Деликатният баланс при уеб проектите

Няколко неща, които научихме през годините

В Whiz разработваме уеб проекти от 7 години. През този период на усилена работа сме се сблъсквали с интересни и предизвикателни казуси, видяли сме доста. В обобщен вид можем да напишем, че софтуерните разработки не са лека задача. В следващите редове искаме да споделим част от нашите наблюдения и опит, които сме натрупали.
1. Всичко опира до хората.
Това е първият и най-важен урок. Уеб сайтовете, онлайн магазините, уеб проектите като цяло, се създават от хора за хора. Без значение колко компютри са въвлечени в процеса, всичко опира до хората. Тук визираме екипа на клиента, който прави поръчката, екипа на уеб разработчика и крайните потребители, които ще са консуматорите на проекта. Връзката между тези три звена трябва да е адекватна, хармонична. Само така може да се роди успехът.
Съюзът между компанията разработчик и клиента обуславя крайния резултат. Фактори като мотивация, заинтересованост, маниери, компетенции, опит са от огромно значение. Колкото и добре подредени работни процеси да има един уеб разработчик, няма да може да компенсира хаотичните действия на клиента. Това важи и в обратната посока.
Крайният потребител също е от критично значение. Този консуматор има собствени цели, искания и проблеми, които трябва да бъдат задоволени. Всеки уеб проект се изгражда за дадена целева аудитория. Уеб сайтовете и онлайн магазините не се създават, за да им се радват уеб разработчик и клиент. Задача на бизнеса, който поръчва изработката на уеб проект, е да изготви акуратен потребителски профил, който да осигури необходимата информация.
2. Демонстрацията е по-важна от приказките.
Жаргон, термини, жаргон, термини, обяснения и купища имейли. Тази схема не работи. Простичките неща работят, защото биват разбрани. От Whiz знаем, че не всички хора плуват в собствени води по отношение на интернет, софтуер, компютри, смартфони, апликейшъни и т.н.
Убедили сме се, че една демонстрация е по-добра от стотици приказки. Хората не винаги могат да си представят това, което им обясняваш, но когато го видят, то всичко се променя. Демонстрацията премахва бариерата между хората и комуникацията потича свободно. Демонстрацията е в пъти по-ценна от обясненията и обещанията.
3. Фокус върху бъдещето, а не върху миналото.
Анализирането на данни за отминали периоди определено помага, но никога не трябва да се губи от поглед бъдещето. Новият електронен магазин или уеб сайт ще функционират в един предстоящ момент от абстрактното понятие време. Съответно, когато се планира инвестиция в подобно начинание, трябва да се вземат предвид различните трендове. Трябва да се планира и предвиди какво ще се случи в следващия момент. Най-елементарният пример, който можем да посочим са мобилните устройства и как те промениха и продължават да променят пейзажа. Вече почти всеки човек носи в джоба си смартфон и чрез него отваря сайтове и онлайн магазини. Това налага по-различен начин на мислене и отношение към уеб разработките.
4. Цената на грешките.
Грешките са една деликатна тема, защото обикновено хората отказват да ги признаят, засягат се и влизат в отбранителен режим. Въпреки това смятаме да напишем няколко реда за тях. Думата грешка може да се разглежда от много аспекти и може да възникне поради много причини. Най-често срещаните грешки са от прибързване.
В Whiz винаги сме проповядвали, че всичко трябва да се планира, разпише и обсъди добре преди да се стигне до същинската разработка. Допускането на грешки в изграждането на сложен механизъм поражда сериозни трусове. Подобни сътресения са отклоненията от бюджетите и времевите рамки.
Заключение
Стигнахме до финала, където завършваме с препоръка. Започнете бъдещото начинание по изграждането на онлайн магазин или уеб сайт с хора, които знаят какво вършат. Това ще Ви спести много нерви, време и пари. Екипът ни е на разположение за Вашите въпроси.
Споделете в: