За буквите: типографията в дизайна на мобилно приложение

Разберете как типографията допринася за комуникацията и подобрява потребителското преживяване в рамките на мобилната апликация.

Комуникацията има главна роля в дизайна на мобилно приложение. Чрез нея потребителите могат да го използват ефективно и да му се наслаждават. Целта на текста, като един от главните инструменти за комуникация, е да установи връзка между приложението и потребителите, така че те да постигнат целите си. Неговата ефективност зависи не само от съдържанието, но и от типографията - стила и визията на шрифта.

Как се прави типография за мобилно приложение? Няма стриктна процедура със стъпки в определен ред, която да се приложи. Нещо повече, много често мненията на дизайнерите се сблъскват. Въпреки това има няколко основни насоки при избора на шрифта и оформлението на текста, при чието спазване резултатът е възможно най-добър. Да ги разгледаме.

Размер на шрифта и дължина на реда
Размерът на шрифта и оформлението на текста имат огромно влияние върху потребителското преживяване, което включва четене на написаното на екрана. Малкият и сбит текст се чете трудно и може да откаже потребителя от това да се запознае със съдържанието. Така той може да пропусне съществена информация. Проблемът е още по-сериозен, като се вземе предвид малкият размер на екрана на смартфоните. Поради това две от най-важните предпоставки за добра топография са правилният размер на буквите и останалите символи и дължината на редовете.

Размерът на шрифта трябва да е достатъчно голям, за да може да се чете лесно. Що се отнася до броя символи на ред, най-добре е той да не надхвърля 30-40 на екрана на смартфон. Удобството на потребителите е водещо, като трябва да се вземат предвид техните демографски характеристики като възраст например, както и средата, в която ще използват мобилното приложение. Ако таргет аудиторията се състои предимно от деца или пък потребителите ще използват апликацията предимно когато се забавляват с приятели, може да се помисли за още по-голям шрифт и съответно още по-малък брой символи на ред.

Разстояние
Когато става въпрос за малки екрани, празното пространство е от особена важност. Когато разстоянието между редовете и между текста и линиите на екрана е по-голямо, четенето става по-лесно. Обикновено то е между 10 и 20%. Добре е и разстоянието между параграфите да е по-голямо, за да могат лесно да се разпознават и за да може потребителите да нямат чувство за претовареност с информация.

Цвят
Цветът и контрастът помагат за по-лесното четене на текста, независимо от количеството светлина на мястото, където се намира потребителят на мобилното приложение. Има две различни виждания за това как трябва да се подберат цветът и контрастът. Първото е, че по-големият контраст улеснява четенето. На този принцип се основава и класическото решение - черен шрифт на бял фон. Противоположното виждане е, че прекаленият контраст всъщност натоварва зрението, като уморява очите, особено когато човек чете текст по-дълго време. Поради това често сивият шрифт се предпочита.

Определянето на нивото на контраст е сложна задача, най-вече поради различията в екраните на многото видове смартфони и таблети, както и в средата на използването им - от слънчев ден до слабо осветена улица през нощта. Решението е придържането към стандартите за достъпност на съдържанието, чието предназначение е да помогнат на всички потребители, включително и тези, които имат проблеми със зрението, да прочетат текста на мобилното приложение. Според тях контрастът между цвета на текста и фона, на който е разположен, трябва да е между 1 и 21 в зависимост от интензитета на излъчваната светлина от екрана.

Следните контрастни съотношения са препоръчителни за основния текст и този, прилежащ към изображения:
- Текстът с малки букви трябва да има контрастно съотношение 4.5:1 с фона, на който се намира.
- Големият шрифт (над 14 pt, когато е удебелен, и над 18 pt, когато е стандартен) трябва да има контрастно съотношение с фона в размер на 3:1.


След като цветът на шрифта е определен, така че да са спазени контрастните съотношения с фона, е време за тестване с реални потребители. Колкото повече различни смартфони и таблети се използват, толкова по-добре. Разнообразието в средата на тестване също е водещо. В зависимост от резултатите от тестовете могат да се направят промени по цветовете и контраста съответно.

Гъвкавост
При мобилни приложения с предимно писмено съдържание, което в повечето случаи е дълго, може да се даде опция на потребителите да увеличат и намаляват размера на текста, който четат. В такива случаи трябва да се съблюдава няколко основни правила, които практически предпазват хората от това да направят грешния избор. Най-малкият възможен размер на шрифта не бива да е под 11 pt. Също така теглото трябва да е или стандартно или средно. Това е така, защото леките и съответно тежките (удебелените) шрифтове правят текста труден за четене, когато размерът на буквите е малък. При промяната на шрифта не бива да се получава сбиване и съответно застъпване на текста.

Стил на шрифта
Изборът е огромен, а и всеки ден се измислят нови и нови шрифтове. За начало трябва да се определи колко на брой шрифта да се използват в дизайна на мобилното приложение. Препоръчително е той да се ограничи до един или два. Така се избягва фрагментирането на апликацията и на съдържанието в частност, което само може да обърка потребителите и да създаде напрежение и натоварване. Този „ограничен“ избор не значи обаче, че типографията ще е скучна. Има много творчески начини да се постигнат естетика и уникалност.

На първо място стилът на шрифта трябва да отговаря на цялостния стил на дизайна на мобилното приложение и съответно на тона и настроението, които той задава. Ако например основните елементи на дизайна са големи и ярки изображения, шрифтът трябва да е по-опростен и по-лек, за да могат те да изпъкнат още повече, като същевременно потребителите получат важната информация.

При избора на шрифт се прилагат и „технически“ критерии - символите трябва да са ясно различими и да се четат лесно. По-практичните шрифтове реално работят по-добре от декоративните, защото спомагат за комуникацията в рамките на мобилното приложение, а тя е основен приоритет. В този ред на мисли няма нищо лошо в избора на конвенционален стил, който е често използван, тъй като може да му се придаде уникалност чрез размера, теглото и цвета.

При съчетаването на шрифтове целта е да се постигне визуална йерархия, както и да се направи четенето на текста по-удобно. Може да се избере един шрифт за заглавията и друг за текста. Стиловете им трябва да контрастират, но не прекалено. Идеята е да се насочва вниманието на потребителите на правилните места, като се запази целостта на съдържанието.

Заключение
Някои експерти смятат, че типографията е 95% от дизайна на мобилно приложение. Докато това изявление може да се приема за малко крайно, не може да се отрече важността на този компонент. Оптимизацията на типографията значи оптимизиране на достъпността и полезността на апликацията, както и на баланса на графичната композиция, а от там и на потребителския интерфейс и преживяването. Това е така защото към момента текстът си остава главен начин за комуникация с потребителите.

Представените тук насоки са основополагащи, но главното при типографията, а и при дизайна на мобилното приложение като цяло, е те да се използват като основа за генерирането на уникални идеи. При вземането на решения потребителят винаги е водещ. Размерът, теглото, цветът и стилът на шрифта трябва да отговарят на целите на потребителите и на техните характеристики. Така крайният резултат е възможно най-добър.
Ако искате да имате мобилно приложение с атрактивен дизайн и безупречно работещи функционалности, което генерира приходи за Вашия бизнес, обърнете се към нас чрез онлайн запитване тук.
Споделете в: