Визуалните подсказки в уеб дизайна - стимулиране на потребителя да предприеме желаното действие

Научете как се насочва вниманието на посетителя в рамките на уеб страницата.

Сред елементите на една уеб страница, визуалните подсказки играят много важна роля за онлайн маркетинга - те насочват вниманието на потребителите към действието, което брандът иска те де предприемат. Има различни похвати, използвани от уеб дизайнерите за постигането на тази цел. Те са базирани на изследвания от психологията и на практическия опит. Тук ще научите защо визуалните подсказки работят, как работят и как трябва да се използват в зависимост от характеристиките на потребителите и ситуацията, в която се намират.

Какво представляват визуалните подсказки?
Най-общо казано, те са сетивни подсказки, обработвани визуално. Те предоставят информация и разбиране как едно изживяване се възприема. Можем да кажем, че те са дигиталният еквивалент на мимиките и жестовете, които хората използват в комуникацията на живо. Така наречените микро-емоции реално са сигнали, които възприемаме на подсъзнателно ниво, независимо дали осъзнаваме, че го правим или не.

В контекста на уеб дизайна и на онлайн маркетинга, визуалните подсказки са елементи, насочващи вниманието на потребителите към желаната част на уеб страницата или директно към конкретен елемент, а много често и подчертаващи отправеното послание. Най-простият пример е стрелка, сочеща към частта от страницата, която не се вижда на екрана. Изкушаващо е да я натиснеш, за да видиш какво следва.

Има два основни вида визуални подсказки:
- Директни - Те са ясни знаци, показващи къде потребителят трябва да отиде, като например стрелки.
- Косвени - Те привличат вниманието и леко насочват потребителя в желаната посока.

Защо са ефективни?
Когато един потребител посети страница от Вашия уеб сайт, той си вади първо впечатление изключително бързо, независимо дали го осъзнава или не. Проучванията показват, че формирането му отнема 50 милисекунди или 0.05 секунди. То зависи от много фактори на визуалния дизайн, като структура, цветове, бели пространства, симетрия и дори шрифт. Всъщност 94% от първото впечатление се базира на визията на уеб сайта. Ако един сайт е приятен за окото, вероятността потребителите да се задържат на него е много по-висока. Визията играе огромна роля и при вземането на решение дали да му се доверят или не.

Задачата на визуалните подсказки е не само да правят добро впечатление, но и да заведат потребителя там, където Вие искате да бъде. Не трябва да забравяме, че хората са „ловци“ на информация и целта им е да стигнат до това, което търсят, възможно най-бързо и лесно. Поради това уеб дизайнерите използват визуални подсказки, за да помогнат за постигането на тази цел, така че всички да спечелят - и потребителите и бранда. Интересно е да се отбележи, че човешкият мозък обработва тези стимули на базата на минали преживявания и/или познание. Например ако видите удебелен текст в рамките на параграфа, Вие знаете, че той съдържа най-главната и ценна информация.

Как се използват
На първо място трябва да се отговори на въпроса къде да се слагат визуалните подсказки. За целта се използват така наречените топлинни карти. Те показват нивото на внимание с цветове - от червен за най-високо внимание до виолетов за най-ниско. Препоръчително е подсказките да се слагат на местата където нивото на внимание спада най-рязко (където един цвят преминава в друг).

Визуалните подсказки са ефективно решение за така нареченото фалшиво дъно. Това е точка или по-скоро линия от страницата, за която потребителят смята, че не може да се скролва по-надолу, въпреки че след това има още съдържание. На нея задължително трябва да има визуална подсказка.

За намирането на точните места за слагането на подсказките може да се използва и алтернативен метод - тестове за проследяване движението на погледа на уеб страницата. Чрез тях се определят точките, където потребителите задържат вниманието си най-дълго. Тъкмо това са точните места за насочващите знаци.

След подбирането на местата за подсказките, уеб дизайнерите трябва да решат какви точно да използват. Да разгледаме главните видове визуални подсказки:
- Стрелки - Тяхното значение е ясно за всички. Най-често се използват, за да отведат потребителите директно до CTA бутона или да ги накарат да разгледат следващата част на уеб страницата. Във втория случай те са не само маркетингов инструмент, но и неделима част от потребителското преживяване, помагайки на посетителите на сайта да достигнат до ценна информация.

- Директно посочване -Тук просто имаме снимка или рисунка на човек, който сочи с пръст към секцията, на която потребителят трябва да обърне внимание. Този вид подсказка не е много изтънчен, но работи добре. Също така с малко креативност може да стане и забавен.

- Триъгълници - Те са по-изчистена форма на стрелките, а също така и по-универсална. Те могат да се използват в менюто на уеб сайта за обозначаване на секцията, на която се намира потребителят. Могат да бъдат и на бутони за връщане в началото на страницата, които се използват най-често при дълго текстово съдържание. Интересно е да отбележим, че те могат да са не само под формата на геометрични фигури, а да са оформени от различни символи и даже от хора на снимка (един седнал и двама изправени зад него). Това дава още по-широко поле за използването на този вид визуална подсказка по ненатрапчив начин.

- Подсказки за хоризонтална навигация - Това най-често са символите „<” и „>”, които „инструктират“ потребителите да се ориентират в слайд шоу, представено на банер в уеб сайта. Те вече са универсално приети.

- Лица и фигури - Когато видим човек, гледащ към нещо на екрана, независимо дали виждаме лицето му в близък план или него в цял ръст, инстинктивно поглеждаме в същата посока. Това е идеална подсказка за насочване на вниманието, защото е интересна и не е очевидна. Трябва да подчертаем, че за целите на онлайн маркетинга могат да се използват не само човешки лица и фигури. Едно голямо симпатично куче например би произвело огромен ефект в онлайн магазин за продукти за домашни любимци, а и не само.

- Ограждане - Това е изключително популярен, полезен и лесен за прилагане вид визуална подсказка. С рамка могат да се ограждат важни бутони, както и полето от форма, което се попълва в момента. Когато има дълъг текст, есенцията на дадена част може да се изнесе отделно в кавички.

Кои визуални подсказки работят най-добре?
Отговорът на този въпрос зависи до голяма степен от уникални за уеб сайта фактори, като стила на бранда и на самия дизайн, спецификите на продаваните продукти и услуги и характеристиките на целевата аудитория. Имайки предвид значителния брой променливи, е препоръчително да се извършат тестове с две или повече алтернативи. Проучванията показват, че стрелките и снимките на хора в близък план обикновено са най-ефективни, но това не значи, че са универсални визуални подсказки.

Най-добри практики при използването на визуални подсказки
Има едно основно правило при използването на тези елементи на уеб дизайна: ако една подсказка на помага на потребителя да извърши желаното действие, значи само го разсейва. Казано по друг начин, съвършенство се постига не когато няма какво да се добави, а когато няма какво да се махне.

При създаването на визуални подсказки и на дизайна на сайта като цяло стратегическите цели трябва да са водещи. Запитайте се какво искат потребителите, както и по какъв начин вземат решения. За повечето потребителски стоки например, вземането на решението за покупка до голяма степен е емоционално. От тук логично следва, че снимка с щастлив човек, използващ продукта и гледащ към бутона за покупка, би дала отличен резултат. Ако таргет аудиторията взема решение на рационална основа, може да се използва снимка, показваща подписване на договор, или дори инфографика, с триъгълник или стрелка, сочеща към бутона с призив за действие.

Заключение
Визуалните подсказки са ключова част от дизайна на един уеб сайт, като с използването им се цели насочването на вниманието на потребителите и мотивирането им да предприемат дадено действие. Когато се спазват основните насоки за прилагането им, уеб дизайнерите имат широко поле за творчество, така че визията им да отговаря на бранда и да допада на таргет аудиторията му. Тестването на алтернативни варианти показва какво работи най-добре за таргетираните потребители.
Ако искате нов уеб сайт, изграден специално, за да работи за успеха на Вашия бизнес, отправете запитване към нашия екип тук.
Споделете в: