Как да планирате и подготвите съдържанието?

Днес ще разнищим една много важна част от уеб сайтовете и онлайн магазините. Става въпрос за прословутото съдържание. Това е целият информационен пълнеж, който ще се появи във Вашия интернет сайт или електронен магазин.
Темата е много важна, защото от нея зависят доста неща. Първото от тях е успехът на проекта. Ако се изложите със съдържанието, то целият уеб проект отива по дяволите. Следващото изключително важно нещо е архитектурата на сайта или магазина. Съдържанието е определящото за структурата на сайта. То представлява ядрото, около което се гради. Още нещо значимо е срокът за старт на проекта, ако не успеете да се организирате със създаването, въвеждането и редактирането на съдържанието, то уеб сайтът Ви вероятно ще стартира по-късно от предвиденото.
Съответно ще трябва да погледнете по-сериозно, да подходите по-отговорно към това съдържание. Генерирането му зависи от Вас. Подгответе си план, по който да се водите. Ако изпитвате затруднения, то консултирайте се с компания уеб разработчик като Whiz, за да не забоксувате. Винаги помнете, че посетителите на сайта или електронния магазин търсят съдържание.
Какво представлява това съдържание?
За всеки уеб сайт и онлайн магазин то е уникално, но в най-общ вид можем да го обобщим по следния начин:
  • лога;
  • текстове;
  • снимки;
  • файлове за сваляне;
  • видео материали;
Нека разгледаме всяко едно поотделно.
Логата
Логата - тук се включва Вашето фирмено лого, което служи като отправна точки при направата на уеб дизайна. Към тази категория материали се причисляват и всички онези лога на партньори и клиенти, с които работите и които искате да покажете. Вземете предвид, че е препоръчително да подготвите всички лога в работен формат (примерно: .ai или .psd). Работните файлове на логата позволяват тяхното адекватно използване в необходимите размери.
Организирайте всичко в папки. Поставете разбираеми наименования, за да знаете във всеки един момент къде какво се съдържа. Така и компанията уеб разработчик ще работи по-лесно.
Текстовете
Текстовете са една много обширна тема, защото в категорията се включват много неща. Започваме от най-елементарното фирмено представяне. То трябва да е добре направено, изчерпателно и лесно за четене. Може да го разбиете на абзаци, които разглеждат дейността на фирмата, нейната история, нейният екип, нейните цели. Текстовете трябва да са създадени по начин, който е лесен за асимилиране от посетителите на сайта.
Следват текстовете от останалите информационни секции. Може да имате условия за ползване на сайта, тях трябва да обсъдите с адвокат. От друга страна може да имате условия за доставка. Вероятно предлагате и някакви гаранции на артикулите, които продавате - това също трябва да се опише. Ако продавате онлайн ще трябва да разпишете методите за плащане, които поддържате. Хубаво е да подготвите и информация във връзка с най-често задаваните въпроси. Това ще Ви спести много време на по-късен етап.
Продуктовият каталог и всички текстове в него. Тук ще имате най-много работа. Без значение дали предлагате стоки или услуги, всичко трябва да бъде добре написано и подредено. Освен това съдържанието трябва да бъде уникално. Тоест не може да го задигнете от чужд сайт или онлайн магазин. Ще трябва да си го напишете сами. Това ще бъде оценено не само от клиентите, но и от търсачката Google. Към това прибавяме, че ще се диференцирате от конкурентите. Важно е да отбележим, че ако поддържате няколко езикови версии, то ще трябва да направите необходимите преводи.
Подредете всичко написано в .doc файлове, разпределете ги по папки, наименовайте ги така, че да можете да се ориентирате бързо. Това ще Ви помогне при бъдещи корекции, а също така ще улесни компанията уеб разработчик, която ще борави с това съдържание. Силно препоръчително е да направите няколко редакции на текстовете, за да се уверите, че нямат грешки.
Снимките
Снимките или изображнията, както също ги наричаме, са ключов елемент в сайтовете и онлайн магазините. Те показват на потребителите какво предлагате, те продават. В уеб няма как да се докосне стоката, може само да се чете за нея и да се гледат изображения. Постарайте се да осигурите отлични изображения. С това имаме предвид да изглеждат професионално направени, да са с висока резолюция и качество. Направете на всяка стока по няколко заснемания от различни перспективи, снимайте стоките до други обекти, за да придобият потребителите по-добра представа за размерите. Помислете как точно ще заснемате всичко - дали в портретна ориентация или пейзажна. Най-стандартните формати за изображения са .png и .jpg. Те ще Ви свършат отлична работа.
Постарайте се да подредите и наименовате всичко заснето. Обикновено снимките излизат с имена, които са комбинация от букви и цифри. Направете описание коя снимка за какво се отнася.
Файловете за сваляне
В тази категория поставяме всичко, което ще предлагате за сваляне. Това може да са сканирани референции от Ваши клиенти, каталози, инструкции за експлоатация на стоки, софтуер, аудио файлове, видео файлове, цели книги, списания.
Подгответе всичко и го разпределете в папки, поставете съответстващи наименования, които да Ви помогнат при последващ преглед.
Видео материалите
Малко по-горе записахме, че в уеб среда потребителите не могат да се докоснат до стоките, могат само да четат и гледат снимки. Видеото разширява тези възможности, като помага за по-добрата презентация. Направата на видео понякога звучи стресиращо, но реално не е толкова сложна. Има много сайтове и онлайн магазини, които презентират стоките и услугите, които предлагат чрез видео клипове. Най-необходимото за направата на видео клипове е желанието. Първо си създайте един канал в YouTube. Спокойно може да използвате тяхната платформа, за да качвате клипове. После много лесно те могат да се поставят в сайта или онлайн магазина. В днешно време имаме избор между най-различни дигитални апарати, камери, че дори и смартфони, които разполагат с доста добри камери, които правят записи с високо качество. Вашите потенциални клиенти ще се повлияят от видео материалите, които създавате.
Организирайте всички видео файлове в папки със съответните наименования. Качете ги в YouTube и после ги поставете на съответните страници в сайта или онлайн магазина. Тази процедура е много лесна, особено с добре изграден администраторски панел.
Заключение
Съдържанието е най-важният компонент във вашия сайт или онлайн магазин. Дори да имате перфектни програмни кодове и убийствен уеб дизайн, те няма да струват пукната стотинка без съдържанието. Вашите потенциални клиенти се интересуват от стоките, които предлагате, от това как са представени, от информация за Вашата компания и всичко съпътстващо работата с Вас. Просто им ги осигурете и то по възможно най-добрия начин.
Споделете в: