Стратегическо използване на икони в дизайна на онлайн магазини

Запознайте се с ползите от иконографията и най-добрите практики за прилагането ѝ в сферата на електронната търговия.

Доколко дизайнът на един онлайн магазин е ефективен се определя от неговата способност да улеснява комуникацията с потребителите. Независимо колко добри са предлаганите продукти, прекалената сложност на сайта би имала негативен ефект върху преживяването и би увеличила риска от това хората да си тръгнат без да направят покупка. Използването на икони е доказан начин за упътването на потребителите при тяхното взаимодействие със сайта за онлайн търговия. Малкият им размер не бива да Ви заблуждава обаче. Те трябва да се перфектно изпипани и поставени стратегически, също както всички други елементи на дизайна. Тук ще можете да се запознаете накратко с иконографията и нейното приложение при изграждането на онлайн магазини.

Защо се използват икони
Добрата иконография има практическо приложение при дизайна на онлайн магазини - на подсъзнателно ниво тя помага на потребителите да обработят информацията, намираща се на всяка страница, по-бързо и по-лесно. Когато са използвани по правилния начин, иконите дават визуални знаци или подсказки на хората как да възприемат информацията и как да действат спрямо нея. Тъй като присъстват практически във всеки онлайн магазин, те са добре познати на потребителите и това ги прави още по-ефективни за опростяването на процеса на комуникация и за подобряването на потребителското преживяване.

Ето някои специфични ситуации в онлайн търговията, за обозначаването на които се използват икони:
- Стоки на разпродажба
- Нови артикули
- Пазарска количка
- Листа с любими
- Инструмент за сравнение
- Онлайн чат

Да разгледаме по-подробно иконата, обозначаваща пазарската количка, която е уникална за интернет магазините. Повечето потребители я разпознават и разбират значението ѝ инстинктивно в контекста на онлайн търговията. Знаят, че кликвайки на нея, ще видят избраните от тях стоки и ще продължат към правенето на покупката. Директният символизъм е принцип, прилагането на който дава добри резултати като цяло, но не винаги. Поради това е необходимо внимателно да се оценят ролята, мястото и дизайна на иконите при изработка на онлайн магазин. Да разгледаме най-добрите практики в иконографията за уеб сайтове за електронна търговия.

Стратегическо планиране на използването на икони
В основата на планирането трябва да стоят отговорите на три основни въпроса:

Какво ще се казва чрез иконите? За изграждането на добра стратегия е необходимо да се определи точно каква информация ще се предава чрез тях и какви са подбудите за това. Целта е те да имат възможно най-голямо въздействие върху потребителите.

Как ще се използват иконите в дизайна? Важно е да се представи нагледно ролята на иконите в съответствие с другите елементи на страниците при правенето на скиците на онлайн магазина още по време на етапа на изграждане на концептуалния дизайн. Идеята е те да създават удобство на потребителите и да спомагат за продажбите, като същевременно се вписват естествено на всяка уеб страница, на която се използват.

Дали иконите биха могли да бъдат заменени с текст? За да се определи до каква степен използването на една икона е ефективно, трябва да се провери доколко удачно би било заместването и с текст и да се сравнят двата варианта от гледна точка на това кой е по-лесен за разбиране. В много случаи, най-добрият вариант е да се използват заедно икона и кратък текст, като нейното предназначение е да даде визуална представа за дадената информация или за действието, което трябва да се извърши, така че да се улеснят потребителите.

Всички взети на основата на тези въпроси решения трябва да се опишат, за да се гарантира, че уникалният стил на онлайн магазина ще се запази при оптимизирането и развитието му в бъдеще.

Икони само в един стил
Въпреки че използването на различни стилове при изработката на икони за един интернет магазин може да изглежда като креативна идея, това реално вреди на потребителското преживяване и на крайната цел - високи продажби, защото лесно може да доведе до объркване у потребителите. Спазването на един и същ стил при създаването на иконографията води до по-голяма ефективност при изработката на дизайна и при работата на самия магазин. Този стил, разбира се, трябва да съответства и на цялостния стил, избран за сайта за онлайн търговия.

При създаването на иконите винаги трябва да се взема предвид цветовата палитра, избрана за дизайна. Също така е необходимо размерите им да са съобразени с големината на другите елементи и на използваните шрифтове. При наличието на удебелен шрифт на заглавията например, иконата на същия ред трябва да е приблизително толкова голяма. Това допринася не само за изграждането на една естествено красива визия, но и за инкорпорирането на елементи от логото в иконите, което радва окото и създава добро настроение у пазаруващите.

Икони и текст, вървящи ръка за ръка
Както вече споменахме, в случаите когато иконата не е добре позната или не предава пълно смисъла на това, което трябва да се каже на потребителите, тя може и трябва да се допълни с текст за постигането на най-добрия възможен ефект. Тази тактика дава и елегантно решение за премахването и на потенциални езикови и културни бариери, когато става въпрос за онлайн магазин, целящ да привлече клиенти от различни националности във или извън рамките на една страна. Когато целевата аудитория е интернационална, при създаването на иконите и текста към тях трябва да се вземат предвид както личния опит, така и културните различия на хората.

Текстът към иконите също може да играе стратегическа роля при стимулирането на потребителите да направят покупка. За целта той трябва да е кратък, ясен и точен и да подтиква към действие. Към иконата на инструмента за сравнение на артикули може да се добави просто призивът „сравнете“, докато до тази за намаление може да се сложи текст, гласящ „спестете“, последван от съответния процент.

Използване на икони с цел опростяване на продуктови страници
Иконографията е чудесен начин да се избегне претрупаност на продуктовите страници на един онлайн магазин, като същевременно се предаде цялата информация, която е важна за потребителите и която ще ги убеди да направят покупка. Иконите, допълнени с кратък текст, са доказано най-доброто решение в случая.

Удачно е различните цветови варианти на даден продукт да се представят чрез икони. Много често те са под формата на малки квадратчета или кръгчета, поставени под или отстрани на изображението на артикула. Когато потребителят постави курсора на определена икона, името на цвета също се появява за по-голяма яснота.

Предимствата, които предлага онлайн магазинът при закупуване на стоки от него, също могат да бъдат показани с малки икони на продуктовите страници. Те обикновено включват безплатна доставка, защитено онлайн плащане и продуктова гаранция. Иконите грабват вниманието на потребителите, а краткият текст ги убеждава защо трябва да направят поръчка веднага. Колкото по-близо са тези икони до бутона за покупка, толкова по-добре.

Дизайн на онлайн магазин с ефектни и ефективни икони
Иконите имат огромно значение за успеха в онлайн търговията, тъй като те реално водят потребителя по пътя му в интернет магазина от пристигането на страницата до правенето на поръчка. Когато те са естествена част от дизайна, привличат хората и ги подтикват към действие, те имат най-голям положителен ефект.
Искате онлайн магазин с перфектен дизайн и иконография? Обърнете се към нашия опитен екип, изпращайки онлайн запитване сега.
Споделете в: