се на 100%, че всичко е както трябва. Потребителите не са опитни зайчета, за да откриват бъгове.
Заключение
Много важна роля в изработката на уеб проекта играе разработчикът. Той трябва да Ви обясни всичко, което предстои, да Ви води за ръка през всички процеси. В работата ни съществува голям елемент на обучение. Попадайки на правилната компания ще получите всичко, което искате, че и отгоре.
Споделете в: