Наръчник за стартиращия сайт

Целта на днешната статия е да се превърне в кратък наръчник на ентусиазираните бизнеси, които за пръв път се сблъскват с уеб сайтове. В Whiz сме наясно, че материята в нашия бранш е особена и обещаваме, че всичко в материала ще е написано на достъпен език.

Нека започнем от самото начало
В самото начало винаги се спотайва идеята. Някой има хрумване, което иска да превърне в реалност. Започва се обсъждане на различни идеи, всички от обкръжението изразяват мнение и съветват. След този ползотворен процес ще се окажете с една огромна торба идеи, които трудно навързвате една с друга. Спокойно, винаги е така.
Силно препоръчително е да проверите какво правят Вашите конкуренти по въпроса. Свършете тази работа още преди да сте се захванали с реализацията на сайта. Това е много важно, защото въз основа на този сравнителен анализ може коренно да измените идеята си.
Сега, нека малко по малко да избистрим идеята Ви. Подредете мислите си и всичко, което сте говорили, писали, мечтали. Структурирайте всичко. Елиминирайте хаоса. Нека деликатно да загатнем, че трябва да поставите и реалистични цели. Това може да се случи, когато направите добре домашното си. Прекрасно е да взимате за пример най-големите на пазара, но помислете дали може да се мерите с техните екипи, години опит и най-вече капитали. Заложете измерими цели, които вярвате, че можете да постигнете чрез труд, а не чрез магическа пръчка.
Вече сме напреднали
След като сте подредили концепцията си, заложили сте цели, премислили сте собствените си възможности, организирали сте хората около себе си, е време да се свържите с уеб разработчик. Опитните компании веднага ще видят, ако идеята Ви има пукнатини. Много често една концепция за уеб сайт се налага да премине през оздравителeн процес, за да се превърне в адекватна. Или казано по друг начин да се разпише професионално от уеб разработчика. Ние от Whiz правим постоянно такива разписвания за нашите клиенти. Това изчиства концепцията, клиентът е с ясна идея какво иска и поръчква, а разработчикът е наясно какво трябва да сътвори. Това е много важно, защото то определя цените и сроковете.
Обсъдете какво следва, какви са работните процеси. Запознайте се с изискванията към Вас. Ако фирмата, с която комуникирате не подхваща темата, то вътрешната Ви аларма за бедствия трябва да се активира.
Влизаме във фаза
След като и най-малкият детайл е уточнен, бюджетите и сроковете са фиксирани, е време за разработване. Тук работата не е никак малко. Вие като възложител ще трябва да отделите време и умствена енергия, за да се получат нещата. Винаги взимайте предвид, че си говорим за софтуерна разработка. Това е нещо много сложно. Не си представяйте, че някой щраква с пръсти и всичко се нарежда. Дори не си мислете, че пъпчиво дете цъка на компютъра си от вкъщи и воала. Гледайте сериозно на разработката си. В нея трябва да се вложи истински професионализъм от екип. Той се добива с много години здрава работа, съответно бъдете готови да платите колкото е необходимо, но да получите това, което искате. Помнете, че инвестирате в бизнес, а не в алкохолна нощ.
Професионалната резработка минава през няколко стегнати етапа. Първото нещо, което вече уточнихме, е разписването на цялата концепция. След това идва време за прототипни модели и скици. Следва програмна дейност и дизайн. После проектът влиза в своя тестови период. Получава финални корекции и настройки. И чак тогава стигаме до стартирането. Както виждате нещата са доста, а ние ги засягаме само отгоре, отгоре.
Нека вмъкнем и едно изречение за постоянно появяващите се идеи. Те са нещо хубаво, понякога наистина могат да подобрят проекта. Но те се явяват като нещо допълнително, което вероятно ще рефлектира върху срока, а и върху цената. Бъдете внимателни за нововъведенията в развойния процес.
Излизаме от фаза и влизаме на пазара
След като всичко по проекта Ви е преминало по мед и маргарин, е време за официалния старт. Първото нещо, което трябва да запишем е, че проектът Ви няма да се популяризира от само себе си. Подгответе си маркетингов бюджет. Второто нещо е, че ще трябва да работите за популяризирането. Това включва не само планиране на рекламата, а и цялостно измерване на всичко, което се случва.
Друг важен момент е поддръжката на уеб сайта. Това понякога се явява табу. Винаги в сайта Ви ще има нещо, което да се преправя, подобрява и прочие. Зад сайта Ви трябва да седят професионалисти, които да го надзирават постоянно.
Знайте, че сайтът ще трябва да се надгражда, да се подобрява. Винаги може да се намери нещо, което да се направи по-добре. Сайтът трябва да е полезен за крайните потребители, за хората, които реално го използват. Или казано накратко историята не приключва с направата на сайта. Няма да имате време да си поемете дъх. Стъпите ли на пазара с готов сайт ще имате много ангажименти.
Заключение
Надяваме се да сме Ви ползени с днешния материал. За всякакви допълнителни въпроси, включително разработки, може да ни пишете на ekip@whiz.bg. Екипът ни е насреща да реализираме успешен уеб сайт за Вашия бизнес.
Споделете в: