Кога на Вашата фирма е необходим дигитален консултант?

Запознайте се с ползите от използването на дигитални консултантски услуги за развитието на Вашия бизнес в ерата на технологиите.

В глобален мащаб, пазарът на консултантски услуги е нараснал до повече от 125 милиарда долара. Всяка година, множество компании наемат консултанти, които да им помогнат с различни видове проекти вариращи от подобряване на работните процеси и въвеждане на информационни технологии до стратегическо планиране и управление на риска. Фирмите предлагащи консултантски услуги включват както такива, които предлагат пълен набор от решения, така и такива, които се специализират в една или няколко конкретни области.

В последните три години, дигиталните консултантски услуги се търсят все по-често. Една от основните причини е скоростното развитие на нови технологии и дълбокото им навлизане в ежедневието. Можете да наемете специализирана фирма, която не само да Ви консултира, но и да разработи конкретни проекти за постигане на реални резултати в дигиталната сфера.

За фирми, искащи да разработят нови идеи и да приложат иновации, въпросът кога да наемат услугите на дигитален консултант е фундаментален. През последните пет години той става и все по-остър, тъй като голяма част от вече установените компании срещат нарастваща конкуренция в лицето на новите фирми прилагащи иновации в дигиталната сфера за да увеличат пазарния си дял. Разгледайте основните опорни точки, които ще Ви помогнат да решите в кои ситуации и за кои проекти е по-добре да наемете дигитален консултант, който да работи с Вашия екип.

При създаване на дигитална стратегия

Стратегическото планиране е фина материя, изискваща дълбоко разбиране на аспирациите на компанията към промяна, на различните културни нюанси и на възможностите за изпълнение. Дали фирмата да се концентрира върху разработката на дигитални продукти или да се насочи към повишаване на продуктивността чрез нови технологии трябва да реши нейното ръководство. Ролята на дигиталния консултант е да окаже техническо подпомагане и да предложи конкретни инструменти за постигането на набелязаните цели. С ефективна дигитална стратегия, бизнесът може да разчита на стабилност и същевременно гъвкавост в една динамична среда.

При изучаването на конкурентни дигитални бизнес модели

Ситуацията в сферата на дигиталните иновации се усложнява непрекъснато. Големите компании инвестират в нови технологии, като в повечето случаи по-малките трябва задължително да ги следват, ако искат да останат в играта. Същевременно, навлизащи фирми се конкурират успешно със съвършено нови онлайн предложения. Един опитен дигитален консултант е достатъчно добре позициониран и свързан с пазара за да представи надежден и подробен доклад относно работата на конкурентите и кои от тях представляват най-голяма заплаха за Вашия бизнес.

При създаване на програма за дигитален маркетинг

Повечето фирми вече са пренасочили част от своя бюджет за маркетинг към онлайн канали включително и социални медии. Въпреки това, за тях е необходимо да останат на гребена на вълната и да направят така, че техният маркетинг микс да е оптимизиран и персонализиран за тяхната целева аудитория. Това е от особена важност за компаниите продаващи стоки и услуги на крайните потребители. Дигиталният консултант ще подпомогне разработването на програмата и избора на най-добрите информационни и технологични платформи за управлението на маркетинговите и рекламни дейности.

При разработка на нов дигитален продукт

За създаването на продукта обикновено е необходима помощта на фирма, която може както да консултира проекта, така и да го изпълни технически. Задължително е включването на дизайнер в екипа. Необходимо е подробно проучване на успешни продукти от такъв тип. Външните експерти в дизайна и разработката трябва имат експертни умения и опит да създадат нещо ново, ефективно и конкурентно, независимо дали е мобилно приложение или уеб софтуер.

При планиране на дигитална трансформация

Такъв тип проекти включват комбинация от набелязване на нови цели и промяна на съществуващи процеси. Обновяването на уеб сайт или онлайн магазин например изисква обективна оценка и силна подкрепа от експерт, който е менажирал подобни големи проекти. Консултант, специализиран в трансформирането на дигиталното присъствие на фирми, би помогнал да се избегнат често срещани грешки и да се поддържа едно ниво на напредък в рамките на голям период от време.

При наемане на изпълнителен директор по дигиталните въпроси

Наемането на такъв ръководител е важна инвестиция. Този тип позиция стана много популярна през последните години, тъй като фирмите изпитват затруднения в опитите си да модернизират и дигитализират своята дейност. На някои компании им е необходим експерт в областта на обслужването и продуктовата иновация. Други имат нужда от експерт в трансформацията на административните процеси. Дигиталният консултант ще помогне за дефинирането на конкретните отговорности свързани с позицията, като вземе предвид секторът в който работи бизнесът, както и неговият размер и ситуацията, в която се намира. Той може да помогне и за избора на подходящ специалист като даде насоки за процеса на пресяване на кандидатите.

При придобиването на фирма конкурент в дигиталната сфера

Придобиването на конкурент или на нов играч на пазара е важна стратегическа стъпка. Дигиталният консултант може да направи детайлно проучване за набелязване на подходяща цел. Със самия процес на придобиване е добре да се заеме екипът на компанията заедно с финансови експерти, които могат да дадат оценка на стойността на една фирма и на рисковите фактори в рамките на една надлежна проверка.

При създаване на лаборатория за дигитални иновации

Все повече фирми имат такива лаборатории за да тестват новите си продукти с помощта реални потребители. Докато консултантът може да помогне с решаването на техническите въпроси, работата в лабораторията трябва да остане в ръцете на служителите на фирмата, които да представят новите продукти и да дават разяснения относно тях, да събират данни и да правят предложения за промени.
Ако сте пред прага на нещо ново и търсите дигитален консултант, който да помогне на Вашия бизнес да достигне определените цели, обърнете се към нас. Направете запитване тук.
Споделете в: