Успешният уеб дизайн

3 базови принципа на успешния уеб сайт дизайн

В днешната статия ще разлгедаме три базови принципа на успешния уеб дизайн.

Разбиране на целите
Зад всеки уеб сайт има определена цел, която той трябва да постигне успешно. Разбирането на нещата, които иска да постигне един клиент с уеб сайта си, е от ключово значение. Успешните уеб проекти се раждат от добре асимилирани концепции. Трябва и уеб разработчикът, и клиентът да са на една и съща вълна. Създаването на един успешен сайт е като танго. Всичко трябва да е в синхрон между партньорите. Това означава, че не трябва да се пести информация. Добрата комуникация е фундаментална, за да се устремят страните в една посока.
Не бива нещата да са сложни
За да се запази една концепция проста е необходимо да се вложат много усилия. Проста не е равно на простовата. Сложността обикновено води до объркване в крайния потребител, а това от своя страна увеличава възможността той да избяга от уеб сайта. Когато един човек влезе в сайта, той трябва да разбере мигновено дизайна и цялостната концепция. Сърфиращите не влагат много усилия в това да разгадават ребуси. Трябва по интелигентен начин посетителят да се насочва към конкретни действия, които да извършва в сайта.
Навигация като песен
Навигацията в уеб сайта е ключов момент. Именно тя се използва от потребителя при сърфирането му в сайта. Съответно, при нея, не могат да се допускат грешки. Как се създава адекватна навигация, която да се ползва от крайния потребител с лекота? Отговорът е, че трябва да се поставиш на мястото на хората, които ще използват сайта, да мислиш като тях. Навигацията трябва да е ясно позиционирана и наименована. Така потребителите ще знаят какво да очакват когато кликнат на даден бутон. Можем директно да заявим, че не трябва да караме потребителите да мислят. Колкото по-интуитивно, толкова по-добре.
Заключение
Това са три, от многото принципи, съпътстващи успешния уеб дизайн. При положение, че се спазват - възможността за успех нараства неимоверно. Много важно в един уеб проект е неговото усъвършенстване. Постоянно трябва да се търсят варианти, които да го направят по-добър, по-продаващ, по-желан.
Споделете в: