3 начина да повишите лоялността на клиентите

Новите клиенти са животоспасяващата кръв във вените на бизнеса. Или пък не са? В последно време се говори, че изграждането на лоялна база от клиенти е много по-ценно в сравнение с лакомото придобиване на нови. Именно поради тази причина в бизнеса навлязоха системи за управление на отношенията с клиенти (CRM).
В днешната дигитална и социална епоха, превръщането на обикновени клиенти в лоялни е по-ценно от всякога. Лоялните клиенти са тези, които споделят истории във Facebook и са посланици на маркетинга от уста на уста.
Тъй като клиентската лоялност е от критично значение за направата на продажба, замислете се какво правите Вие по въпроса, за да я култивирате. Кога за последно сте инвестирали пари и ресурси, за да накарате клиентите да се чувстват оценени?
В тази статия ще Ви дадем няколко съвета за изграждане на лоялност в клиентите:
1. Подобряване на благодарствената страница
Повечето сайтове имат благодарствена страница и имейл, които потвърждават на потребителя за направената покупка. Ако и Вашата благодарствена страница е подобна, то има място за подобрения. Най-малкото е, че клиентите са виждали подобно нещо стотици пъти и с нищо няма да ги впечатли. Помислете за добавянето на допълнителна, полезна информация, за промоционален код, за допълнително предлагане на продукт или услуга. Бъдете креативни и изобретателни, извлечете максимума от присъствието на клиента във Вашия интернет сайт или онлайн магазин.
2. Оптимизиране на каналите за обратна връзка
Обратната връзка може да се събира под много форми и начини. На теория всички са съгласни колко важна е тя, но на практика се забелязва, че се нехае за мнението и действията на клиента. Това е много жалко, защото може да се извлече много полезна информация, която да се използва в подобряването на сайта, бизнеса и продажбите. Показвайки, че се интересувате от мнението на клиента и че сте загрижени за него, ще си спечелите лоялност. Ще започнете да губите много по-малко клиенти и да градите истинско доверие. Всичко това може да се направи чрез различни форми в уеб сайта или онлайн магазина, както и чрез Facebook приложения, които да използвате за обратна връзка.
3. Допълнителни статистики
Google Analytics е един чудесен инструмент за събиране на статистически данни, но може да преминете отвъд него. Може да се изработи система за статистики, която да събира специфична информация, която Вие да анализирате. Може да се измерват скролиранията във Вашия сайт или онлайн магазин, цялостното движение и интеракция на потребителя и много други. Набавената информация ще послужи за отстраняването на проблеми и подобряването на интернет страниците.
Заключение
Грижата за лоялността на клиентите не бива да остава само на летящи думи. Всеки сайт и онлайн магазин трябва да предприеме мерки. В днешния конкурентен дигитален свят трябва да се подхожда с много внимание и професионализъм. Покажете на клиентите, че ги цените и те ще Ви се отплатят подобаващо.
Споделете в: