Как да начертаете карта за дигиталната стратегия

Ролята на тази карта е да Ви напътства в развитието на Вашия уеб проект през идните месеци. Това е един работен документ, който постоянно преглеждате и ревизирате. Така малко по малко постигате целите си.
Това не е листа с различни желания и хрумвания. Такава листа служи за водене на записки по отношение на различни идеи, които може би ще се дискутират и реализират в бъдеще, влизайки във Вашата карта за развитие.
Другата разлика между листата с желания и картата за развитие е, че листата няма приоритетност. В нея нещата не са подреждани, а по-скоро нахвърляни. Докато в картата всичко е изложено в точен ред, по който предстои реализацията.
За какво Ви е тази карта за дигитална стратегия?
Започвайки да я създавате ще се взрете в бъдещето. Това ще Ви накара да се замислите какви са очакванията от изработения сайт. Ще помислите върху неговото развитие. Направата на сайт не е еднократно явление. Трябва да се грижите за него, да го подобрявате и маркетирате. Картата ще Ви помогне да задържите всичко в релси.
За начало включете най-основното, след време може да дописвате детайли. Изградете си картината пред очите. Задайте приоритет на това, което е най-важно. Може да поставите и крайни срокове, които да преследвате.
Какво да влючите?
Ако нямате опит с уеб сайтове или онлайн магазини, то вероятно не сте съвсем сигурни какво да запишете във Вашата карта за развитие. Проблемът не е толкова в наличието на идеи, а по-скоро в тяхното пресяване, за да останат най-стойностните.
Пресяването на хрумванията може да се направи по следния начин. Задайте си въпроса дали дадената задача помага за постигането на Вашите бизнес цели. Ако не можете да обясните как точно ще се случи това, то задачата отива в листата с желания, които ще се реализират напред във времето. Записвайте си всичко. Може след време бизнес целите Ви да се изменят.
Тествайте идеите си с помощта на един S.W.O.T. анализ. Проверете силните и слабите страни на Вашата идея. Вижте какви възможности отваря, както и какви са заплахите. Ако резултатът е задоволяващ, то вкарвайте идеята в картата за развитие.
След като едно хрумване получи одобрение и се напъха в картата, трябва да му зададете приоритет за изпълнение. Върху преценката влияят следните неща:
  • Ефективност. Ако задачата ще има супер позитивно отражение върху целия бизнес, следва да е с голямо тегло. Изпращате я на челни позиции в картата за развитие.
  • Комплексност. Доста често се случва проекти, които имат страхотно влияние, да са сложни за изпълнение. Понякога в стратегията за развитие се имплементират по-простички неща, защото са по-лесни за реализация.
  • Зависимост. Някои проектни задачи имат предшестващи, които трябва да бъдат завършени. В противен случай не могат да се реализират. Тези фактори, които правят задачата зависима, могат да са вътрешни или външни за Вашия бизнес.
  • Времеви ограничения. Определени задачи получават приоритетност, защото преследват краен срок, в който трябва да се реализират. Тук внимателно трябва да преценявате сроковете. Дали наистина са от кардинално значение или са поставени по-скоро изкуствено?
  • Ресурси. Може да имате предвид невероятен проект, задача, която да направи огромната разлика. Но тук се намесват ресурсите, с които трябва да оперирате. Това не са само финанси и време, но и хора с точните умения и know-how. Понякога великите хрумвания трябва да изчакат, докато се появят правилните хора.
Заключение
Помнете, че картата на дигиталната стратегия е документ, който постоянно еволюира. Докато стартирате уеб проекта си, нещо може да се промени. С ясно начертана карта под ръка ще можете да реализирате успешно бъдещите инициативи.
Споделете в: