Как негативното може да бъде позитивно?

Време е да обсъдим един интересен момент от уеб дизайна, а именно негативните пространства. Ще Ви убедим, че негативното се превръща в позитивно, когато попадне в ръцете на правилните хора.
Какво е негативно пространство?
За да го обясним ще направим едно кратко въведение, че в уеб дизайна пространствата се делят на позитивни и негативни. Позитивните съдържат елементите на сайта, като текстове, изображения, навигация и т.н. Негативните от своя страна (познати и като бели пространства) са празните разстояния между отделните елементи. Те помагат на потребителя да се движи сред съдържанието и лесно да го поглъща.
Негативните пространства от своя страна могат да се разделят на два типа - микро и макро. Микро пространствата са между малки елементи от дизайна. Пример за това са разстоянията между отделните параграфи, както и пространствата между думи и букви. Макро пространствата са описателен термин за разстояния между големи, съществени елементи като header и footer на сайта (горна и долна част на сайта).
Защо негативните пространства са от значение?
Използването на негативните пространства е от голямо значение за нивото на ползваемост на уеб сайта или онлайн магазина. Потребителите не само трябва да се чувстват комфортно докато четат информацията, която имате, но и да откриват бързо това, от което се нуждаят. Бъркотията и наблъсканите елементи не помагат за изпълнението на тази задача. Интернет потребителите имат нервозен показалец и бързо ще затворят Вашия уеб сайт, ако не е подреден правилно.
При изработка на сайт или изработка на онлайн магазин не се плаща на квадратен метър, за да се скупчват максимален брой обекти на единица пространство. Това е изключително погрешно мислене. Негативните пространства - макро и микро - не са загуба на пари. Те са необходим елемент, който създава добре изглеждаща, професионална среда.
Във всеки фирмен сайт и интернет магазин могат да се поставят множество елементи. Просто трябва да се следи за тяхното адекватно разпределяне. Често използваме една фраза: “Елементите трябва да дишат.”.
Компаниите с опит в уеб разработките са запознати с тези правила. Това е една от причините, ако искате професионален уеб проект, да се обърнете към професионалисти. Глобалната мрежа е пълна със смайващ брой бизнеси, сайтове, магазини. Всички те се борят за клиенти. Вие трябва да имате конкурентно преимущество, което може да получите единствено чрез отлична изработка. Недомислените проекти нямат място на пазара. Те са голяма доза загуба на време и разочарования.
Споделете в: