3 Тактики за сегментирането на целевата аудитория и персонализирането на дигиталния маркетинг

Как да направите Вашата дигитална стратегия по-ефективна.

Днешните потребители не са притихнали зрители или пасивни слушатели. Вместо това, фирмите трябва да работят с една аудитория, имаща власт върху начините на комуникация. Потребителите са ангажирани със социални и мобилни разговори в реално време и същевременно използват много и различни платформи за целта.

За да е ефективен дигиталният маркетинг в настоящите условия, целевата аудитория трябва да се сегментира. Целта е да се предаде правилното съобщение на правилните хора в правилното време. Но как да се разграничи определена група от потребители въз основата на техните нужди, очаквания и поведение? Кои са ефективните тактики за целта? Запознайте се с три метода, даващи отлични резултати, които можете да използвате при изготвянето на Вашата дигитална стратегия.

Използвайте дигитални инструменти за изграждането на потребителски персонажи.

Потребителят не е просто сбор от данни като пол, възраст и местоположение. Важно е да разберете поведението и предпочитанията на хората за да можете да им предоставите най-доброто преживяване на Вашия уеб сайт и да повлияете техните планове за покупка.

Един от най-ефективните начини да постигнете това е чрез нарочна анкета на Вашия уебсайт. За да бъде видяна и попълнена от повече потребители, тя трябва да се появява автоматично на екрана. Задачата е да се установят интересите на потребителите, за да им се предостави възможно най-добре пасващият продукт или услуга. За да бъде интересна анкетата, е най-добре тя да е представена под формата на забавен тест за потребителите. Целта е всеки участник да попадне в определена категория базирана на неговите интереси. Така за всяка категория се изгражда персонаж, към който да се насочат маркетинговите усилия.

Изграждането на персонажи ще Ви помогне да избегнете изпращането на съдържание, рекламни материали и оферти към потребители, които имат бегъл или никакъв интерес към съответния продукт или услуга. Това ще Ви спести време, усилия и пари и ще направи всяка Ваша маркетингова кампания по-ефективна.

Интегрирайте уникални преживявания, за да добиете представа за пътя на потребителите в реално време.

За да е наистина конкурентноспособна една дигитална стратегия в „Ерата на потребителя“, тя трябва да се простира отвъд анализа на данни за минали периоди и покупки и да се фокусира върху разбирането на следващата стъпка, която потребителят ще предприеме. Потребителите се докосват до един бранд на различни етапи от така наречения процес на покупка. Някои са готови да закупят определена стока, докато други просто събират информация от уеб сайта на бранда. От фирмите зависи да предложат преживявания, които отговарят на всяка една ситуация, за да приближат всеки потребител до покупката.

Преживяванията на потребителите, свързани с бранда, помагат на фирмите да добият представа в реално време за позицията на всеки потенциален клиент в рамките на процеса на покупката и да го придвижат в желаната посока. Бъдете щедри, като предоставите богато съдържание, атрактивни награди за включването в конкурси и специални оферти за намления във Вашата дигитална маркетингова стратегия. Същевременно, всяко едно предложение трябва да отговаря точно на нуждите и желанията на всеки отделен сегмент от аудиторията.

Добър пример за прилагането на тази тактика е създаването на маркетингова кампания за увличане на потребителите чрез предоставянето на съдържание от тяхна страна. Може да се организира фото конкурс или да се създаде специална страница в избрана социална мрежа където потребителите да споделят свои преживявания и да дават съвети свързани с предлаганите от фирмата продукти. Поощряването на участие чрез награди е винаги добра идея. Кампанията може да се рекламира както онлайн, така и с рекламни билбордове например. За да се обхванат по-пълно участниците, може да им се предложи да получават имейли със съдържание свързано с инициативата и съответните продукти на компанията. Този тип кампания привлича интереса към бранда за сравнително дълъг период и води до директно увеличение на продажбите.

Открийте нови точки на контакт със сегменти от аудиторията, използвайки подход, обхващащ всички дигитални маркетингови канали.

Потребителите от различните сегменти „отварят вратата“ към себе си на бранда на различни етапи от процеса на покупка. Чрез включването на полезно съдържание и инструменти за ангажиране на аудиторията във Вашата дигитална стратегия, Вие ще намерите нови начини да достигнете до потребителите и да общувате с тях. Проследяването на съдържание, създадено за целеви маркетинг, дава възможност да се види кога различните сегменти от потребители се активират. Това е една чудесна отправна точка за създаването на маркетингови кампании в бъдеще.

Ако вече имате съдържание, генерирано от потребителите, можете да го използвате в различни дигитални маркетингови канали. Преживявания на потребителите свързани с продукти, оценки на артикулите и съвети и идеи за тяхното ползване могат да се включат както в имейл кампании, така и в месечни и специални каталози. Също така, можете да продължите кампанията за набиране на потребителско съдържание, като напомняте за нея на клиентите при всяка покупка. За да бъде максимално успешна цялостната стратегия, трябва да се проследи кое конкретно съдържание генерира най-много кликвания и споделяния. Това води до постоянна оптимизация, така че да се задоволят максимално нуждите и предпочитанията на потребителите.

Сегментирането на целевата аудитория вече става в реално време. Брандовете генерират потребителски профили, чрез които проследяват какво купува всеки отделен клиент, как го купува и как си взаимодейства с различните видове съдържание в онлайн магазина или на уеб сайта. За да впрегнете напълно този потенциал, е необходимо да сегментирате и оптимизирате Вашите маркетингови послания за да отговарят на това, което търси Вашата целева аудитория. Доставянето на неподходящото послание на неподходящата аудитория е не само губене на време, а може и да навреди на изграждането на връзка с Вашите потенциални клиенти.
Имате нужда от опитни специалисти, за да изградите пълна дигитална стратегия за Вашия бизнес? Направете запитване тук.
Споделете в: