По стъпките на успешния уеб сайт

За да се превърне един уеб сайт от идея в лесни за използване картинки на монитора, се изминава един дълъг път, който ще разгледаме в следващите редове. Тази статия ще Ви бъде от голяма полза, ако за първи път се сблъсквате с уеб сайтове и смятате да направите поръчка на такъв. След прочит на материала ще сте запознати със стъпките, които трябва да изминете, ще имате отговори на множество въпроси, ще можете да планирате много по-успешно.
Зараждане на идеята
Една идея за сайт може да възникне по най-различни начини. Може да ни осени докато вървим по улицата, клечим в тоалетната или разглеждаме чуждестранен проект, който смятаме, че можем да подобрим. Тъй като хрумванията са витаещи в облаците мечти е добре да се запишат и подредят. Само по този начин ще имате материал за по-нататъшна работа. Ще трябва да пресеете множеството идеи и да изкристализирате една по-ясна.
Проучване
Проучването цели проверка за адекватността на идеята. Търсят се налични подобни решения, събират се мнения, леят се приказки. Идеята се видоизменя, адаптира се към реалната ситуация. Задължително ще чуете множество негативни изказвания, които имат за задача да Ви откажат от инициативата. Проучването е чиста проба опипване на почвата и проверка дали една идея би пуснала дълбоки корени.
Изграждане на стратегия
Стигаме до съдбоносната част от битието на всеки уеб сайт. За да се транформира от идея в успешен проект, то ще трябва да се начертае добра стратегия. В нея се включват следните елементи:
 • позициониране;
 • трендове;
 • цели;
 • план за развитие;
 • бюджетиране;
 • поставяне на срокове;
 • сценарии {песимистичен, оптимистичен и реалистичен};
Позиционирането е много важно. Това е начинът, по който ще се изградите в очите на хората. Помислете за създаването на нещо интересно, което да се диференцира от конкуренцията. Тук роля играят креативността и особеностите на пазара.
Проверката на трендовете е важна, за да имате по-ясна представа какво би се случило с Вашата идея в бъдеще. Чрез анализиране на тенденциите ще се информирате по отношение на разрастващи се ниши и възможности, които може да уловите.
Целите са задължителен елемент. Поставете ясно измерими цели пред уеб сайта. Това са неща като: определен брой трафик (хора, които да минат през сайта) или паричен поток от реклама, от продажба на стоки, услуги, брой абонати за имейл бюлетин. Опциите са много, всичко зависи от концепцията, която искате да реализирате.
Изградете си и план, който да описва развитието на уеб сайта. В самото начало за изработения сайт няма знае абсолютно никой. Също така може да стартирате с по-малко на брой функционалности, за да тествате пазара, а после да включите допълнителни.
Много често бюджетирането е препъни-камък. Трябва да имате реалистични очаквания за парите, които ще инвестирате. Помнете, че това е бизнес. Съответно ще изисква финансови ресурси като за такъв. Вземете предвид, че ще имате разходи за подготовка на уеб проекта, за неговата разработка, за неговата поддръжка, популяризация, адаптация към пазара. Добра компания за уеб разработки може да Ви обясни в детайли всички разходи, които ще имате.
Сроковете са много важни, за да не изпуснете момента. Понякога е достатъчно да уцелите точния момент, за да успеете със сайта. Сроковете за изработка на сайт варират в много големи граници. Като се започне от 15 дни и се стигне до месеци. Това зависи от сложността на уеб сайта, всички негови функционалности, административно управление, външни софтуерни системи и компетенциите на екипа, който го разработва. За да върви всичко по график е много важно да имате ясна идея. Ако постоянно се появяват нови и нови хрумвания, то срокът клони към плюс безкрайност. Този проблем се елиминира посредством добро планиране и разписване на проекта.
Разиграването на сценарии ще Ви помогне да се подготвите за различен развой на събитията. Може да играете с бюджети, срокове, маркетингови стратегии, функционалности на сайта и прочие.
Разработка
Изработката на уеб сайт е стъпков процес, който е наситен с много детайли, преломни моменти, казуси и решения. Направата на уеб сайт не се случва за едно денонощие, а преминава през следното:
 • разписване;
 • прототипи;
 • програмиране;
 • дизайн;
 • сглобяване;
 • тестове;
 • адаптация;
 • конфигуриране на домейн и хостинг;
 • старт;
Разписването на уеб сайта поставя идеята Ви в адекватен за работа вид. На този етап се формира информационната архитектура. Дискутира се съдържанието на уеб сайта - какво ще бъде то, от къде ще се вземе, как ще се въведе, как ще се управлява. На това равнище ще се запознаете с това до колко идеята Ви подлежи на реализация, има ли слаби страни, какво може да се обърка, какъв е обемът на работата. След детайлното разписване на уеб сайта ще имате точна представа колко ще струва той и за колко време ще се изгради. Разписването на уеб сайта се извършва от уеб компанията, която ще го изработва.
Прототипите са тясно свързани с разписания проект. Това са черно-бели скици, които визуализират текстовите описания. По този начин се формира подредбата на елементите в уеб сайта - навигационни менюта, функционалности, бутони, подложки, заглавия, текстови карета, видео материали, снимки и прочие. След създаването на прототипните скици ще придобиете ясна представа за уеб сайта и неговата архитектура.
Програмирането е продължение на разписания и проектиран чрез прототип модел уеб сайт. По време на процеса се създава потребителската част, която виждат посетителите на сайта, както и администрацията, която използвате Вие, в качеството на администратор на сайта.
Дизайн визията се оповава на черно-белите скици от прототипния модел. При направата на уеб дизайна се създават всички графични елементи, като всичко се мери пиксел по пиксел, за да стане съвършено. Уеб дизайнът може да е съобразен с изградена вече цялостна корпоративна визия или да ползва мотиви от фирмено лого.
Готовият уеб дизайн се нарязва по специален начин и се сглобява с програмния код на уеб сайта. Това се извършва за всички страници и подстраници, които вижда крайният потребител. Всички графични елементи се проверяват много щателно, за да няма изкривявания или отклонения от цветовите стойности.
Тестовият период е задължителен за всеки уеб сайт. При него сглобеният сайт се подлага на детайлни изпитания. Те включват тестове на всички функционалности, които ще ползват посетителите на сайта, както и на действията, които ще извършва администраторът. Всеки изработен сайт се проверява на водещите браузъри - Chrome, Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer. Това е важен момент от тестовия етап, защото браузърите имат своите особености и сайтът трябва да се адаптира към тях.
Процесът на изработка протича в работна среда на компанията, която го създава. След като премине всички тестове, се трансферира на подходящ уеб хостинг, насочва се домейн името към въпросния хостинг.
След оправянето на транфера, хостинга и домейна, сайтът се стартира официално в уеб пространството. От този момент той е достъпен за всички потребители на интернет.
Оценка
Ключов момент е поставянето на система за статистическо измерване на посещенията. Тя ще Ви помогне да следите трафика, който минава през сайта. Допълнително софтуер като Google Analytics ще Ви даде детайлна информация за демография, браузъри, видове устройства, които достъпват сайта, върнали се потребители, време за престой на сайта и много други. Това са важни данни, които помагат за оценяване представянето на уеб сайта. Ще имате информация за неговото бързодействие, кои страници са най-посещавани, кои най-малко използвани, от кои страници хората бягат веднага (следователно трябва да се променят като съдръжание, структура и дизайн). С това оръжие под ръка ще имате възможност да направите изводи за адекватността на изработения сайт и идеята Ви като цяло.
Освен набирането на аналитични данни посредством софтуерна система, е силно препоръчително да имате обратна връзка от посетителите на сайта. Просто говорете с тях, пишете си, разпитвайте ги. Проверете дали изпитват някакви трудности. Разберете какво искат от сайта, кое им харесва, кое не. Тази комуникация е безценна и е основата за предприемането на по-нататъшни действия.
Менажиране
Уеб сайтът е жив бизнес, който се нуждае от менажиране. Това, че е в интернет не означава, че всичко е автоматизирано и се актуализира от самосебе си. Всички качени материали ще трябва да се обновяват. Това ще се случва чрез администраторския панел, който сайтът трябва да притежава.
На дневен ред идват и маркетинговите бюджети. Ще трябва да се захванете здраво с популяризирането на уеб сайта, за да може той да изпълни функциите си, както и да постигне целите си. За изработения сайт ще знаете само Вие и компанията, която го е създала. Погрижете се мълвата за него да стигне до аудиторията, която желаете да превърнете в клиенти.
Всички действия по промотирането и налагането на уеб сайта трябва да се измерват и анализират. По този начин ще успеете да измервате какво влагате в маркетинг и какво изкарвате като пари от тези инвестиции. Така ще успеете да прецизирате действията си и да повишите нивото на успеваемост.
Следва един постоянен цикъл на подобрения и измерване, който цели оптимизиране на инвестициите и максимизиране на печалбите.
Заключение
Професионалната изработка на уеб сайт е комплексен процес, който изисква добра подготовка и много ноу-хау. Част от подготовката е задача на клиента, а останалата на фирмата за уеб разработки. При направата на сайтове винаги се цели изграждането на дългосрочни отношения с клиента, за да се постигнат максимално високи резултати. Самият процес на продажба на уеб сайта е продължителен, както и самата изработка, а също така и популяризация. Това налага създаването на дълголетни работни отношения.

Ако искате уеб сайт, който да печели пари, изпратете ни запитване тук.


Споделете в: