Намирането на баланс между маркетинга и уеб дизайна при изграждането на онлайн магазин

Научете какво е необходимо, за да се постигне пълен унисон между двете и да се достигнат набелязаните цели.

Ролята на разработчика е да създаде онлайн магазин, който не само функционира безупречно и изглежда атрактивно, но и превръща посетителите в клиенти. За последното се изисква прилагане на специфични маркетингови техники, които се определят от специалистите в тази област. Логично възниква въпросът как разработчиците и маркетинговите специалисти да работят заедно, за да постигнат желаните резултати.

Въпреки че се стремят към една обща цел, тези две групи много често имат различни и дори разнопосочни идеи за постигането им. Ако експертите в маркетинга държат непременно да прокарат своите, може да пострадат елементи от потребителското преживяване в онлайн магазина. Ако пък фокусът е само върху постигане на ефективност по отношение на дизайна, може да се пропуснат възможности за печелене на клиенти. Как да се избегнат и двата сценария с възможни негативни последици? Ето някои основни принципи, които ще доведат до по-добра комуникация между специалистите и създаването на по-ефективен дизайн, за да се изгради един печеливш онлайн магазин.

Уеб дизайн, който увеличава продажбите
При изработката на онлайн магазина трябва да се вземат предвид и ползваемостта и продажбите. Работата на разработчика е да претвори маркетинговите идеи в дизайн, който е лесен за разбиране и за ползване и същевременно стимулира продажбите.

Една от най-важните предпоставки за това е да не се позволи разсейване на потребителите. Целта е те да се придвижат от точка А до точка В, без да минават през точка С. При онлайн магазина, това изглежда така: посетителите идват, слага стоки в пазарската количка и правят покупка. Няма нужда от излишни стъпки, но това не значи, че преживяването не може да се обогати с инструменти като сравнение на артикули и създаване на листи с любими продукти. Те само насочват пазаруващите в правилната посока.

Златно правило при дизайна на интернет магазини е да има един основен призив към действие, който изпъква пред останалите и който е нужен за правенето на продажна. На продуктовите страници например бутонът за добавяне на артикула в количката трябва да е по-голям и по-ярък в сравнение с тези за сравняване на артикула и прибавянето му към листата с любими. Може да има и открояващ се шрифт. Когато се избере конкретен призив за действие и се създаде бутон за него, важи принципът на консистентност - те трябва да се еднакви навсякъде в онлайн магазина.

Обикновено маркетинговите специалисти дават „по-щури“ идеи, докато разработчиците са по-консервативни. При оценката на всяка идея трябва да се вземе предвид дали с прилагането ѝ ще се създаде полезност за потребителите и дали те ще могат да я възприемат лесно. Например един по-сложен шрифт би трябвало да се използва само ако е лесен за четене.

Обективна оценка на възможностите
Специалистите по онлайн маркетинг са наясно, че онлайн магазинът има много малко време да спечели вниманието на потребител, който е дошъл по-скоро да разгледа, отколкото с намерение да закупи конкретен продукт. За това доста често се предлагат решения като pop-up прозорци с актуалните промоции или с предложение за създаване на профил. Те трябва да се използват внимателно, така че потребителското преживяване да остане приятно и да няма отклонения от пътя на покупката. Същото важи и за елементи, които не са основни на страницата.

Прилагането на нови тенденции е също въпрос, по който често има различни мнения от страна на маркетинговите специалисти и на уеб дизайнерите. За да се прецени дали това е удачно, трябва да се оценят няколко основни аспекта. На първо място трябва да се прецени дали потребителите са готови да приемат новостта, имайки предвид техните демографски характеристики, и дали тя изисква някакъв период на адаптация.

Също така е необходима и оценка на разходите, които трябва да се направят по реализирането на новостта в рамките на онлайн магазина. Оценката непременно трябва да се сравни с анализа на ползите, които би донесла новостта. Когато всички участници в проекта могат да разчитат на обективни оценки, базирани на надеждни данни, имат най-големи шансове да вземат правилното решение.

Прилагане на маркетингови способи от „реалния свят“ при онлайн пазаруването
Способите, които специалистите по маркетинг обикновено използват в реалните магазини, могат да се приложат, макар и по модифициран начин, в електронните. Една от добре познатите тактики е най-популярните продукти да се слагат на видно място. В случая на онлайн магазина, те могат да присъстват на основния банер, който е най-горе на началната страница на сайта. Също така могат да се включат и в специални секции с препоръчани стоки.

Маркетингът на стоки, свързани с разглеждания артикул, също намира ефективно приложение в интернет магазините. Те могат да се препоръчат на клиента по-долу на самата продуктова страница. Може да се създадат и специални комбинирани предложения, които идват с отстъпка.

Маркетинговите техники, прилагани в онлайн магазина, могат да имат високо ниво на автоматизация, както и на персонализация. По този начин се намаляват текущите разходи, а ефектът върху потребителите е по-голям. Това може да се постигне чрез използването на уеб софтуер, който е създаден конкретно за нуждите на магазина.

Ясна и ефективна комуникация
Уеб разработчиците и маркетинговите специалисти не говорят на различни езици. Просто трябва да се създадат подходящи условия за продуктивно споделяне и оценяване на идеи. Успехът на всеки проект за изграждане на електронен магазин зависи от работните срещи между двете страни. Работата по концептуалния дизайн може да започне едва след първоначалните обсъждания, на които са представени анализираните маркетингови данни и са разгледани и приети конкретни идеи, които да влязат в концепцията. Целите на проекта трябва да бъдат ясни на всички от самото начало.

Работата рамо до рамо по време на изграждането на концептуалния дизайн на онлайн магазина се препоръчва много често, но в повечето случаи комуникацията се осъществява електронно, като не е нужно разработчиците и специалистите по маркетинг да са заедно в едно помещение. Важното е всички от екипа да се информирани за постигнатия прогрес и ако има възникнали въпроси, да се решават своевременно. Добре е да се използват подходящи платформи за колаборация, които гарантират по-ефективна комуникация в сравнение с пращането на традиционните имейли.

Създаването и тестването на прототипи на бъдещия онлайн магазин е тактика, чрез която промени могат да бъдат направени на ниво концептуален дизайн преди да се изгради самият уеб сайт. Важното е маркетинговите специалисти да се запознаят детайлно с тях, за да могат да дадат обективна и полезна оценка. На този етап също може да има сблъсък на виждания, но диалогът трябва да е конструктивен.

Определянето на план-график за проекта е друг елемент, гарантиращ ефективна комуникация и работа. Чрез него специалистите по маркетинг ще имат точна представа колко време ще отнеме изработката на интернет магазина и каква е времевата рамка на всеки етап на проекта. По този начин ще може да се създаде отлична координация в действията, докато правенето на промени ще става по-гладко и по-бързо.

Гласът на разума преди всичко
Креативността и новаторството са основополагащи за успеха, особено при наличието на динамични пазарни условия като днешните. Те обаче не бива да са за сметка на полезността и ефективността. Тези принципи са валидни за всеки уеб проект и особено за изграждането на онлайн магазин, който има задачата не просто да рекламира дадени стоки, а да ги продава директно. Когато разработчиците и маркетинговите специалисти работят в екип и комуникират активно, успехът несъмнено ще дойде.
Разкажете ни за Вашите идеи и планове за изграждането на онлайн магазин за Вашия бизнес, като изпратите запитване тук.
Споделете в: