Сега ли ще стартирате сайт?

Всичко, което трябва да вземете предвид

Факт е, че всеки бизнес проявява сериозен интерес към дигиталното си присъствие. Това е чудесно, вече не е необходимо да се увещаваме в силата на интернет. Въпреки това има голям брой компании, които тепърва се сблъскват с уеб и изпитват затруднения. Ако Вие сте сред тях, то тази статия е точно за Вас.

Крачка в страни

Дистанцирайте се за момент от всичко, което сте слушали за сайтовете от приятели, колеги и медии, които са извън този бранш. Професионалното създаване на сайтове е нещо много сериозно и отговорно. Не съществува вариант за щракване с пръсти и воала, всичко е готово, ура, нека се почерпим за успеха. Зад всички картинки и текстове, които виждате в сайтовете седят много програмни кодове и години опит. В крайна сметка това е софтуер, а в софтуера няма нищо просто.
Докато още сте дистанцирани от хорските езици и не особено компетентни мнения, ще Ви подготвим за битката и победата в уеб. Първото и най-важно нещо при навлизането в дебрите на глобалната мрежа е да знаете защо го правите. Да вършите нещо, защото всички го правят или защото някой Ви е казал, че е готино не е логически издържано бизнес мислене. Вие трябва да знаете защо искате да притежавате сайт, какво ще постигнете с него, да сте наясно с целите си, да имате дългосрочна стратегия. Имайте предвид, че това е актив, който ще се нуждае от Вашите грижи и внимание.
Тъмната страна
Следващото нещо от съвместната ни разходка из статията е разработването. Тук трябва да подходите с повишено внимание. Никога не забравяйте, че съществуваме в пазарна икономика, което значи, че ще чуете какво ли не само, за да Ви приберат парите. В тази връзка е добре да прочетете малко литература по темата. Има много материали в мрежата, както на английски, така и на български. Фирменият ни блог е един добър извор, от който може да отпиете.
Разработването на един уеб сайт е продължителен, многостъпков процес. Първо трябва да се заложат целите и да се обсъдят до колко са постижими и адекватни. Да се помисли за начина, по който могат да бъдат реализирани. После всичко изговорено трябва да се запише под формата на професионално задание. По този начин концепцията се избистря и придобива адекватна за оценка форма. Без ясна идея не може да се направи правилно ценообразуване. Това важи в пълна сила за поръчковите сайтове, тоест за тези, които се правят по индивидуален проект, а не на конвейер. След разписването и документирането на всичко се преминава към програмна дейност, дизайн, тестове, корекции, конфигуриране и стартиране. Както виждате зад думата сайт седят доста труд и комуникация.
Има и още
Освен за самата изработка на сайта трябва да помислите и в няколко други направления. Едно от тях е смарт устройствата или смартфоните и таблетите. Те са неразделни другарчета на повечето хора. Съответно сайтът Ви трябва да работи отлично и за тях. Заложете това като една от целите си.
Също така е препоръчително да вземете предвид и социалните мрежи. В България си говорим само за една и тя е Facebook. За да подсигурите присъствието си там може да използвате Facebook игри и приложения.
Малко по малко достигнахме до един от най-важните моменти. Популяризирането. Никога не забравяйте, че ще се нуждаете от популяризиране на сайта. А това е пряко свързано с финансови средства. Нещата не приключват с направата на сайта. Напротив, точно тогава тепърва стартират. И в допълнение към това сайтът Ви трябва да се поддържа, да се развива, да се оптимизира за Google.
Заключение
Вече имате достатъчно материал за размисъл. Обобщавайки нещата можем да запишем, че трябва да имате ясна визия за сайта, да влезете поне малко в материята, да подберете подходящ разработчик, да популяризирате и оптимизирате.
Споделете в: