Корпоративен уеб дизайн

Всеки един от нас е срещал в ежедневието си множество и различни сайтве. Всички те имат своите специфични наименования, като започнем от минималистични и стигнем до корпоративни.

В днешната статия ще разгледаме една от разновидностите на уеб дизайна, а именно корпоративния уеб дизайн.
По същество корпоративен се отнася до всичко, което е свързано с компания, фирма. Така, че корпоративен уеб дизайн може най-просто да се определи като сайт, който представя даден бизнес онлайн. Корпоративният уеб дизайн може да извършва множество функции, като представяне на компанията пред определени общности или информиране и презентиране на конкретен продукт.
Добрият корпоративен уеб сайт се обуславя от следните неща:
Релевантност
Графичните елементи трябва да са сведени до минимум, за да се подсили важността на съдържанието и лекотата, с която да се чете. Идеята е всички страници от сайта да бъдат с най-основната информация - тази, която ще върши работа на потребителя и да се избегнат всякакви опасности от разсейването му. Самата структура и изглед на интернет сайта трябва да бъде възможно най-професионално издържана, като фокусът пада върху продуктите и услугите, които компанията предлага.
Цветове
Корпоративният уеб дизайн трябва да внушава чувство на доверие и стабилност. Не случайно масовият избор на корпоративните уеб сайтове е синьото. Ако не сте чели статията ни за психологията на цветовете, то може да го направите още сега.
Емоционални снимки
Снимките играят ключова роля за привличането на посетители, също така по уникален, ефективен начин предават основната идея за дейността на бизнеса. Чрез изображенията може да се внушат емоции като доверие, подкрепа, солидарност, задоволство, щастие, спокойствие. Изборът се прави според нишата на Вашия бизнес и посланието, което искате да отправите.
За определени бизнеси като финансови услуги и софтуер, е необходимо да представи повече информативна и техническа документация, която често заменя посочените горе изображения. Точно за това споменаваме, че няма универсална формула, а всичко е много индивидуално.
Корпоративна идентичност
Тя обхваща всичко от цветовете, които се използват, през логото, брандиранията на сгради, автомобили, печатни материали и не на последно място уеб сайтът. Всичко трябва да е подчинено на една линия. Ако уеб сайтът Ви е стар, а Вие сте сменили корпоративната си визия, то активизирайте се и го въведете в ред. Също така, ако Ви предстои промяна във визията, то не оставайте сайта за накрая, обещавайки си, че някога ще го оправите и него. Всичко върви в комплект.
Заключение
От статията разбрахме, че корпоративен уеб сайт можем да наречем всеки, който се свързва с компания и даден бизнес. Реално в България това нарицателно се използва за сайтовете на по-големите компании. Всички останали се наричат просто бизнес уеб сайт. А всъщност двете понятия клонят към синоними.
Споделете в: