Основни насоки за оптимизиране на сайтове за Google: Как да оптимизирате Вашето съдържание

Запознайте се с принципите за оптимизиране на сайтове за Google и с най-добрите практики в тази област.

Някои експерти обявиха края на оптимизацията на сайтове за Google (search engine optimization или SEO за кратко). След това се добави уточнението, че не самата практика, а терминът е остарял. В последните години, SEO все по-често се свързва със спамене и други неетични методи използвани от "хитри специалисти".

След като Google взе мерки за да прекрати употребата на такива методи и след като потребителите се ориентираха към други източници за намиране на съдържание в интернет (сайтовете на социалните мрежи, блоговете, приложенията агрегиращи определен тип информация и т.н.), традиционното оптимизиране на сайтове бе погълнато от един по-голям набор от необходими съображения.

Същевременно, експертите признават, че много от най-добрите легитимни SEO практики са не само актуални към момента, но и изключително ефективни, имайки предвид нарастващата роля на всички видове съдържание.

Вместо просто да се отхвърля оптимизацията на сайтове за Google, тя трябва да бъде включена в една нова и по-пълна работна рамка за определянето на необходимия подход, чрез който ефективно да се изгради и промотира съдържанието. Тази работна рамка може да се определи като оптимизиране на съдържанието с цел неговото откриване и използването му за превръщането на потребителите в клиенти. Това е един по-холистичен и целево ориентиран подход към маркетинга чрез съдържание. Стесненият фокус на традиционните практики не само не се отнася към всички начини, които потребителите използват за да откриват съдържание, не неговите стриктни ограничения могат също така да повлияят отрицателно на самия процес на създаване на съдържание.

По-нататък в този пост ще представим различни актуални методи за оптимизация на съдържанието на уебсайтове за Google и насоки за използването им. Така Вашия бранд ще бъде по-лесно откриваем и ще събере повече клиенти.

Слагайте читателите на първо място
Google даде ясно да се разбере, че търсачката винаги ще дава предимство на съдържание, което е ценно за хората, пред такова, което е написано основно с цел да се класира от Google. Компанията не само подчерта това свое решение многократно в своя блог, но и направи много промени на своите алгоритми за търсене така, че то да бъде напълно валидно.

Има и определени така-наречени SEO специалисти, които изглежда не се съобразяват с предупрежденията на Google, и поради това са в постоянен страх от следващата промяна на алгоритмите. Причината за тяхното безпокойство е, че съдържанието, което те създават и SEO тактиките, които те използват, до голяма степен задоволяват алгоритмите и промените в тях вместо да са подходящи за и да служат на реалните читатели.

Създаването на качествено съдържание е трудна работа и тези хора заобикалящи правилата изглежда наместват нещата за да получат техните сайтове по-високи позиции в листата на резултатите от търсенето. Въпреки това, нуждата от постоянни поправки когато Google санкционира усилията Ви вероятно ще направи тази "стратегия" по-скъпа в дългосрочен план.

Първоначалното усилие при създаване на оригинално качествено съдържание е по-голямо, но това ще Ви гарантира "имунитет" при постоянните обновления на търсачката. Тези ъпдейти дори могат да ви помогнат да постигнете повече. Това е така защото Вашето съдържание ще е материал, който Google ще иска да промотира, а не натъпканият с ключови думи спам, който инженерите на търсачката целят да накажат.

Както ще разберем по-късно, много от най-добрите SEO практики са все още много нужни за да сте сигурни, че Вашето съдържание ще бъде открито. Същевременно, тези съображения трябва да бъдат запазени за времето след създаването на това качествено съдържание, което да обслужва Вашата целева аудитория.

Какво представлява качественото съдържание?
Преди дори да изградите стратегия за създаването на качествено съдържание, Вие трябва да дефинирате това понятие максимално точно. Това е трудна задача, но за щастие от Google са предоставили листа с индикатори, които според тях определят едно съдържание като качествено. Ето и някои от основните критерии:
-Надеждна ли е предоставената информация?
-От кого е написана статията - от експерт, от автор познаващ добре темата или от човек, който има само повърхностна представа?
-Има ли сайтът дублирани, припокриващи се или неактуални статии по едни и същи или подобни теми при които се използват ключови думи с малки разлики по между си?
-Ще се чувствате ли сигурния да използвате кредитната си карта на сайта?
-Има ли статията правописни, силови или фактически грешки?
-Отговарят ли темите на сайта на интересите на потребителите или съдържанието се базира на предположения, за това какво би било оценено високо от търсачката?
-Предоставя ли статията оригинално съдържание, информация, очерк, проучване или анализ?
-Достатъчно стойностна ли е уеб страницата по сравнение с другите, които излизат при показването на резултатите от търсенето?
-Какъв контрол се упражнява върху създаденото съдържание?
-Представя ли статията двете страни на историята?
-Сайтът смятан ли е за авторитетен по съответния въпрос?

Според нас, основно внимание заслужава въпроса: Отговарят ли темите на сайта на интересите на потребителите или съдържанието се базира на предположения, за това какво би било оценено високо от търсачката?

Този въпрос е изключително важен поради факта, че всеки метод за оценяване на качеството на съдържанието ще бъде директно свързан с аудиторията, която Вие се стремите да достигнете и на която се стремите да се харесате. На първия етап на планирането на стратегия за съдържанието, Вие трябва да обърнете сериозно внимание на Вашите читатели и техните реални интереси.

Опознайте добре Вашата пазарна ниша
Всеки бизнес или продукт има уникална черта. Дори и да се конкурирате в наситен пазар, ако Вашата фирма е постигнала дори и минимален успех това се дължи на факта, че Вие предлагате нещо, което никой друг няма. Това може да е фокус върху спестяването на разходи, интересно чувство за хумор или акцент върху професионализма. Има поне един фактор, който може да се определи като част от уникалната същност на Вашия бранд.

Вашата цел е да създадете съдържание, което да се хареса на Вашата аудитория по начин, който отразява привлекателността на продукта, към който трябва да се привлече внимание. Една мъдра стратегия всъщност може да доведе до естественото превръщане на потребителите в клиенти, ако е подходяща за съответния продукт.

Колкото по-точно дефинирате уникалния притегателен фактор във Вашия продукт, толкова по-вероятно е Вашето съдържание да отговори на "реалните интереси на Вашите читатели". Имайки предвид, че това са точните думи използвани от Google, всяко съдържание служещо на тази цел най-вероятно ще се фаворизира от сегашните и бъдещите алгоритми на търсачката.

Ето основните принципи, на които може да се базира една стратегия за създаване на съдържание, което да задоволява уникален набор от потребителски интереси:
- Намерете ниша, която да е достатъчно тясна за да бъде уникална, но и достатъчно широка за да отговаря на целите на Вашия бизнес.
- Намерете идеалния клиент в тази ниша и открийте блоговете, които той следи, социалните мрежи, които той ползва, и какви събития посещава.
- Създайте образ отразяващ този средностатистически клиент и разберете повече за неговите демографски данни както и за неговия психологически профил, вярвания и така-нататък.
- Използвайте този образ като водещ когато създавате съдържанието за Вашите потребители и потенциални клиенти.

Силата на този подход идва от факта, че той се концентрира върху откриването на интересите на Вашите клиенти и тяхното задоволяване. Това също така доближава Вашето съдържание до целите на Google.

Въпреки че този поход не е в буквалния смисъл оптимизация за Google според термина, който се разбираше до сега, създаването на съдържание според този план ще Ви помогне много за намирането на Вашия сайт от търсачката.

Семантично търсене и понятия срещу ключови думи
За да оцените важността на стратегията за създаване на съдържание описана по-горе и ползите, които може да Ви донесе, трябва да добиете представа за така-нареченото семантично търсене, върху което Google се концентрира от скоро.

Семантичното търсене взема често фрагментираните и неспецифични термини за търсене, които хората използват естествено, и прави опит да ги анализира синтактически и да извади основното значение. Казано по друг начин, Google се фокусира върху редицата от основни ключови думи с широко значение като разплита основната идея, която те изразяват. Това е важно за маркетинга чрез съдържание тъй като намалява важността на изолираните ключови думи при класирането на страниците при търсене.


Тъй като алгоритмите на Google се преподреждат за да фаворизират понятия, създателите на съдържание получават повече свобода за да го напаснат към реалните интереси на своята аудитория без да трябва да се безпокоят, че страницата с него ще е скрита под други, които са класирани високо заради изолирани ключови думи, които са често използвани при търсенето на информация.

Трябва да се фокусирате върху няколко основни проблема, които са важни за Вашата аудитория, всеки път когато създавате съдържание. Експертите по маркетинг обясняват, че в листата на резултатите от търсенето сега има по-малко индивидуални страници за подобни търсения. Причината е в опитите на Google да разбере значението на уеб страниците и да фаворизира тези, които отговарят на няколко въпроса, които търсещият може да има. Изводът е, че трябва да създавате по-дълги текстове, които да отговарят на няколко свързани въпроса, които могат да бъдат зададени чрез търсачката. Изберете въпроси съдържащи конкретна информация, която да отговори на желанието на Google да разбере подробности относно основната тема.

След включването на Google+ и персонализирането на резултатите от търсенето, намаля важността на ключовите думи, линковете и текстът за кликване в сравнение с това целият сайт и всеки текст на него да се отнасят към определени теми и да бъде авторитетен по тях. Това се отнася най-вече към темите във Вашата ниша.

Как да направите Вашия сайт авторитетен
След като изяснихме колко е важно да определите Вашата ниша при оптимизацията на Вашия сайт за Google и обяснихме как да планирате и създавате качествено съдържание за тази конкретна ниша, остана едно важно парче от пъзела. Основната цел на всички Ваши текстове както и на Вашата цялостна стратегия за съдържанието трябва да е да направите Вашия уебсайт авторите в определена област.

Авторитетът винаги е бил компонент на търсенето чрез Google. Дори и при по-старите процедури на алгоритмите на Google за класиране на уеб страници бяха използвани изходящите и входящите линкове за да се определи авторитета.
Искате цялостна дигитална стратегия за Вашия бизнес? Направете запитване към нас.
Споделете в: