Основополагащи принципи на успешните стратегии за IoT проекти

Погледнете стратегически към Internet of Things, за да откриете начините за печалба и развитие.

IoT или Internet of Things дава възможност на компаниите да пренапишат правилата в техните индустрии. Тези, които създадат и започнат да използват такава технология в близко бъдеще, могат да очакват огромна възвръщаемост. Според прогнозите на престижната фирма за дигитални проучвания Gartner през 2020 в света ще има почти 20 милиарда IoT устройства и фирмите, предоставящи IoT продукти и услуги, ще генерират приходи от над 300 милиарда долара.

Концепцията на Internet of Things дава възможност да се обединят различни съществуващи технологии - мобилни приложения, сензори, бази данни и самообучаващи се машини, за да трансформират множество сфери - от производството и битовите услуги до здравеопазването и транспорта. Същевременно, IoT тепърва се заражда и създаването на проекти и цялостни фирмени стратегии в тази сфера определено е предизвикателство. Тъй като технологията може да се приложи по много различни начини, не можем да говорим за формула на успеха, а по-скоро за фундаментални принципи. Да ги разгледаме.

Потребителското преживяване е водещо
Основната цел на IoT проектите е да се подобри преживяването на потребителите, което компанията предлага. Трябва да се отговори на въпроса как свързаните устройства ще решат проблемите на клиентите по по-бърз и по-ефективен начин. Лидерите в бизнеса винаги мислят първо за клиента и след това включват и останалите фактори за оценяване на рентабилността на всеки проект. Ако се подобрява цялостното преживяване, свързано с бранда, тогава начинанието може да се счита за печелившо, дори и да не носи бърза печалба.

Еднакво преживяване на всички платформи и във всички канали
Потребителите вече комуникират с бизнеса чрез много различни платформи и устройства (мобилни приложения и уеб сайтовете и смартфони и настолни компютри например) и тази тенденция ще се засилва с навлизането на IoT. Преживяването трябва да е еднакво, независимо от използваната опция. За целта трябва да се постигне непрекъснатост на информацията.

Да вземем пример със свързана прахосмукачка, имайки предвид, че IoT технологията навлиза в домовете все по-смело. При повреда може автоматично да се изпраща сигнал до сервиза, където техникът получава пълна информация за това какво точно не работи. Така той може веднага да се свърже с клиента и да предложи решение.

Непрекъснато подобрение
Свързаните устройства и IoT технологията дават възможност на фирмите да оценят бизнес процесите, които са изградили, по-подробно, така че да приложат иновациите по-ефективно и да вървят към подобрение непрекъснато. Това става благодарение на наличието на по-точни данни и по-ясни сигнали, както вътре от самата фирма, така и от клиентите и други контрагенти като доставчици например. Използвайки ги, мениджърите ще могат да създават по-високо адаптивни тактики и стратегии.

Фокусът е върху анализа на данни
Обемът и точността на данните, които могат да се генерират чрез IoT, са реално невиждани до сега, но генерирането им само по себе си не е достатъчно. За да са максимално полезни, данните трябва да се анализират и приложат към модели и алгоритми. Така се постига едно „математическо“ разбиране на процесите, което позволява по-лесното и надеждно правене на положителни промени. С напредването на технологията, екипите ще отделят повече време на определянето на измерителите за приложимост, полезност и ефективност на даден дигитален продукт, услуга или функционалност, отколкото на дизайна му.

Мащабно мислене и поетапно разширение
Успешното въвеждане на иновации чрез IoT изисква напредничава визия, която може да се прецизира и детайлизира в цялостна стратегия. За осъществяването ѝ обаче е добре да се работи на проектен принцип. Добре е да се започне с по-малки проекти, така че да се минимизира рискът, който е значителен при въвеждането на нова и тепърва развиваща се технология. С трупането на опит може да се премине към по-големи начинания, при които потенциалът за печалба е по-висок.

Продукти, ориентирани към резултатите
Свързаните IoT устройства дават възможност на компаниите не просто да продават продукти, а резултати. При този модел отговорностите, свързани със собствеността, ефективността и поддръжката, се прехвърлят от клиента към фирмата, която предоставя продукта. Това е полезно и за двете страни, като компаниите получават по-задълбочено разбиране за работата на техните творения в реална среда, което помага за по-нататъшното им развитие.

Превръщане на проектите в платформи
При платформения бизнес модел, други фирми могат да се възползват от създаденото от Вашата компания knowhow и да се разраснат. Вие почелите по-голяма конкурентоспособност и ценно стратегическо предимство. Вашите IoT продукти и услуги могат да послужат за платформа на други фирми да предложат своите услуги на клиентите си. Трябва да се отбележи, че този модел става все по-широко използван в технологичната сфера като цяло. Разработчик на мобилни приложения например може да предложи вече създадени от компанията функционалности, които други разработчици да интегрират в своите апликации.

Баланс между монетизацията на данните и защитата им
В дигиталната ера данните са считани за новото „черно злато“ и въпреки че все още няма реални примери за компании, които търгуват успешно с данни, генерирани чрез IoT, това развитие се счита за неизбежно. Обединяването на сензори, облачни услуги, данни, генерирани от трети страни, и API (приложно-програмни интерфейси) буквално ще захрани пазара на IoT данни.

Очаква се продажбата на данни да се превърне във важен източник на печалба. Търговските компании например имат интерес от купуването на транспортна информация, а енергийните от данни за консумацията на енергия в домовете по видове електроуреди. При продажбата на данни компаниите трябва да вземат предвид на първо място защитата на своите клиенти и процеси.

Трансформация на веригата на стойността
Тази верига представлява съвкупност от всички процеси, които се осъществяват за предлагането на даден продукт или услуга на крайния потребител. Чрез иновация в сферата на IoT всяка „брънка“ от тази верига може да се трансформира и да се подобри. След това фирмата, въвела иновацията, може да си партнира с останалите, участващи във веригата, за да изгради цялостно решение. Всичко започва с откриването на процеси от веригата, които добавят ниска или нулева стойност, като лошо клиентско обслужване например.

Можем да вземем пример с фирма, която се занимава с поддръжка на климатични системи, а нейни клиенти са компаниите, които ги изграждат. Тя може да инсталира свързани сензори в тези системи, които да изпращат сигнал при проблем, така че да подобри ефективността си и увеличи приходите си, като същевременно спести на производителите на системите време и усилие.

Отлично разбиране на динамиката на бизнеса
По този начин намирането на възможности за печалба и развитие в IoT сферата е по-лесно и ефективно. Идеята е усилията да се концентрират върху определянето на факторите, които ще генерират и поддържат най-силния импулс за създаване на растеж. Друг основен аспект, който не трябва да се забравя, е оценката на риска.

Успехът в технологичната сфера много често се дължи на колаборация между две или повече фирми. За всеки IoT проект трябва да се намерят най-надеждните партньори. Това е от огромна важност поради очакванията най-големите печалби в тази сфера да се генерират не от продажбата на самите свързани устройства, а от инфраструктурата и инструментите, които технологичните компании ще могат да предоставят на своите клиенти за дизайна, създаването и работата на тези крайните продукти и свързаните с тях услуги.
Ако имате идея за нов технологичен проект, включващ мобилно приложение и/или уеб софтуер, и търсите опитен партньор, свържете се с нашия екип, като направите запитване тук.
Споделете в: