Как да процедираме с дигиталната стратегия?

Преди да започнете да работите по подобряване на дигиталното присъствие на фирмата, ще се нуждаете от критерии за измерване на успеха или провала. Така ще прецените коя работа си заслужава инвестиционните вложения. Необходими са Ви измерими бизнес цели.
За да се случи една промяна, трябва да се започне със задаването на въпроси. Как преценявате дали сайтът Ви се представя адекватно? Как решавате какво да направите като следваща крачка? По какъв начин определяте следващати си инвестиция в уеб?
Тези няколко въпроса не са лесни за отговаряне. Това е така, защото често не се задават и съответно не е мислено върху тях. Много от нещата се правят в движение, нещо се решава в последния момент или се предприемат действия без особено добра логическа обусловка.
Едно от най-важните неща за създаването на солидна дигитална стратегия е формирането на ясни критерии, по които да се съди.
Едно от първите неща преди имплементирането на различни идеи, е залагането на посока.
Посоката
Ако се впуснете в уеб океана без ясна посока, лесно ще се изгубите. Преди да предприемете първата стъпка, знайте накъде отивате.
В повечето случай дигиталните стратегии са отражение на бизнес целите, които има всяка фирма. Да имате сайт или онлайн магазин, защото всички имат, не е много адекватна стратегия.
Създаването на пътна карта, по която да се движи сайтът понякога не е лесно. Особено за по-големите организации. При тях много хора се включват в проекта и всеки един има собствено виждане за това, което трябва да се случи.
Ситото
Пресяването на предложения може да се случи чрез използването на SWOT анализ. Нещата, които попадат в силните страни остават като идеи, а онези, които са към графата със слабите страни - отпадат.
Идеята е така да се формират нещата, че да бъдат реалистични за изпълнение, а после и за поддържане. И друг път сме писали, че не е добра идея да се върви в посока огромна архитектура при положение, че е невъзможно да се поддържа.
Списъкът
След като по някакъв обоснован начин е формирана листа с цели, идеи, предложения, можем да се придвижим напред и да ги възприемем като релевантни за ситуацията. Това е много полезно особено за цели, които си противоречат една на друга.
Важен момент е и приоритизирането на целите на уеб сайта. Различните участници в проектирането на уеб сайта или онлайн магазина ще имат различни виждания.
Също така трябва да внимавате целите да не станат безумно много. Ако се случи това, то рискувате да загубите фокус.
Проследяването
След като сме поставили някакви конкретни цели, трябва да имаме начин да ги следим и измерваме. Само така ще узнаем дали сме си свършили работата на предишния етап.
Обикновено нещата опират до брой посещения в сайта или онлайн магазина, изпратени запитвания, телефонирания, онлайн поръчки. Всички тези неща могат да бъдат измерени и систематизирани по един или друг начин.
На дневен ред идва и това как горните неща рефлектират върху финансовите резултати. Тоест Вие може да генерирате много посещения, запитвания и прочие, но това да не се превръща в продажби. Значи освен количеството трябва да се проследи и качеството.
В такъв случай Вие трябва да успявате да проследите едно потребителско действие от начало до край. През целия му жизнен цикъл. Тук нещата стават малко по-сложни. Трябва да отчитате и архивирате всичко.
Има и по-трудни неща за отчитане като репутацията. Ако искате да измерите как се представяте, то може да използвате различни похвати за направа на проучвания.
Изводът
В заключение ще кажем, че е по-добре да измервате нещо отколкото нищо. Има най-различни методи за проследяване и измерване на резултатите, понякога е необходимо да се прояви малка доза креативност. След като уточните как ще измервате Вашия прогрес, то вече сте готови за действия.
Споделете в: