Преди направата на сайта

Направата на уеб сайт е нещо повече от обаждане по телефона, стискане на ръцете и след няколко дни чудото е готово. Преди това трябва да има задание, по което да се водят и двете страни. Заданието помага за високата продуктивност. Липсата на задание е до голяма степен лутане в тъмното.

В следващите редове ще зададем няколко въпроса, върху които може да помислите като изготвяте Вашето задание за изработка на уеб сайт.
Бихте ли ни казали малко повече за Вашата компания?
Никой не познава бизнеса Ви по-добре от Вас самите. За да запознаете уеб разработчика, към когото се обръщате, е необходимо да разкажете за Вас. Споделете от колко време сте в бизнеса, кои са преките Ви конкуренти. Имате ли вече изграден и разпознаваем бранд или тепърва започвате да налагате такъв.
Какво целите с изработката на уеб сайта?
Тук трябва да помислите за какво точно ще използват сайта. Какви цели сте поставили пред него, какво искате да правят потребителите, когато го посещават. Всеки уеб сайт се изгражда според целите, които трябва да постигне. Вие трябва да сте наясно с тези цели.
Коя е целевата Ви аудитория?
Един прекрасен въпрос, на който трябва да отговорите с дума различна от “всички”. Наложително е да познавате таргета си. Колкото по-детайлна информация имате за хората, към които ще адресирате сайта, толкова по-добре.
Какъв бюджет имате?
По наши наблюдения това е най-любимият въпрос на клиентите. Той е много важен, дори бихме го определили като фундаментален. Бюджетът е определящ за много неща. С поставянето на ценова рамка може да се работи много по-бързо на ниво преговори. В противен случай започва игра на сляпа баба и стреляне на посоки. А от това никой не печели.
Какво Ви харесва?
Препоръчително е да подготвите няколко примера, с които нагледно да покажете какво харесвате. Така много бързо ще преминете на една вълна с уеб разработчика. Пояснете кое в примерите Ви харесва, посочете и кое не одобрявате.
Готови ли сте да работим заедно?
Тук въпросът опира до това дали наистина сте готови за поръчка на уеб сайт. Не говорим за ценовата готовност, а по-скоро за човешкия фактор. Дали има човек от екипа Ви, който да води цялата кореспонденция. Трябва да има отговорно лице, което да работи в екип с уеб разработчика. По време на разработката на всеки уеб сайт има срещи, телефонни обаждания, имейли, Skype конференции. Важен момент е и подготовката на съдържанието, което ще се помещава в сайта. Крайният срок на проекта зависи и от Вас.
Заключение
Вече имате храна за размисъл. Отделете време и направете задание за изработка на уеб сайт. Така ще работите много по-професионално и продуктивно. Ще имате основа, върху която да обсъждате и мислите кое е най-доброто решение за Вашия случай. Така се раждат усшените сайтове.
Споделете в: