Основни стъпки в изработката на мобилни приложения с виртуална реалност

Научете как се създава потребителски интерфейс за апликации с виртуална реалност.

Технологии за създаване на виртуална реалност се използват още от края на 20-ти век, но едва в последно време този феномен набира скорост и става все по-масов. В последните години наблюдаваме бум на устройствата и мобилните приложения, използващи такива технологии. Потребителското преживяване в рамките на виртуалната реалност може да е както вълнуващо, така и полезно.

Потенциалът на така-наречените VR технологии (virtual reality технологии) е огромен. Към момента те се използват основно за забавление, но могат да имат и множество практически приложения. В сферата на бизнеса, виртуалната колаборация между специалистите в един екип може да стане още по-ефективна. Продуктовото развитие и тестването, както и анализът на бизнес данни, могат да бъдат улеснени от интерактивни виртуални модели. Клиентите също ще имат възможност да изпитат един продукт като автомобил или да разгледат дадено място като хотел докато си седят у дома благодарение на тези технологии. Виртуалната реалност може да се използва за практическото обучение на студенти в редица специалности, от инженерство до медицина, като разходите биха се намалили значително.

Изработката на мобилно приложение с виртуална реалност вече е все по-реалистичен вариант. Тук ще разгледаме основните принципи и етапи при създаването на мобилно приложение с интерфейс за виртуална реалност. Важно е да отбележим, че това изисква солидно knowhow и иновативни софтуерни инструменти.

Видове приложения с виртуална реалност
От гледна точка на разработчиците на мобилни приложения, апликациите с виртуална реалност имат два типа компоненти: среда и интерфейс. Средата е „светът“, в който влизате, когато си сложите специалните очила за виртуална реалност. Това може да е измислена планета или изгледът към скоростно влакче, с което ще се спуснете след миг. Интерфейсът представлява наборът от елементи, с които потребителят си взаимодейства с цел навигация в създадената среда и контрол върху преживяването. Всички така наречени VR приложения могат да се разположат в квадрантите, определени от две оси, съответстващи на двата елемента, като се отчита нивото им сложност.

Използвайки тези два компонента като основа, можем да разграничим два типа мобилни апликации с виртуална реалност. Първите са така наречените симулатори, които предлагат различни преживявания, като спускането със скоростно влакче, което вече споменахме. Те имат напълно оформена среда, но практически никакъв интерфейс. Вие просто се наслаждавате на преживяването. На обратната страна са приложенията, които имат развит интерфейс, но много ограничена или почти никаква среда. Като пример можем да дадем началните екрани на апликациите за работа с VR очила, които по правило имат подробно меню с визуални елементи.

За изграждането на виртуална среда, като например замък или пейзаж, са необходими майсторски умения за боравенето с инструменти за 3D моделиране. От друга страна, за изработката на интерфейс за виртуална реалност, разработчиците на мобилни апликации могат да използват вече съществуващите си умения. Това е добра основа за партньорства в дигиталната сфера. В следващата секция ще разгледаме стъпките на изграждане на интерфейс за VR приложения.

Процесът на създаване на потребителски интерфейс за виртуална реалност
VR апликациите са все още новост и няма строго дефиниран процес на изработка. За това всеки разработчик може да създаде свой. Изграждането на такъв процес се улеснява от факта, че приложенията, използващи виртуална реалност, имат много общи черти с традиционните. Тези, които са базирани на интерфейс, имат същата динамика: потребителите осъществяват взаимодействие с интерфейса, което им помага да се движат между екраните. Това е опростено представяне, но илюстрира направения извод.

След всичко казано до тук, можем да разгледаме традиционния процес за изработка на мобилно приложение, за да видим как той се отнася при създаването на VR дизайн след това. Етапите включват:
1. Създаване на прототип - На този етап се дефинират взаимодействията на потребителите с интерфейса и оформлението на елементите на екраните.
2. Визуален дизайн - Тук се прилагат визуалните елементи на бранда, за да стане интерфейсът красив и въвличащ.
3. Схема - На нея екраните се организират логически и се показват взаимодействията за всеки от тях.

Как този процес се прилага при изработката на интерфейс за виртуална реалност?

Определяне на размера на платното - Тук то е 360-градусово, като най-добрият начин за определянето на размера му е да се използва равнопромеждутъчна проекция, която прави 3D средата плоска и съответно използването на пиксели възможно. Тъй като платното е много голямо, най-добрата практика е да се определи секция от него, в която да се направи VR интерфейсът. Тя обикновено е точно в средата на платното.

Изработка на интерфейса - Използването на две платна на един екран позволява точност и ефективност. Това с изглед към интерфейса позволява да се работи прецизно по неговите елементи, а това с 360-градусовия изглед дава поглед върху интерфейса в рамките на VR средата. За да се получи виртуална реалност, двата изгледа се наслагват.

Тестване - Целта на този заключителен етап е да се определи ползваемостта и полезността на изграденият интерфейс и да се направят подобрения, ако е нужно.

Важен аспект от изработката на интерфейс за виртуална реалност, който заслужава специално внимание, е създаването на дизайна на движението или просто казано анимацията. Могат да се използват софтуерни инструменти, чрез които да се създаде близко до 3D преживяването още на ранен етап от изработката на приложението, така че клиентът да добие добра представа за крайния продукт.

До къде може да се развие един интерфейс за виртуална реалност?
В някои случаи виртуалната среда може да е толкова въвличаща, че да не се налага използването на интерфейс за управлението на потребителското преживяване. Потребителят може да си взаимодейства директно със самата среда. В повечето случаи обаче интерфейсът е от огромно значение. Да си представим изграждането на мобилно приложение с виртуална реалност за туристическа агенция, което да „транспортира“ ползвателя до различни дестинации за почивка. Когато реален потребител го тества, той първо трябва да избере къде да отиде. Това може да стане с подходящ интерфейс. Могат да се добавят и по-фини настройки за време от деня и определени метеорологични условия например.

Еволюцията на мобилните приложения с виртуална реалност
В началото Ви разказахме за бума и потенциала на VR технологиите, но по отношение на използването им все още се намираме в „зората на еволюцията“. Въпреки че много експерти очакват революция в тази област, трябва да отбележим, че на този етап изработката на мобилно приложение с виртуална реалност е проект, изискващ солидна инвестиция. Същевременно рискът е значителен, имайки предвид, че мобилните смарт технологии трябва да напреднат още, за да може да се използва пълният потенциал на виртуалната реалност. Поради това към момента на този пазар са активни най-вече водещите високотехнологични компании, които инвестират в разнообразни проекти.

С времето VR технологиите ще стават все по-усъвършенствани и същевременно все по-достъпни. Така една фирма ще може лесно да наеме разработчик за създаването на мобилно приложение с виртуална реалност, което да е полезно на нейния бизнес. Можем да твърдим, че когато една VR апликация има интуитивен потребителски интерфейс, който е близък до това, с което хората са свикнали на своите смартфони и таблети, тя ще представлява един достъпен и печеливш инструмент за повечето компании.
Независимо дали имате смели или по-практични идеи за изработката на мобилно приложение за Вашия бизнес, споделете ги с нас, като отправите онлайн запитване тук.
Споделете в: